Siirry sisältöön

Kouluttajan opas

Tämä sivusto on tarkoitettu sinulle, joka toimit MLL:n kouluttajana.

Kiitos sinulle, että olet mukana MLL:n kouluttajatoiminnassa. Tarvitsemme kouluttajia, jotka ovat innostuneita ohjaamaan keskusteluja, herättämään ajatuksia ja myös luennoimaan lasten ja nuorten hyvinvointia sekä vapaaehtoistoimintaa tukevista aiheista. Yhteisten tavoitteidemme vuoksi meillä on kouluttajillemme myös yhteisiä toimintaohjeita. Tässä oppaassa on kuvailtu mm. oppimiskäsityksiä MLL:n koulutusten taustalla, vuorovaikutusta osallistujien kanssa, menetelmien valitsemista, muistilistaa koulutuksen valmisteluista sekä yleisiä asioita, joita jokaisessa MLL:n koulutuksessa olisi hyvä käsitellä. Opas on kirjoitettu lähinnä aikuisten ja yli 13-vuotiaiden nuorten koulutuksia ajatellen.


Kun luet opasta ja suunnittelet oman koulutuksesi toteuttamista, muistathan kolme keskeistä kysymystä:

  • Miksi koulutus tarvitaan? (strategia tai arvot tavoitteiden taustalla)
  • Mitä osallistujien on tarkoitus oppia? (koulutuksen oppimistavoitteet)
  • Miten huomioin osallistujien tarpeet ja aiemman osaamisen? (osallistujien tavoitteet)

MLL:n koulutuksissa lähdetään siitä, että osallistujilla on ennestään monenlaisia tietoja ja taitoja. Parhaimmillaan osallistuja etenee ”askelen eteenpäin” itselleen tärkeässä asiassa tai innostuu toimimaan tiedon pohjalta. Usein motivoiva koulutus haastaa ravistelemaan totuttuja ajattelumalleja tai miettimään samaa asiaa jonkun muun näkökulmasta. Ilo, vertaistuki ja osallistujien myönteinen kohtaaminen ovat tärkeä osa MLL:n koulutuksia.

Tutustu oppimiskäsitykseen MLL:ssa

MLL:n koulutusten tavoitteet perustuvat strategiaan, vuosisuunnitelmiin ja koulutuksen kokonaissuunnitelmaan. Toteutuksen suunnittelevat kouluttaja sekä MLL:n keskusjärjestö ja/ tai piiri yhdessä. Suunnittelussa on monta vaihetta, joissa huomioidaan tavoitteet, käytännön järjestelyt ja koulutuksen osallistujan näkökulma.

Koulutuksen suunnittelemisesta

Jaa päätavoitteet alatavoitteisiin. Mieti, millä luennoilla, tehtävillä ja keskusteluilla vastaat mihinkin tavoitteeseen.  Mieti etukäteen, mitkä kolme asiaa ovat sellaisia, jotka haluat osallistujan muistavan koulutuksen jälkeen? Miten kohdistat osallistujien huomion näihin? Millaisen tunnekokemuksen haluat koulutuksen tuottavan?

Tavoitteiden asettelu

Osallistujien on helpompi seurata hyvin jäsenneltyä tietosisältöä. Kun olet etukäteen valinnut tärkeimmät asiat, pystyt  havainnollistamaan ne osallistujalle. Ole valmis keskustelemaan osallistujien kanssa,  sillä he nivovat opittua asiaa siihen, mitä tietävät aiheesta ennestään.

Tietosisällön jäsentäminen ja vuorovaikutus osallistujien kanssa

Tilanne, ryhmä ja tavoite vaikuttavat menetelmän valintaan. Toiminnallisilla menetelmillä voidaan luoda ryhmään rennompaa ilmapiiriä ja tutustuttaa osallistujia toisiinsa. Myös luennolla voi aktivoida osallistujia. Valitse menetelmä, joka sopii tilanteeseen ja edistää tavoitetta.

Menetelmien valitseminen

Turvallinen ilmapiiri ei synny koulutuksessa itsestään. Se rakentuu esimerkiksi ystävällisestä vastaanotosta, mahdollisuudesta keskustella muiden kanssa tai valita itse, haluaako osallistua johonkin tehtävään. Ryhmä tukee oppimista. Tutustuta ryhmäläiset heti aluksi toisiinsa.

Lue lisää turvallisen ilmapiirin rakentamisesta

Ennen koulutusta kannattaa pohtia, miten osallistuja tulee kohdatuksi. Saako hän koulutuksesta sitä, mitä toivoi? Onko hänellä turvallinen olo? Osallistujilla voi olla yksilöllisen tuen tarpeita, jotka voivat liittyä moniin asioihin, esimerkiksi jännitykseen sosiaalisissa tilanteissa tai osallistumiseen vaikuttavaan vammaan. Miten huomioida mahdollisia erityistarpeita myös yhdenvertaisuusnäkökulmasta?

Lisätietoa yksittäisen osallistujan huomioimisesta

Millaisia keinoja sinulla on päästä ”kouluttajan rooliin”? Teetkö tietyt rituaalit, miten pääset ”oikeaan moodiin”? Linkkien takana on ehdotuksia siitä, miten voit kehittää itseäsi kouluttajana.

Kouluttajana kehittyminen

Harjoitustehtäviä kouluttajalle pohdittavaksi

Verkossa kouluttaminen voi tarkoittaa esimerkiksi 1) verkkokursseja tai muita itsenäisesti suoritettavia verkko-opiskelukokonaisuuksia tai 2) verkkokoulutuksia, joissa on myös kasvokkaista vuorovaikutusta (esim. verkkoluennot, ryhmäkeskustelut, verkossa toteutettavat ryhmät) Tässä luvussa tarkastellaan molempia.

Lue lisää verkko-opetuksesta

Työkaluja verkkokouluttamiseen

MLL:n tilaamissa tai välittämissä tilaisuuksissa kouluttaessasi edustat Mannerheimin Lastensuojeluliittoa. MLL:n koulutuksilla on tavoitteita, joilla pyritään edistämään lapsiystävällistä yhteiskuntaa, lasten ja nuorten osallisuutta sekä tukemaan vanhemmuutta ja vapaaehtoistoimintaa. On tärkeää, että kouluttajana toimit yhteisten periaatteiden mukaan. Huolehdi siitä, että käytössäsi on MLL:n  ajankohtaiset materiaalit ja että osaat kertoa pääasiat MLL:n toiminnasta.

MLL:n kouluttajana toimiminen

Takaisin ylös