324. Tukioppilaat osana koulun kiusaamisen vastaista suunnitelmaa

300. Kiusaamisen ehkäiseminen

Tehtävä

Tarkastellaan koulun kiusaamisen vastaista suunnitelmaa oppilaiden osallisuuden näkökulmasta työpajassa.

Tila

Luokkahuone tai vastaava

Tarvikkeet

Koulun kiusaamiseen vastainen suunnitelma

Kesto

yli 45 min.

KaveritaidotKiusaaminenVuorovaikutus
5 - 9 luokat

Kerro osallistujille, että tehtävänä on tarkastella koulun kiusaamisen vastaista suunnitelmaa pohtien tukioppilaiden, muiden oppilaiden ja vanhempien roolia siinä. Käykää suunnitelma läpi. Jaa sen jälkeen osallistujat pienryhmiin.  

Pyydä ryhmiä keskustelemaan:  

  1. Mitkä asiat suunnitelmassa on kuvattu onnistuneesti?
  2. Mitä suunnitelmassa pitäisi kehittää tai mitä ohjeita tarkentaa?
  3. Katsokaa suunnitelmasta, mitä tehtäviä kenelläkin on (esimerkiksi rehtori, oppilashuolto, opettajat, tukioppilaat, muut oppilaat, vanhemmat).
  • Jääkö suunnitelmaan aukkoja kiusaamisen kohteen ja muiden oppilaiden kannalta?  
  • Millaisia tehtäviä tukioppilailla, muilla oppilailla ja vanhemmilla on suunnitelmassa?  
  • Onko ne määritelty realistisesti vai pitäisikö niitä muokata?  
  • Onko ne määritelty yhdessä oppilaiden kanssa?

Mitä muita huomioita olette tehneet suunnitelmasta?

Kirjatkaa ryhmien vastaukset muistiin ja keskustelkaa niistä. Pohtikaa, miten koulu voisi kehittää suunnitelmaa keskustelun perusteella. 

 

Sopikaa rehtorin kanssa, että hän tulee mukaan kehittämään suunnitelmaa kanssanne. Kutsukaa oppilashuoltoryhmä, tukioppilaat ja vanhempainyhdistyksen edustajat yhteiseen työpajaan. Työpajan voi ohjata rehtori tai tukioppilasohjaaja yhdessä tukioppilaiden kanssa.

Aiheeseen liittyvät