Työtä lapsiperheiden hyväksi vuosikymmenittäin

1920-luku

 • Äitiys- ja lastenneuvolatoiminta
 • Terveyssisar- ja lastenhoitajakoulutus
 • Kasvatusneuvola
 • Helsingin lastenlinnasta opetussairaala

1930-luku

 • Kodinhoitajatoiminta ja -koulutus
 • Äidinmaitokeskus
 • Lasten ja nuorten uimaopetus ja urheilutoiminta

1940-luku

 • Sotaorpojen auttaminen
 • Yli 500 paikallisen terveystalon rakennuttaminen
 • Lasten ehkäisevä mielenterveystyö

1950-luku

 • Keskoshuollon järjestäminen
 • Perhekasvatusneuvonnan tehostaminen

1960-luku

 • Ohjattu perhepäivähoito
 • Nuorisopoliklinikka
 • Huumeidenkäytön ehkäisy- ja hoito

1970-luku

 • Lapsen huomioonottaminen ympäristösuunnittelussa ja arkkitehtuurissa
 • Tukioppilastoiminta
 • Päivähoidon kehittäminen ja sairastuneen lapsen hoitajarengas
 • Järjestelmällinen vanhempainkoulutus
 • Äitiys- ja lastenneuvolat kehitysmaissa
 • Ympäristöasiamiestoiminta
 • Edunvalvonnan tehostaminen, lapsiraportit

1980-luku

 • Lasten ja nuorten puhelin
 • Leikkiperinteen vaaliminen
 • Lapsiasiamies
 • Taidekasvatus
 • Vanhempainpuhelin

1990-luku

 • Perhetoimintakeskukset
 • Lastenhoidon kotipalvelu
 • Sosiaalisten taitojen opetus
 • Ratkaisukeskeinen perhe- ja kriisityö
 • Uusia projekteja nuorten elämänhallinnan tukemiseksi

2000-luku

 • Vanhemmuuden tuen uudet muodot, mm. Tukea vanhemmille -sivusto ja Vanhempainpuhelin ja -netti
 • Perhekahvilatoiminnan kehittäminen
 • Mediakasvatusprojektit
 • Uuden viestintäteknologian hyödyntäminen nuorisotyössä
 • Järjestö- ja vapaaehtoistyön koulutusmalli
 • Lastenhoitotoiminnan uudistuminen