512. Toiminnan suunnitteluruudukko

500. Yhdenvertaisuus

Tehtävä

Arvioidaan oman koulun tukioppilastoiminnan yhdenvertaisuutta ja osallistavuutta suunnitteluruudukon avulla.

Tila

Luokkahuone.

Tarvikkeet

Suunnitteluruudukko (liite 7) tulostettuna jokaiselle ryhmälle, kyniä.

Kesto

15-45 min.

OsallisuusYhdenvertaisuus
7 - 9 luokatToinen aste

Liitteet

Oppilaat jaetaan 4–5 hengen ryhmiin. Jokainen ryhmä saa ideoida, millaista tukioppilastoimintaa he toivoisivat omaan kouluunsa. Ryhmissä kirjataan kolme parasta ideaa ja pohditaan yhdessä suunnitteluruudukon avulla, miten erilaiset ideat palvelevat kaikkien osallistumista. Ideat kirjoitetaan suunnitteluruudukkoon ja pohditaan, edistääkö toiminta kaikkien osallisuutta ja ryhmien välistä kanssakäymistä, onko toiminnassa huomioitu kulttuurisensitiivisyys ja vähemmistöt. Kootaan lopuksi ryhmien ideat yhteen ja valikoidaan niistä parhaimmat ja sopivimmat ideat.

Taustaa

Tukioppilaiden järjestämä toiminta suunnitellaan niin, että kaikkien helppo tulla siihen mukaan. Teemapäivissä ja ryhmäyttämisissä on tärkeää, ettei teema tai toiminta sulje osaa oppilaista ulkopuolelle. Ystävällismielinen huumori on tärkeä voimavara yhteisöllisyyden rakentamisessa ja hauskat tapahtumat tuovat iloa koulun arkeen.

Tukioppilaiden toiminnassa huomioitavaa

  • Mitä toiminnalla tavoitellaan, mikä on sen tarkoitus ja mitä tukioppilastoiminnan tavoitetta se edistää.
  • Kenelle se on suunnattu. Voivatko kaikki osallistua tai mikä estää osallistumisen.
  • Teema ei saa korostaa kenenkään yksinäisyyttä, ulkopuolisuutta tai henkilökohtaisia ominaisuuksia.

Kun luokassa ohjataan toiminnallisia- tai keskustelutehtäviä, on tärkeää, että ryhmään luodaan turvallinen ja mukava ilmapiiri ja huomioidaan, että tehtävä sopii kaikille. Sopimattomia asioita voivat olla esimerkiksi erityistä rohkeutta vaativat tehtävät, vaikeat sanat, monimutkaiset säännöt tai kilpaileminen. Kun suunnitellaan tehtävää, on kiinnitettävä huomiota seuraaviin asioihin:

  • Tehtävä ei korosta kenenkään yksinäisyyttä.
  • Tehtävässä ei tarvitse kertoa itsestään liikaa.
  • Ohjeet ovat yksinkertaiset ja yksiselitteiset.
  • Havainnollistetaan tarvittaessa esimerkin tai kuvien avulla tai näyttämällä itse.
  • Jokaisen tehtävät ovat selkeät.
  • Tehdään, ei vain puhuta.
  • Mahdollisuuksien mukaan annetaan positiivista palautetta jokaiselle osallistujalle.