Tukioppilastoiminta

Juhlavuoden Moi mä oon – kampanja

Ettei kukaan jäisi yksin. Tehdään yhdessä koulusta kivempi paikka.

Moi mä oon – kampanjan tarkoitus on lisätä tukioppilastoiminnan näkyvyyttä ja saada yhä useampi nuori kiinnostumaan tukioppilastoiminnasta. Tukioppilastoiminnan perusajatuksena on toisia kunnioittava arvomaailma ja toimintatavat, jolla tavoitellaan hyvinvoivaa koulua kaikille nuorille. Tukioppilailla on merkittävä rooli turvallisten ryhmien rakentajina sekä yksinäisten oppilaiden mukaan ottajina. Tukioppilas tervehtii ja moikkailee käytävillä, ja auttaa esimerkiksi uusien oppilaiden tutustumisessa. Tutustuminen lähtee usein siitä, kun uskaltaa lähestyä toista ja sanoa Moi, mä oon…

Moi mä oon- kampanja näkyy MLL:n Nuortennetissä, MLL:n ja MLL:n piirien sosiaalisessa mediassa, koulutuksissa ja syksyllä järjestettävässä MLL:n ja MLL:n tutkimussäätiön järjestämässä Moi mä oon… nuorten mielenterveys rakentuu vertaissuhteissa – seminaarissa.

Ilmoittaudu mukaan

Tukioppilastoiminta

Mannerheimin Lastensuojeluliitto aloitti tukioppilastoiminnan maassamme vuonna 1972. Tukioppilastoiminta kattaa yli 80 prosenttia perusopetuksen 7.–9.-luokista. Vuosittain noin 11 000 tukioppilasta saa tehtäväänsä koulutuksen. 1.–6.-luokilla järjestetään kummitoimintaa ja lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa tutortoimintaa. Moni MLL:n yhdistys tekee yhteistyötä koulujen tukioppilastoiminnan kanssa.

Tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää toiset huomioivaa käyttäytymistä, luoda koulun yhteishenkeä, torjua yksinäisyyttä ja lisätä nuorten osallisuutta koulussa.

Tutustu toiminnan perusteisiin

Tukioppilastoiminnan materiaalit

MLL tukee ja kehittää tukioppilastoimintaa monin tavoin. Tukioppilastoimintaan on saatavissa paljon ideoita ja materiaaleja toiminnan tueksi.

Tutustu materiaaleihin

Tukioppilastoimintaan löytyy paljon valmiita harjoitteita, jotka on muokattu tehtäväkorttien muotoon. Tehtäväkortteja on eri teemoista, muun muassa ryhmäyttämisestä, kiusaamisen ehkäisystä ja tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamisesta.

Tutustu tehtäväkortteihin

Tukioppilasohjaajien koulutukset

MLL tukee ohjaajia järjestämällä heille tukioppilasohjaajien peruskoulutuksia sekä täydennyskoulutuksia, jonne ovat tervetulleita myös muu koulun henkilökunta tai nuorten kanssa toimivat henkilöt.

Siirry tapahtumahakuun

Tukioppilaiden koulutukset

MLL:lta voi tilata kouluttajan kouluun tukioppilaiden perus- ja täydennyskoulutuksiin. Tukioppilaiden koulutus on erittäin tärkeää, jotta tukioppilastoiminta tukisi parhaalla mahdollisella tavalla koulun hyvinvointityötä ja tukioppilaat saisivat tarvittavat taidot tukioppilaana toimimiseen.

Tilaa kouluttaja

TukariMoodle on digitaalinen oppimateriaali tukioppilaiden peruskoulutuksen tueksi. Materiaalissa on taustatietoa sekä yksilö- ja ryhmätehtäviä. TukariMoodlen tilaaminen omalle ryhmälle on maksutonta.

Lue lisää TukariMoodlesta

 

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?

Ladattavat aineistot

Aiheeseen liittyvät

Tukioppilaista Lapsemme-lehdessä