Siirry sisältöön
MLL:n logo

MLL:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle koskien perusopetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun asetuksen sekä perusopetusasetuksen muuttamista  

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi perusopetuksen B1-kielen vuosiviikkotuntimäärää kaikille yhteisen opetuksen osalta yhdellä vuosiviikkotunnilla, jolloin oppiaineen vähimmäismäärä nousisi seitsemään. Lisäys tehtäisiin 7. vuosiluokalle siten, että 7. luokalla tulisi opettaa B1-kieltä 2 vuosiviikkotuntia ja 8.–9.luokalla yhteensä 3 vuosiviikkotuntia. Lisäyksen johdosta myös perusopetusasetuksen vuosittaista kokonaistuntimäärää nostettaisiin 7. vuosiluokalla yhdellä tunnilla.

Esityksen tavoitteena on edistää toisen kotimaisen kielen ja etenkin B1-ruotsin kielen oppimista ja opetusta. Uudistuksen tavoitteena on lisätä toisen kotimaisen kielen osaamista, kuten Kansalliskielistrategiassa on asetettu tavoitteeksi. Uudistuksen tavoitteena on turvata, että Suomessa on jatkossakin kaksi elävää kansalliskieltä. Suomen kielen osalta päätavoitteena on kielen käyttöalan kaventumisen estäminen. Ruotsin kielen osalta tavoitteena on ruotsinkielisten palvelujen toimivuuden ja saatavuuden turvaaminen sekä kieliyhteisön elinvoimaisuuden vahvistaminen.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) pitää esitystä perusteltuna ja kannatettavana. MLL pitää tärkeänä, että vaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu esityksen lapsivaikutuksia ja että esityksen vaikutuksia on tarkasteltu myös oppilaiden uupumuksen ja kuormittuneisuuden näkökulmasta. MLL pitää hyvänä, että uudistuksella ei ole tarkoitus nostaa oppilaisiin kohdistuvia vaatimuksia vaan tarkoituksena on tuoda enemmän aikaa opettamiseen ja oppimiseen. Näin kielen oppimiseen voidaan antaa enemmän tukea.

MLL toteaa, että lapsivaikutusten arvioinnissa olisi ollut tarpeen tarkastella vaikutuksia myös erilaisten oppijoiden näkökulmasta. Valmistelussa olisi ollut myös perusteltua toteuttaa lasten kuuleminen. Tällä olisi saatu hyödyllistä tietoa erityisesti uudistuksen toimeenpanoa varten. MLL esittääkin, että perusopetuksen 6.-9.-vuosiluokan oppilaille toteutetaan uudistusta koskeva kuuleminen siinä yhteydessä, kun Opetushallitus valmistelee uudistuksen edellyttämät muutokset perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin.

Helsingissä 30.11.2022

Esa Iivonen
johtava asiantuntija
Mannerheimin Lastensuojeluliitto

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Huomioithan, että kommenttisi julkaistaan tarkistuksen jälkeen.

Takaisin ylös