325. Mitä tukioppilaat voivat tehdä kiusaamistilanteissa?

300. Kiusaamisen ehkäiseminen

Tehtävä

Työpajan tavoitteena on pohtia kiusatun tukemista prosessin eri vaiheissa. Tehtävä soveltuu tukioppilaiden ja koulun aikuisten yhteistyön kehittämiseen.

Tila

Luokkatila tai vastaava.

Tarvikkeet

Tukioppilas kiusatun tukena -kuvio, keskustelukysymykset ja muistiinpanovälineet.

Kesto

yli 45 min.

KaveritaidotKiusaaminenKohtaaminenVuorovaikutusYhteishenki
5 - 9 luokat

Ladattavat materiaalit

Kutsukaa koolle tukioppilaiden ja oppilashuoltohenkilöstön yhteinen työpaja.

Kerro tukioppilaille ja mukana oleville oppilashuollon työntekijöille, että tarkoituksena on keskustella siitä, millaisissa tilanteissa tukioppilaat voivat auttaa kiusaamista kokeneita.

 

Tehtäväohjeistus

  1. Jaa osallistujat ryhmiin niin, että jokaisessa ryhmässä on mukana yksi aikuinen.  
  2. Anna jokaiselle ryhmälle kaavio tulostettuna tai heijasta se näkyviin niin, että jokainen näkee tekstin. Sopikaa, että ryhmällä on keskusteluaikaa noin 20 minuuttia.  
  3. Pyydä ryhmiä kirjaamaan keskeisiä asioita muisTukioppilaiden ja koulun aikuisten yhteistyön kehittämiseen tiin.  
  4. Kysy ryhmiltä lopuksi, millaisia huomioita ne tekivät kaaviosta keskustellessaan. Miettikää yhdessä, miten tukioppilaiden ja oppilashuollon yhteistyö toimisi joustavammin.

Pyydä ryhmiä keskustelemaan

  1. Millä tavalla erilaista on ottaa kiusaamistilanne puheeksi koulun aikuisten kanssa, jos on itse nähnyt tilanteen tai jos on vain kuullut siitä?
  2. Mitä asioita olisi tärkeää kertoa aikuiselle, jos huomaa kiusaamista?
  3. Kiusaamiseen puuttuminen voi joskus olla vaikeaa. Millaisessa tilanteessa sanoisit heti jotakin, jos huomaat kiusaamista? Millaisessa tapauksessa menisit vasta jälkikäteen juttelemaan kiusaamista kokeneen kanssa?
  4. Tukioppilaille ehdotetaan ajan viettämistä kiusaamista kokeneen kanssa tai että ainakin joskus tervehtisi ja kysyisi, mitä kuuluu. Kuinka hyvin tällainen onnistuu, kun tukioppilaalla on omatkin kaverit? Mitä hyviä vinkkejä teillä on siihen, että voi huomioida molemmat?
  5. Miten tukioppilas voi varmistaa, ettei kiusaamiseen puuttuminen ala ahdistaa itseäkin? Keneltä hän voi saada apua? 

Taustaa

Kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu, että vertaisohjaus vähentää kiusaamista, jos aikuiset ohjaavat toimintaa suunnitelmallisesti.

MLL:n selvityksissä tukioppilastoiminnan on todettu toimivan parhaiten kiusaamisen ehkäisyssä, jos tukioppilaat ja oppilashuolto tekevät ainakin jonkin verran yhteistyötä. Käytännössä esimerkiksi lukukauden alkaessa tukioppilaat ja oppilashuollon edustajat tapaavat toisensa ja sopivat, miten ja kenelle tukioppilaat voivat kertoa, jos huomaavat kiusaamista tai jos heitä huolestuttaa jonkun oppilaan yksinäisyys.

Olisi tärkeää, että oppilashuollossa tiedetään, ketkä ovat tukioppilaita, ja että tukioppilaat tuntevat riittävän hyvin oppilashuollon henkilöstöä uskaltaakseen kertoa heille kiusaamisesta.

On tärkeää, että ryhmän aikuiset kuuntelevat tukioppilaiden ajatuksia, mutta osallistuvat myös itse aktiivisesti keskusteluun. Tällä rohkaistaan tukioppilaita miettimään kiusaamiseen puuttumista monesta näkökulmasta. Siitä on apua, kun he huomaavat kiusaamista lukuvuoden mittaan ja pohtivat, millaisilla kriteereillä he ilmoittavat siitä koulun aikuisille ja miten he voivat tukea kiusaamista kokeneita oppilaita.