113. Omat tunteet

100. Tunne- ja vuorovaikutustaidot

Tehtävä

Rohkaistaan oppilaita pohtimaan omia
tunnereaktioitaan ja niiden seurauksia sekä
peilaamaan toisen käyttäytymisen herättämää
tunnetta esimerkkitilanteiden avulla.

Tila

Luokkatila, jossa mahtuu kävelemään.

Tarvikkeet

Erilaiset tunnetilanteet-tehtäväpohja ohjaajalle, paperia, kyniä, teippiä tai sinitarraa.

Kesto

15-45 min.

EmpatiaTunteet
5 - 9 luokat7 - 9 luokatNuorisotyöToinen aste

Ladattavat materiaalit

Kirjoita sanat ”iloinen”, ”yllättynyt”, ”vihainen”, ”hämmentynyt”, ”pettynyt” ja ”surullinen” paperiarkeille ja teippaa paperit ympäri luokkahuonetta niin, että jokaisen paperilapun eteen jää riittävästi tilaa. Lue sitten Tunnetilanteetliitteestä äänen erilaisia esimerkkitilanteita yksi kerrallaan. Osallistujat menevät seisomaan siihen kohtaan huonetta, joka vastaa omaa tunnetilaa kyseisessä tilanteessa. On tärkeää muistuttaa osallistujille, että harjoituksessa ei ole olemassa oikeita tai vääriä vastauksia. Kaikkien tulisi siis pohtia omia tunnereaktioitaan eikä seurata, mihin muut ovat menossa. Jokaisen väittämän jälkeen käydään yhteinen keskustelu osallistujien kanssa siitä, mikä vaikutti tunnetilan valintaan.

  • Mitä seurauksia on valitsemallasi tunteella? Toimisitko tunteen mukaan?
  • Miten tilanne muuttuisi, jos valitsisit eri tunteen?
  • Voiko itse vaikuttaa siihen, millaisia tunteita jokin tilanne herättää?
  • Yllätyitkö siitä, miten eri tavalla ihmiset reagoivat samaan tilanteeseen?
  • Onko helppo ymmärtää toista, joka tuntee samassa tilanteessa eri tavalla?

Empatia rakentuu itsetuntemukselle

Myötäelämisen taito eli empatia on sitä, että osaa ja haluaa asettua toisen rooliin, tunnistaa toisen tunteet ja osaa vastata toisen tunteisiin. Empatiaa pidetään yhtenä sosiaalisten taitojen lähtökohtana. Se on kulmakivi, jota tarvitaan kaikessa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Empatia on lohduttamista, piristämistä, kannustamista ja tukemista. Empatiaa on myös ymmärtää sanojen kanssa ristiriidassa olevia, sanattomia eleiden ja ilmeiden viestejä tarvittaessa. Aina empatian osoittamiseen ei tarvita edes sanoja, pelkkä lähellä oleminen riittää. Empatia rakentuu itsetuntemukselle. Mitä paremmin ihminen ymmärtää omia tunteitaan, sitä taitavampi hän on lukemaan muiden mielialoja. Empatiataidolla on olennainen merkitys sosiaalisten tilanteiden sujuvuudelle ja kahden ihmisen tunteiden yhteensovittamiselle. Empatiataitoja voi oppia pohtimalla toisen ihmisen elämää ja yrittämällä eläytyä tämän tunne-elämään. Ohjaajan välittämä tuki lisää nuorten empatiakykyä. Nuorten itsetunnon ja empatiataitojen kehittymisen kannalta on kuitenkin erityisen tärkeää, että nuori kokee empatiaa aikuisten lisäksi myös toisilta nuorilta.

Kerro osallistujille

  • Myötäelämisen taito eli empatia on sitä, että osaa ja haluaa asettua toisen rooliin, tunnistaa toisen tunteet, ja osaa vastata toisen tunteisiin ja osoittaa ymmärrystä ja hyväksyntää.
  • Empatiataitojen pohjana on omien tunteiden ymmärtäminen. Tästä syystä myötätuntoa harjoiteltaessa kiinnitetään huomiota siihen, miten itse tuntee erilaisissa tilanteissa.
  • On tärkeä ymmärtää myös se, että toisen tunteita ja ajatuksia ei koskaan voi täysin ymmärtää, sillä jokaisen oma mieli on tietyllä tavalla muille salainen.

Aiheeseen liittyvät