Siirry sisältöön

Tietosisällön jäsentely ja vuorovaikutus koulutuksen osallistujien kanssa

Palaa kouluttajan oppaan etusivulle


Osallistujien on helpompi seurata hyvin jäsenneltyä tietosisältöä. Kun olet itse etukäteen pohtinut, mitkä ovat tärkeimmät asiat, jotka tässä koulutuksessa kerrotaan, pystyt parhaiten havainnollistamaan ne osallistujalle. Ole myös valmis keskustelemaan osallistujien kanssa, sillä he nivovat opittua asiaa siihen, millaisia kokemuksia heillä on aiheesta ennestään.

Tiedä kenelle puhut, ja keitä tilaisuuteen on kutsuttu. Kartoita etukäteen tai koulutuksen alussa hieman, mitä he tietävät asiasta ennestään. Pohdi, miten tämä teema liittyy sinuun ja kuulijoihisi ja miten motivoit heitä. Kysele heidän kokemuksiaan. Pyydä kuulijoita kertomaan esimerkkejä.

Kun olet MLL:n kouluttajana, käytä MLL:n materiaaleja ja jaa niiden mukaista tietoa. Muista puhuessasi selkeästi erotella tutkittu tieto, omat kokemuksesi ja mielipiteesi. Huolehdi siitä, että osaat tarvittaessa kertoa tiedon lähteet osallistujille.

Myös kokemustieto ja arjen esimerkit ovat arvokkaita, sekä sinun kokemuksesi että osallistujien kokemukset. Useimmiten osallistujien kertomat arkiesimerkit ovat hyviä, mutta joskus saatat joutua toteamaan, että joku osallistujan ehdotus on ristiriidassa viimeisimmän tiedon kanssa, tai ei tuekaan lapsen oikeuksia. Kommentoi ystävällisesti, mutta kerro suoraan, miksi osallistujan näkemys saattaa olla ongelmallinen, ja mihin tietoon kommenttisi perustuu. Voit myös todeta, että onpa mielenkiintoinen juttu, tämä asia on aika monimutkainen, ja onko muilla osallistujilla ideoita, miten tällaisessa tilanteessa olisi viisasta toimia esimerkiksi lapsen kannalta? Usein joku muu ryhmäläinen toteaa ehdotuksessa olleen ongelman ja pääset perustelemaan ajanmukaisia ratkaisumalleja useammasta näkökulmasta.

Ihmiset osallistuvat elämänsä aikana monille luennoille ja koulutuksiin. Usein niistä jää mieleen tunnelma, kohdatuksi tulemisen kokemus tai oliko koulutus kiinnostava, vai jäikö jokin asia ärsyttämään. Jos haluat, että mieleen jää myös asiasisältöä, tiivistä.

  • Mieti etukäteen, mitkä kolme asiaa ovat sellaisia, jotka haluat osallistujan muistavan koulutuksen jälkeen?
  • Miten kohdistat osallistujien huomion näihin?
  • Haluatko esimerkiksi esitellä ne aloitusdiassasi ja loppuyhteenvedossasi?
  • Oletko nostanut ne asiat koulutuksen tavoitteeksi jo lähettäessäsi ohjelman osallistujille?
  • Kerrotko jokaisesta kolmesta asiasta lyhyen tarinan, joka jää mieleen?

Osoita ilmeilläsi ja eleilläsi, että olet ”läsnä”, kiinnostunut asiastasi ja sinulla on aikaa kuunnella, mitä osallistujat sanovat.

Asiat jäävät mieleen, kun kerrot siihen liittyvän tarinan tai annat pohdittavaksi casen, johon ei välttämättä ole yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua.

Kun suunnittelet koulutusta, muista vaihtelevuus. Rakenna koulutukselle sellainen rytmi, jossa ihmiset voivat välillä rauhassa istua ja kuunnella, välillä jakaa kokemuksia muiden kanssa tai tehdä jotakin toiminnallista. Ihmiset eivät jaksa pitkään istua ja kuunnella. Joidenkin arvioiden mukaan 7 minuutin yhtäjaksoinen puheen jaksaa kuunnella tarkasti, mutta asiasisällöstä riippuen viimeistään 45 minuutin puheen jälkeen on järkevää pitää tauko, keskustella tai käyttää toiminnallisia menetelmiä. Pidä kiinni ohjelmaan merkitsemistäsi tauoista. Seuraile ryhmän vireystilaa ja lisää tarvittaessa pieniä taukoja ohjelmaan.

Kun osallistujat ovat yksin tai ryhmässä vastanneet antamaasi tehtävään, keskustele tehtävästä heidän kanssaan ja anna siitä kunnolla palautetta. Kysy osallistujilta, mitä ajatuksia heille heräsi tehtävää tehdessä. Näin varmistat, että tehtävä on auttanut heitä kohti tavoitetta. Samalla voit vielä täsmentää asioita, jotka ovat saattaneet jäädä epäselviksi.

Anna osallistujille myönteistä palautetta. Kiitä puheenvuoron käyttäneitä, hankaliakin kysymyksiä esittäneitä. Kehu ryhmätöitä ja anna muutenkin myönteistä palautetta aina kun mahdollista. MLL:n koulutusten tulisi olla myönteisen vahvistamisen hetkiä. Kiitä koulutuksen lopussa aktiivisesta osallistumisesta.


Palaa kouluttajan oppaan etusivulle

[helpful]
Takaisin ylös