Siirry sisältöön

MLL:n kouluttajana toimiminen

Palaa kouluttajan oppaan etusivulle


Kun olet kouluttamassa MLL:n tilaamissa tai välittämissä koulutuksissa, edustat Mannerheimin Lastensuojeluliittoa. MLL:n koulutuksissa asiaa käsitellään useimmiten keskustelemalla ja herättämällä omia oivalluksia. Jokaiselle koulutukselle on myös määritelty tavoitteet. Koulutuksen toteutustapa ja koulutuksessa käytetyt menetelmät on valittu tavoitteen mukaisesti. Tässä osiossa käsitellään asioita, jotka on hyvä huomioida kouluttaessa.

Sinut on kutsuttu kouluttamaan MLL:n edustajana. Huolehdi siitä, että sinulla on käytössäsi tuoreimmat versiot MLL:n tätä koulutusta varten suunnittelemista materiaaleista.

MLL:n toiminnassa on viisi yleisperiaatetta: avoimuus, ilo, kumppanuus, osallisuus ja arjen arvostus. MLL:n koulutuksia suunnitellessa ja toteuttaessa periaatteita huomioidaan esimerkiksi seuraavasti:

 • koulutukset ovat avoimia kaikille kohderyhmään kuuluville
 • koulutukseen osallistumisen kriteerit kuvataan avoimesti ja perustellusti
 • osallistujille kerrotaan, miksi jotakin tiettyä asiaa käsitellään tässä yhteydessä
 • koulutuksista kerätään palaute ja kehittämisehdotukset otetaan ystävällisesti vastaan
 • koulutuksissa rakennetaan myönteistä ilmapiiriä
 • koulutuksissa pyritään siihen, että osallistujat kokevat olevansa osa ryhmää ja tekevänsä jotakin mielekästä ja innostavaa yhdessä
 • koulutuksissa käytetään materiaaleja ja tehtäviä, jotka viestivät iloa, toiveikkuutta ja ratkaisukeskeisyyttä.
 • koulutusta tehdään ja myös kehitetään yhdessä osallistujien kanssa
 • mietitään, mitä voi tehdä yhdessä? työparit, kumppanuudet muiden toimijoiden kanssa esim. vapaaehtoistehtävissä, joihin MLL:n koulutuksissa tutustutaan
 • koulutuksiin luodaan myönteinen ja turvallinen ilmapiiri niin, että jokainen voi kokea olevansa oma itsensä
 • osallistujien kokemuksia ja aiempaa tietoa arvostetaan
 • jokaisella on mahdollisuus kertoa mielipiteitään
 • osallistujia huomioidaan tasapuolisesti
 • tilat ja käytettävät menetelmät valitaan niin, että ne eivät rajoita kenenkään osallistumista
 • koulutukset kiinnittyvät käytäntöön
 • koulutuksissa huomioidaan arjen kokemukset tutkimustiedon rinnalla
 • koulutuksissa käytetään selkeää kieltä ja vaikeat termit selitetään

Koulutuksessa on hyvä valmistautua kertomaan seuraavat asiat MLL:sta ainakin kysyttäessä:

 • MLL on 100-vuotias avoin kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on lapsiystävällinen Suomi.
 • MLL:lla on lähes 550 paikallisyhdistystä. Kymmentä kuntaa lukuun ottamatta se on läsnä kaikissa manner-Suomen kunnissa.
 • MLL:n keskusjärjestö ja 10 piiriä tukevat yhdistysten vapaaehtoistoimintaa ja kehittävät uusia tapoja tukea lapsia, nuoria ja vanhempia.
 • MLL on vahva vaikuttaja, joka edistää lasten oikeuksien toteutumista.
 • MLL:n 29 000 vapaaehtoista tekee vuosittain yli 900 000 tuntia vapaaehtoistyötä. Paikallisyhdistyksissä on yhteensä 86 000 jäsentä.
 • MLL:n tukioppilastoiminnassa on mukana 11 000 nuorta ja se kattaa lähes kaikki Suomen koulut, joissa on vuosiluokkia 7.–9.
 • Lasten ja nuorten puhelin: päivystää joka päivä, maksuton ja luottamuksellinen. Myös chat ja kirjepalvelu. Också på svenska.
 • Nuortennetti-sivusto: tietoa esim. kaverisuhteista, seksuaalisuudesta, arkitaidoista ja opiskelusta. Nuorten mediatuotoksia, kuten testejä, blogeja ja videoita. Nuortennetin sosiaalisen median kanavat, joita päivittävät Nuortennetin toimittajat (vapaaehtoisia nuoria).
 • Osallistumismahdollisuuksia mm. Nuortennetin toimittajina, tukioppilaina, kummioppilaina ja tutoreina.
 • Kerhoja, tapahtumia ja vapaaehtoistehtäviä paikallisyhdistyksissä.
 • Vanhempainnetti-sivusto: laajasti tietoa lasten kasvusta ja kehityksestä sekä vanhemmuuden iloista ja haasteista
 • Vanhempainpuhelin, maksuton ja luottamuksellinen, myös chat ja kirjepalvelu
 • Perhekahviloita, vertaisryhmiä, tukihenkilöitä, tapahtumia ja kirpputoreja
 • Vapaaehtoistehtäviä yhdistyksissä
 • koulutuksia, esim. tukioppilasohjaajien peruskoulutuksia ja jatkokoulutuksia
 • mentalisaatioteoriaan perustuvien perhe- ja vanhempainryhmien ohjaajakoulutuksia
 • kumppanuutta perheiden tuen kehittämisessä
 • tietoa lasten oikeuksista ja lasten kokemuksista palvelujen käyttäjinä, tukea lapsivaikutusten arvioinnissa
 • tietoa lasten ja perheiden hyvinvoinnista ja lasten oikeuksien toteutumisesta
 • mielekkäitä tehtäviä vapaaehtoisina, niihin liittyviä koulutuksia
 • mahdollisuuksia kehittää kansalaistoimintaa ja keksiä uusia tapoja tukea lapsia nuoria ja vanhempia
 • mahdollisuuksia vaikuttaa lasten puolesta

Mitä erityistä sinun pitää huomioida, jos koulutat:

 • vapaaehtoisia
 • ammattilaisia
 • nuoria
 • vanhempia tai huoltajia?

Palaa kouluttajan oppaan etusivulle

Aiheeseen liittyvät

[helpful]
Takaisin ylös