701. Apua ja tukea kasvokkain ja netissä

700. Nuortennetti

Tehtävä

Tutustutaan koulun omiin tukipalveluihin sekä paikallisiin ja valtakunnallisiin tukipalveluihin pohtimalla ja MLL:n Nuortennettiä (nuortennetti.fi) hyödyntämällä.

Tämä tehtävä on osa Nuortennetin tehtäväkorttisarjaa, jossa ohjatusti tutustutaan Nuortennetin eri teemoihin.

Tila

Luokkatila, jossa mahdollisuus käyttää tietokoneita tai oppilailla mobiililaitteet internet-yhteydellä.

Tarvikkeet

Kysymykset oppilaille kopioituna, heijastettuna tai muutoin välitettynä. Tietokoneet / mobiililaitteet internet-yhteydellä.

Kesto

yli 45 min.

HyvinvointiKohtaaminen
7 - 9 luokatNuorisotyöToinen aste

Ladattavat materiaalit

Tehtävässä tutustutaan erilaisiin apu- ja tukipalveluihin ja tehdään niitä tutummaksi ja helpommaksi lähestyä. Tehtävässä hyödynnetään MLL:n Nuortennettiä. Voit ennen tehtävänalkua esitellä Nuortennetin esimerkiksi Nuortennetin toimittaja Jennan tekemän videon avulla tai lyhyesti kertomalla omin sanoin mikä Nuortennetti on.

Nuortennetti on nuorille suunnattu nettisivusto, jossa on nuorten tekemiä sisältöjä (esim. blogeja, kuvia, videoita), testejä ja gallupeja sekä aikuisten kirjoittamia tietotekstejä nuorten elämää koskevista aiheista. Lisäksi Nuortennetistä löytyy tukioppilaille suunnattua sisältöä, nuorten vertaistukeen perustuva keskustelupalsta ja Lasten ja nuorten puhelin ja netti.

Tehtävä

Pyydä oppilaita ottamaan selvää ja pohtimaan parin kanssa tai pienissä ryhmissä seuraavia kysymyksiä:

1. Millaisia apu- ja tukipalveluita koulussanne on ja mistä heidät tavoittaa? Esimerkiksi terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi, opinto-ohjaaja.

2. Minkälaisissa tilanteissa voit hyödyntää edellä mainittujen palveluita? Onko jotain sellaisia asioita, joita et voi käsitellä koulun tukipalveluiden kanssa?

3. Etsikää Nuortennetistä Huoli puheeksi -lomake. Käy läpi erilaiset huoliteemat ja pohdi kenen koulun ammattilaisen kanssa voisi keskustella mistäkin teemasta.

4. Tutustukaa tekstiin https://www.nuortennetti.fi/apua-ja-tukea/apua-kaverille/ ja pohdi mitä voit tehdä jos sinusta tuntuu, että kaverilla on jokin huoli.

5. Lukekaa teksti https://www.nuortennetti.fi/apua-ja-tukea/ammattilaisten-apu/oman-paikkakunnan-auttavia-tahoja/ ja selvittäkää mitä koulun ulkopuolisia auttavia tahoja paikkakunnalta löytyy.

6. Tutustu valtakunnallisiin netissä toimiviin apu- ja tukipalveluihin https://www.nuortennetti.fi/apua-ja-tukea/apua-netissa/. Mitkä palveluista ovat teille ennestään tuttuja? Onko kouluissa puhuttu palveluista jotain, oletko ehkä törmännyt mainoksiin tai kuullut kavereilta? Missä tilanteessa näitä netissä toimivia valtakunnallisia palveluita voisi käyttää?

Bonustehtävät:

I. Lasten ja nuorten puhelin ja netti on sinua varten. Ota selvää kuka puheluihin ja viesteihin vastaa ja mitä se maksaa. Minkälaisia asioita voi käsitellä Lasten ja nuorten puhelimessa ja netissä?
II. Käykää katsomassa Nuortennetin keskusteluja https://www.nuortennetti.fi/keskustelut/. Voitte kirjoittaa myös vastauksen jollekin tai aloittaa itse oman aiheen. Minkälaisia aiheita voi käsitellä vertaisten kanssa keskustelupalstalla?

Kotitehtävä: Haastatelkaa paikallista apu- ja tukipalvelun työntekijää tai etsikää netistä apu- ja tukipalveluiden tarjoaja ja selvittäkää seuraavat asiat:

  • Minkälaisissa tilanteissa nuori voi ottaa yhteyttä?
  • Miten yhteyttä otetaan?
  • Onko se maksullista?
  • Onko kyseinen taho vaitiolovelvollinen niistä asioista, joita nuori kertoo?
  • Jääkö yhteydentotosta jotain merkintää?
  • Minkälaista apua voi saada?

Taustaa

Silloin, kun huolet painavat tai mieli on maassa, on tärkeää, että niiden kanssa ei jää yksin. Asiaan, niin pieneen kuin suureenkin on aina saatavilla apua. Jos asioiden kanssa jää yksin, on suurempi riski, että pienemmätkin murheet kasvavat omassa mielessä suuriksi. Usein jo pelkkä puhuminen riittää siihen, että olo helpottuu ja parhaat mahdollisuudet parantaa tilannetta on, kun rohkaistuu hakemaan siihen apua.

Monesti helpoin tapa saada apua on kääntyä läheisen ja turvallisen aikuisen puoleen. Tämä aikuinen voi olla esimerkiksi äiti tai isä, isovanhempi, kummi tai joku muu aikuinen, johon voit luottaa. Usein omat vanhemmat ovat parhaita auttajia vaikeissakin asioissa. Joskus vanhemmille puhuminen ei ole mahdollista tai se tuntuu vaikealta. Silloin voi kääntyä jonkun muun läheisen aikuisen puoleen. Aikuisen ei välttämättä tarvitse olla sukulainen vaan se voi olla myös kaverin vanhempi tai harrastuksen valmentaja tai joku muu aikuinen, joka on osana nuoren arkea.

Joskus tarvitaan myös ammattilaisen apua. Ammattiavulla tarkoitetaan kääntymistä sellaisen henkilön puoleen, jolla on ammattinsa puolesta valmiuksia auttaa ja tukea nuorta ongelmissa. Monet ammattilaiset kuten terveydenhoitaja, koulukuraattori ja koulupsykologi löytyvät lasten ja nuorten joka päiväisestä arjesta. Ammattilaiset ovat kouluissa sekä muissa ympäristöissä töissä nimenomaan auttaakseen ja tukeakseen nuoria asiassa kuin asiassa ja pyrkivät yhdessä nuoren kanssa etsimään ratkaisuja ja apua tilanteisiin.

Jos puhuminen tuntuu vaikealta, on viesti tai kirje hyviä vaihtoehtoja aloittaa keskustelu ja kertoa, mikä mieltä painaa. Huolien jakamiseen aikuiselle voi myös käyttää avuksi Huoli puheeksi! -lomaketta.

Lasten ja nuorten puhelin- ja nettipalvelut ovat myös yksi vaihtoehto saada apua ja tukea huoliin ja ongelmiin. Lasten ja nuorten puhelimessa sekä chat- ja kirjepalvelussa yhteydenottoihin vastaavat koulutetut, aikuiset vapaaehtoiset. Vapaaehtoisilla päivystäjillä on vaitiolovelvollisuus ja keskustelut ovat täysin anonyymeja ja luottamuksellisia. Yhteydenottaminen ei maksa mitään eikä puheluista jää merkintää puhelinlaskuun.