Siirry sisältöön

Tukioppilastoiminta

Ettei kukaan jäisi yksin. Tehdään yhdessä koulusta kivempi paikka. 

Tukioppilaat toimivat koulussa silminä ja korvina. He rakentavat koulussa hyvää ryhmähenkeä ja kiusaamisen vastaista normia sekä huolehtivat, ettei kukaan jäisi yksin.  MLL on kehittänyt tukioppilastoimintaa jo yli 50 vuoden ajan.  Yli 80 % suomalaisista ylä- ja yhtenäiskouluista toteuttaa tukioppilastoimintaa ja vuosittain noin 11 000 tukioppilasta saa tehtäväänsä koulutuksen. 

Tervetuloa tutustumaan tukioppilastoimintaan!

Tukioppilastoiminta koulussa

Tukioppilastoiminnan ydintä on nuorten osallisuus, kouluhyvinvointi ja kiusaamisen ennaltaehkäisy. Tukioppilaat eli tukarit voivat tutustuttaa oppilaita toisiinsa, esitellä koulua uusille oppilaille, järjestää tapahtumia ja tempauksia, pyytää yksinäisiä mukaan ja puuttua kiusaamiseen.  

Tutustu

Tukioppilastoiminta on kouluviihtyvyyttä lisäävää toimintaa, jonka tulokset näkyvät suoraan koulun arjessa. 

Tutustu tukioppilastoimintaan koulun arjessa

Tukioppilasohjaajana toimiminen

Tukioppilastoiminnan edellytys on aikuinen, joka ohjaa toimintaa. Tehtävässä tarvitaan ohjauksellista työotetta ja fasilitointitaitoja. Koulutamme tukioppilasohjaajat työhön tarjoamalla perus- sekä syventäviä teemakoulutuksia vuosittain.  

Tutustu 

Tukioppilastoimintaa ei tarvitse tehdä yksin, meiltä saa tukea valtakunnallisesti sekä paikallisesti. 

Tutustu tukioppilasohjaajana toimimiseen

Tukioppilastoiminnan materiaalit

Maksuttomat oppaamme sekä tehtäväkortit tarjoavat ideoita tukioppilastoiminnan toteuttamiseen. Valmiit tiedotus- ja todistuspohjat helpottavat tukioppilasohjaajan työtä. Lisäksi verkkokaupastamme on mahdollista tilata erilaisia oheismateriaaleja.  

Tutustu 

Kaikki tukioppilastoiminnan materiaalit löytyvät kootusti yhdestä paikasta.  

Tutustu tukioppilastoiminnan materiaaleihin

Ota yhteyttä

Haluaisitko kysyä jotakin? Ota MLL:n koulu- ja oppilaitosyhteistyöstä vastaaviin yhteyttä.

Yhteystiedot

Kiusaamisen vastaisten menetelmien arviointi on julkaistu

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteutti vuosina 2021–2022 kiusaamisten vastaisten menetelmien arvioinnin. Tukioppilastoiminta todettiin kiusaamista ennaltaehkäiseväksi menetelmäksi, ja sitä on hyvä käyttää koulun muun kiusaamisen vastaisen työn tukena.

Arviointi tuottaa tietoa mm. tukioppilastoiminnan hyvistä käytänteistä ja toimintatavoista.

Julkaisija: KARVI 2023

Tutustu julkaisuun

Tukari luo turvallista ilmapiiriä

Tukioppilastoiminta on sitä onnistuneempaa, mitä vahvemmin ja näkyvämmin se otetaan koulussa käyttöön. MLL suosittelee, että tukioppilaat pääsisivät myös ainakin kerran tai kahdesti vuodessa oppilashuoltoryhmän kokoukseen kertomaan, mitä he ajattelevat koulun ilmapiiristä ja kiusaamistilanteesta. Nummenpakan koulussa tukarit tulevat tutuiksi jo alakoulun kuudesluokkalaisille, joille he käyvät esittäytymässä.

Tutkimusten mukaan vertaisen tuella on valtava merkitys kiusatulle.

Teksti: Anu Vallinkoski

Lue tukioppilastoiminnasta Opettaja-lehdestä

Tukioppilastoiminnalla ehkäistään kiusaamista

Kouluissa laaditaan kiusaamisen vastaisia suunnitelmia ja pohditaan, kuinka ongelmaan saataisiin pysyvä muutos. MLL:n tukioppilastoiminnalla on tähän paljon annettavaa. Tukioppilaat ovat siellä, missä muutkin oppilaat ovat, silminä ja korvina. Tukioppilaista 89 % kertoo puuttuneensa kiusaamiseen nähdessään sitä.

Vuosittain 11 000 aivan tavallista oppilasta toimii kouluissa tukioppilaina haluten tehdä työtä sen eteen, että koulu olisi kaikille kivempi paikka.

Kirjoittajat: Anna-Kaisa Hiedanniemi & Satu Suomalainen

Lue lisää, miten tukioppilastoiminnalla ehkäistään kiusaamista

Tukioppilas

Takaisin ylös