Siirry sisältöön

Lapsiin ja nuoriin kohdistuvat vaikutukset arvioidaan

Lapsivaikutusten arvioinnissa selvitetään päätöksen tai toiminnan vaikutuksia lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen. Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti lapsia koskevissa toimissa on ensisijaisena perusteena huomioitava lapsen etu. Lapsivaikutusten arviointi on väline lasten etujen selvittämiseen.

Lasten ja nuorten osallistaminen ja kuuleminen ovat tärkeä osa lapsivaikutusten arviointia. Lapsivaikutusten arviointi tulee ulottaa myös talousarviopäätöksiin eli toteuttaa lapsibudjetointi. Hyväksyessään sote-uudistuksen eduskunta edellytti, että lapsibudjetointi ja lapsivaikutusten arviointi otetaan käyttöön hyvinvointialueilla talousarvioissa mahdollisimman pian hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyttyä.

Toimenpiteet hyvinvointialueella

  • Lapsivaikutusten arviointi otetaan systemaattiseksi osaksi hyvinvointialueen päätösten valmistelua sekä toiminnan seurantaa ja kehittämistä. Asia kirjataan hyvinvointialuestrategiaan.
  • Lapsivaikutusten arviointi ulotetaan hyvinvointialueen talousarvioprosessiin (lapsibudjetointi).

Aiheeseen liittyvät

[helpful]
Takaisin ylös