Siirry sisältöön

Kouluttajana kehittyminen

Palaa kouluttajan oppaan etusivulle


Koulutuksen jälkeen kouluttaja voi kokea onnistumisen iloa tai harmia siitä, että jokin asia meni omasta mielestä pieleen. Kokemuksista voi oppia. Onnistuneet koulutuskokemukset kannattaa käydä läpi. Mitä sellaista teit, joka mahdollisti onnistumisen? Mitä toimivaa järjestelyissä oli? Entä osallistujien toiminnassa?

Koulutuksen aikana edetään yleensä ennakkosuunnitelman mukaan, ja sitä sovelletaan tilanteen vaatimalla tavalla. Joskus esimerkiksi jokin suunniteltu tehtävä ei tunnukaan sopivalta tälle ryhmälle ja silloin on järkevää vaihtaa tehtävää. Paljolti kyse on tilanteenlukutaidosta ja vuorovaikutuksesta koulutuksen osallistujien kanssa.

Huomioi tilanne, kesto ja ryhmän koko, esimerkiksi: luento / toiminnallinen koulutus, iso ryhmä / pieni ryhmä, lyhytkestoinen koulutus / pitkä koulutus. Mieti, millaisia valmisteluja mikäkin tilanne vaatii, jotta sinun on luontevaa ja helppoa toimia paikan päällä.

Kouluttajana on mukava oppia myös uudenlaisia menetelmiä. Kun osallistut koulutukseen, jossa on mielestäsi toimivia menetelmiä, kokeile soveltaa niitä omassa koulutuksessasi, jos ne sopivat tavoitteeseen. Osalla kouluttajista on vahvuutena luennoiminen, osalla toiminnalliset menetelmät. Molempia osa-alueita voi vahvistaa harjoittelemalla.

Miltä sinusta tuntuu koulutuksen aikana? Miten saat ajatuksesi pysymään koossa ja aiheen tavoitteen suuntaisena? Saatko viestisi perille? Onnistutko herättämään osallistujien kiinnostuksen? Kuinka ryhmätöiden tai keskustelujen ohjaaminen sujuvat? Pysyttekö aikataulussa? Mitkä kaikki ovat omia vahvuuksiasi? Mitä haluaisit kehittää osaamisessasi? Voit kirjata havaintojasi ylös ja verrata niitä osallistujilta tai toisilta kouluttajilta saamaasi palautteeseen.

Sinun ei tarvitse tietää kaikkea. Kuuntele ja herätä dialogia. Tiedät koulutuksen aiheesta enemmän kuin kuulijat, mutta joskus yleisöstä tullut kommentti tai kysymys auttaa sinua kertomaan asian niin, että kuulijat ymmärtävät sen paremmin. Kiitä hyvästä oivalluksesta. Kysy, mitä mieltä muut ovat asiasta. Voit kertoa, mitä esimerkiksi tutkimuksissa tai MLL:n koulutusmateriaalissa sanotaan samasta asiasta. Kouluttajana johdat tilannetta, mutta arvosta osallistujien näkemyksiä ja osaamista. Osoita ymmärtäväsi arkea ja käytännön asioita. Jos joku kysyy jotain, mihin et tiedä vastausta, ja lupaat selvittää asian, tee se heti tilaisuuden jälkeen. Muuten asia helposti unohtuu.

Osallistujilla voi olla monenlaisia asenteita. Yleensä lähtökohtaisesti MLL:n koulutuksiin tulevat haluavat toimia lasten parhaaksi, mutta suhtautumisessa esimerkiksi kasvatusperiaatteisiin voi olla isojakin eroja. Se kuuluu asiaan, koska jokainen tuo omat kokemuksensa mukanaan. On tärkeää, että kouluttajana tunnistat myös omia ennakkoasenteitasi ja olet valmis keskustelemaan myös eri mieltä olevien osallistujien kanssa.

Pohdi, mitkä asiat onnistuivat. Mitä arvelet, mikä kaikki vaikutti onnistumiseen? Mitä tekisit toisin seuraavalla kerralla? Mitä uutta tämä koulutusryhmä/ koulutus opetti sinulle? Hyödynnä pohdinnoissasi osallistujilta saamaasi palautetta. Jos koulutat parin kanssa, jakakaa ajatuksianne ja havaintojanne yhdessä.

Käsittele ikäväkin palaute. Älä muserru kritiikin alle. Harvoin koulutuksissa pystyy miellyttämään jokaista osallistujaa. Osallistujan kokemukseen koulutuksesta vaikuttaa moni muukin seikka kuin kouluttajan toiminta tai koulutuksen laatu. Puhu kurjista palautteita toisen kouluttajan tai MLL:n keskusjärjestön tai piirin työntekijän kanssa, jotta voit jatkaa hyvällä mielellä kohti seuraavia koulutuksia.

Havainnoi omia tunteitasi. Koulutustilanteessa tunteet tarttuvat herkästi osallistujista kouluttajaan ja päinvastoin. Innostus ja aktiivisuus, mutta myös kriittisyys, kyllästyneisyys tai epävarmuus tarttuvat. Koulutuksen jälkeen kannattaa palata niihin hetkiin, jotka herättivät sinussa tai osallistujissa voimakkaita tunteita. Mitä tarkalleen ottaen tapahtui? Mitä tunteita itselläsi heräsi? Millaiset tekijät herättävät sinussa näitä tunteita? Mitä opit itsestäsi, kun pohdit tilannetta rauhassa jälkeenpäin?

Mitä muilta kouluttajilta voisi oppia? Muistele koulutuksia, joihin olet osallistunut. Kuka tai millainen kouluttaja on jäänyt mieleesi hyvänä kouluttajana? Millainen hän oli? Mikä teki hänestä hyvän kouluttajan? Mikä sujui osallistujan näkökulmasta hyvin? Mitä taitoja hänellä oli, joita haluaisit kehittää itsessäsi kouluttajana?

Parin kanssa kouluttaminen voi olla antoisaa. Parin kanssa voi vaihdella vuoroja ja sopia tehtävistä ja vastuista. Parin kanssa kouluttaessa voi oppia uusia menetelmiä, syventää näkökulmia aiheeseen ja vaihtaa ajatuksia. Jos koulutat parin kanssa:

  • Sopikaa työnjaosta ja eri osa-alueiden vetovastuista etukäteen
  • Pohtikaa, kuinka voitte hyödyntää kummankin kouluttajan vahvuuksia
  • Hyödyntäkää koulutuksessa erilaisia näkökulmianne ja käykää avointa dialogia.
  • Kun kouluttajaparina toimii kaksi ammattilaista, suunnitelkaa yhdessä ja jakakaa vastuu tasapuolisesti. Jos kouluttajaparina on ammattilainen ja nuori tai vapaaehtoinen, on tärkeää sopia vastuunjaosta, perehdyttää tehtävään sekä tarjota selkeät ohjeet.

Jos jokin koulutukseen liittyvä asia mietityttää tai sinulla olisi idea, jota epäröit, kysy piirin tai keskusjärjestön työntekijöiltä tai muilta kouluttajilta ajatuksia huolestasi tai palautetta ideastasi.


Mitä erityistä sinun pitää huomioida, jos koulutat:

  • vapaaehtoisia
  • ammattilaisia
  • nuoria
  • vanhempia tai huoltajia?

Palaa kouluttajan oppaan etusivulle

[helpful]
Takaisin ylös