516. Tunnetko vaikutusmahdollisuutesi?

500. Yhdenvertaisuus

Tehtävä

Mielipidejana.

Tila

Luokkahuone tai vastaava tila, jossa voi liikkua.

Kesto

15-45 min.

Osallisuus
5 - 9 luokat

Sopikaa oppilaiden kanssa, että tilan poikki kulkee näkymätön
mielipidejana, jonka toisessa päässä on ”täysin samaa mieltä” ja toisessa päässä ”täysin eri mieltä”.

Kerro, että esität väittämiä, joihin oppilaiden on vastattava asettumalla kuvitteelliselle
mielipidejanalle.

Kerro, että harjoituksessa ei ole oikeita eikä vääriä vastauksia, vaan jokainen mielipide on arvokas, ja että on hyvä keskustella erilaisista näkemyksistä. Voit kysyä oppilailta perusteluja,
miksi he ovat asettuneet tiettyyn kohtaan janaa.

Harjoituksen jälkeen keskustelkaa, miten koulu voisi tukea
kaikkien mielipiteiden kuulumista ja niiden käytäntöön viemistä.
Väittämät:
– Koulumme aikuiset, esimerkiksi opettaja, rehtori, kuraattori
ja terveydenhoitaja, suhtautuvat avoimesti ideoihimme ja
auttavat viemään niitä eteenpäin.
– Tiedän, ketkä koulussamme toimivat tukioppilaina tai ketkä
kuuluvat oppilaskunnan hallitukseen.
– Tiedän, miten tukioppilaaksi voi pyrkiä.
– Tiedän, miten oppilaskunnan hallitus valitaan.
– Jos minulla on jokin idea koulun kehittämiseksi tai jonkun kivan
tapahtuman järjestämiseksi, tiedän, miten voin viedä aloitettani
eteenpäin.
– Koen, että mielipiteitäni kuunnellaan.
– Oman mielipiteen esittäminen vaatii rohkeutta.
– Koulussamme toisten mielipiteitä kuunnellaan paremmin kuin
toisten.
– Koulussamme arvostetaan kaikkien mielipidettä.
– Tiedän, minne voin antaa palautetta, jos minua on mielestäni
kohdeltu epäoikeudenmukaisesti esimerkiksi arvioinnissa tai
rankaisemalla.
– Koulussa on helppoa olla eri mieltä muiden kanssa.