Siirry sisältöön

Koulutuksen tavoitteiden asettelu

Palaa kouluttajan oppaan etusivulle


MLL:n koulutusten tavoitteet nousevat strategiasta ja kunkin toimintamuodon käytännön tarpeista. Tavoitteiden asetteluun vaikuttaa myös se, keitä koulutetaan ja kuinka paljon he tietävät aiheesta ennestään. Kouluttajana saat MLL:sta ohjeet koulutuksen toteuttamiseen. Usein ohjeita täytyy soveltaa esimerkiksi silloin, kun ryhmä onkin suunnitelmaa suurempi tai pienempi, osallistujilla onkin asiasta jo odotettua enemmän pohjatietoa, tai lähiopetukseksi tarkoitettu toteutus siirretäänkin verkkoon. Silloin saatat kouluttajana joutua muokkaamaan tietosisältöä ja menetelmiä. Pidä silloinkin tavoitteet mielessä ja tarkista, että valitsemasi menetelmät auttavat osallistujia pääsemään oppimistavoitteeseen.

Kun tiedät koulutuksen päätavoitteet, jaa ne alatavoitteisiin. Mieti, millä luento-osuuksilla, tehtävillä ja harjoituksilla vastaat mihinkin tavoitteeseen. MLL:n koulutuksilla on tiedollisten ja taidollisten tavoitteiden lisäksi myös tunne- ja kokemustavoitteita.

Koulutat osallistujia, jotta he saisivat tukea esimerkiksi vapaaehtoistehtäväänsä tai vanhemmuuteen. Koulutuksellesi on sovittu jokin rajattu tavoite, joka sen aikana tulisi saavuttaa. Koulutuksen tiedolliset ja taidolliset tavoitteet nousevat usein käytännön tavoitteesta. Jotta koulutuksen osallistuja voisi esim. toimia vapaaehtoisena juuri tässä toimintamuodossa, tai jotta hän saisi tukea vanhemmuuteensa juuri tässä asiassa:

  • Mitä asiasta pitää tietää, mikä taito oppia?
  • Miten osallistujan tulee osata soveltaa oppimaansa tietoa tai taitoa

Tiedollisten ja taidollisten tavoitteiden saavuttaminen onnistuu paremmin, kun koulutuksessa on hyvä olla. Tavoitteena on, että koulutukseen osallistuja kokee voivansa:

  • Olla oma itsensä
  • Tuntea innostusta opittavasta asiasta ja ryhmässä mukana olemisesta
  • Olla tasavertainen ryhmän jäsen (esim. yhdenvertaiset säännöt puheenvuorojen pyytämiselle)
  • Kokea, että koulutuksessa opitaan tai saadaan yhdessä aikaan jotain, mitä ei yksin saisi.
  • Kokea ilmapiirin turvalliseksi: kouluttaja puuttuu aktiivisesti, jos huomaa epäasiallista tai muita loukkaavaa käytöstä.

MLL:n koulutuksia suunniteltaessa huomioidaan MLL:n strategiasta nousevat tavoitteet. MLL:n työn keskeisiä toiminta-alueita ovat

  1. Vapaaehtoistoiminta lasten, nuorten ja perheiden kanssa
  2. Lasten, nuorten ja vanhemmuuden tuki
  3. Vaikuttaminen lasten, nuorten ja perheiden hyväksi.

MLL:n koulutusten tapa kohdata osallistujia nousee myös MLL:n stategiasta: koulutuksissa pyritään helposti lähestyttävyyteen, kannustavuuteen, monipuolisuuteen, kohtaamaan perheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja erilaisista kulttuureista, hyödyntämään tietoa ja vahvistamaan vapaaehtoistoiminnalla lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja ehkäisemään ongelmien muodostumista, kuten torjumaan yksinäisyyttä ja ulkopuolisuutta. MLL pyrkii tarjoamaan innostavia vapaaehtoistehtäviä, tukemaan ja kouluttamaan vapaaehtoisia, sekä hyödyntämään arjen kokemus- ja tutkimustietoa vapaaehtoistyön kehittämisessä.


Palaa kouluttajan oppaan etusivulle

Aiheeseen liittyvät

[helpful]
Takaisin ylös