513. Aloitelaatikko

500. Yhdenvertaisuus

Tehtävä

Pienryhmätehtävä.

Tila

Luokkahuone tai vastaava.

Tarvikkeet

Mikä tahansa suljettava laatikko tai rasia,
johon on helppo sujauttaa paperilappuja tai kirjeitä.
Paperia ja kyniä.

Kesto

15-45 min.

Osallisuus
5 - 9 luokat

Ideoikaa tukioppilaiden kanssa koululle oma aloitelaatikko. Se on helppo ja perinteinen tapa kerätä ideoita ja toiveita koko kouluyhteisöltä.

Olisiko aloitelaatikko perinteinen
postilaatikko vai innostuisivatko koulun oppilaat
virtuaalisesta aloitelaatikosta? Mikä olisi aloitelaatikolle
sellainen paikka, josta sen löytäisi helposti, mutta siihen
voisi sujauttaa aloitteen myös anonyymisti kenenkään
huomaamatta? Virtuaalisena aloitelaatikkona toimivat
esimerkiksi linkin takaa löytyvä Padlet-alusta tai sähköinen
lomake.

Aloitelaatikon sijainnista ja tarkoituksesta on hyvä
tiedottaa kaikille ja muistuttaa siitä mahdollisimman usein.
Mikäli koulunne aloitelaatikko on virtuaalinen, kiinnittäkää
aloitelaatikkoon vievä QR-koodi näkyvälle paikalle,
esimerkiksi koulun ilmoitustaululle.

Sopikaa aloitteiden säännöllisestä läpikäymisestä
ja niiden edistämisestä koulun eri osallisuusryhmien
kanssa. Sopikaa selkeät käytännöt sille, miten ja kuka
vie oppilaiden aloitteet eteenpäin, missä ja miten
niitä käsitellään sekä miten aloitteiden etenemisestä
tiedotetaan.