514. Onnellinen koulu

300. Kiusaamisen ehkäiseminen | 500. Yhdenvertaisuus

Tehtävä

Pari- tai pienryhmätehtävä.

Tila

Luokkahuone.

Tarvikkeet

Paperia, kyniä, saksia, aikakausilehtiä,
värikyniä, tusseja.

Kesto

yli 45 min.

Osallisuus
5 - 9 luokat

Ohjeistetaan oppilaita tekemään kuvakollaasi aiheesta
onnellinen koulu.

Oppilaat pohtivat, minkälainen on onnellinen koulu,
jossa oppilailla ja koulun aikuisilla on hyvä olla ja oppiminen
sujuu.

Suunnittelun apuna voi esittää seuraavia kysymyksiä:
– Minkälaisessa koulussa oppilaiden on hyvä olla?
– Mistä huomaa, että koulun ilmapiiri on hyvä?
– Millaisia sääntöjä tarvitaan?
– Miten ja millaisilla pienillä asioilla koulu saadaan entistä
viihtyisämmäksi?
– Mikä tekisi olon entistä turvallisemmaksi?

Lopuksi suunnitelmat esitellään ja niistä keskustellaan
yhdessä. Keskustelussa voidaan esittää seuraavia
kysymyksiä:
– Mitä näistä asioista voisimme tehdä jo nyt omassa
luokassamme?
– Mikä olisi oppilaiden ja tukioppilaiden tai oppilaskunnan
sekä koulun aikuisten rooli, jotta nämä asiat toteutuisivat
koulussamme?