322. Koulunvaihtaja tutuksi

300. Kiusaamisen ehkäiseminen

Tehtävä

Keskustelutehtävä

Tila

Luokkahuone tai vastaava

Tarvikkeet

Keskustelukysymykset tulostettuna tai sähköisinä

Kesto

15-45 min.

HyvinvointiKaveritaidotKiusaaminenKohtaaminen
5 - 9 luokat7 - 9 luokat
  1. Jaa oppilaat ryhmiin. Kerro, että tehtävässä eläydytään kesken lukuvuoden koulua vaihtavan oppilaan asemaan.
  2. Jaa heille kysymykset A ja B ja pyydä kirjaamaan vastaukset paperille tai sähköisesti. Kerro, minkä verran aikaa keskusteluun on käytettävissä.
  3. Ryhmäkeskustelun jälkeen purkakaa vastaukset yhdessä. Jos olette koonneet vastaukset sähköiselle alustalle, tarkastelkaa niitä sieltä. Paperille kirjoitetuista vastauksista voitte tehdä yhteenvedon.

Kysymykset

A) Jos itse vaihtaisit koulua kesken vuoden, miten toivoisit muiden oppilaiden ja opettajien huomioivan sinut? Mitä et toivoisi?

B) Kun kouluunne tulee uusi oppilas, muista kaksi asiaa:

  1. Vaikutat tulijaan. Se, miten puhut hänelle tai osoitat eleilläsi asenteesi häntä kohtaan, joko lisää tai vähentää hänen turvallisuudentunnettaan.Kun haluat, että hän tuntee itsensä tervetulleeksi, mitä sanot, mitä teet? Mistä asioista olisi tärkeää kertoa hänelle, jotta hänen olisi helpompi tutustua kouluun ja muihin oppilaisiin? Mitä kysyisit häneltä? Mitä pyytäisit häntä kertomaan itsestään? Mitä et ainakaan sanoisi?
  2. Vaikutat muihin oppilaisiin. Se, miten puhut uudesta oppilaasta muille, vaikuttaa myös muiden asenteisiin häntä kohtaan.Kun haluat, että hänet otetaan ystävällisesti vastaan, miten puhut uudesta oppilaasta muille oppilaille? Mitä myönteisiä asioita voisit sanoa tai tehdä? Mitä et sanoisi tai tekisi? Mitä sanoisit, jos joku suhtautuu torjuvasti uuteen oppilaaseen?


Vinkki:
Tämä tehtävä on myös tukioppilaan työvihossa.