Siirry sisältöön

Jokaisella lapsella on oikeus hyvään kohteluun

Lapsen oikeuksien viikon tavoitteena on edistää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta ja lapsen oikeuksien toteutumista. Lapsen oikeuksien viikon teemana tänä vuonna on lapsen oikeus hyvään kohteluun. Lapsen oikeuksien sopimuksen keskeisenä tarkoituksena on turvata jokaisen lapsen hyvä kohtelu. Hyvän kohtelun edellytyksenä on lapsen ihmisarvon ja oikeuksien kunnioittaminen sekä lapsen yksilöllisten tarpeiden ja näkemysten huomiointi.

Käytännössä lapsen oikeuksien sopimuksen (LOS) kaikilla kohdilla edistetään lapsen hyvää kohtelua. Lapsen hyvä kohtelu esimerkiksi kuuluu lapsen kehittymisen (LOS 6.2 artikla) perusedellytyksiin. Lapselle on taattava hänen hyvinvoinnilleen välttämättömän suojelu ja huolenpito (LOS 3.2 artikla). Tämä koskee myös suojelua huonolta kohtelulta.

Lasta on suojeltava kaikenlaiselta ruumiilliselta ja henkiseltä väkivallalta, seksuaaliväkivallalta, laiminlyönniltä sekä välinpitämättömältä ja huonolta kohtelulta (LOS 19.1 artikla). Lasta ei saa kohdella halventavalla tavalla (LOS 37 artiklan a-kohta). Laiminlyönnin tai väkivallan uhriksi joutuneen lapsen toipumista on tuettava (LOS 39 artikla).

Lapsen vanhemmat, muut kasvatukseen osallistuvat lähipiirin aikuiset, lasten kanssa työskentelevät kasvatus- ja koulutusalan ammattilaiset, lasten vapaa-ajan ja harrastustoiminnan ammattilaiset ja vapaaehtoiset sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ovat keskeisessä roolissa lapsen hyvän kohtelun toteuttamisessa.

Ei pidä myöskään sivuuttaa sitä, että kaikilla aikuisilla on iso merkitys siinä, miten lapset tulevat kohdelluiksi ja kohdatuiksi. Miten suhtaudumme bussissa itkevään vauvaan, taloyhtiön pihalla joskus hieman äänekkäästi leikkiviin lapsiin tai kaupan hyllyn äärellä valintaa pitkään pohtivaan lapseen?

Lapsenhuoltolakiin (1 §) on kirjattu lapsen hyvän kohtelun periaatteet, joilla on merkitystä laajemminkin lasten kohtelun arvioinnissa kuin vain lapsen vanhempien ja muiden huoltajien osalta: ”Lapselle tulee turvata hyvä hoito ja kasvatus sekä lapsen ikään ja kehitystasoon nähden tarpeellinen valvonta ja huolenpito. Lapselle on pyrittävä antamaan turvallinen ja virikkeitä antava kasvuympäristö sekä lapsen taipumuksia ja toivomuksia vastaava koulutus. Lasta on suojeltava kaikenlaiselta ruumiilliselta ja henkiseltä väkivallalta, huonolta kohtelulta ja hyväksikäytöltä. Lasta tulee kasvattaa siten, että lapsi saa osakseen ymmärtämystä, turvaa ja hellyyttä. Lasta ei saa alistaa, kurittaa ruumiillisesti eikä kohdella muulla tavoin loukkaavasti. Lapsen itsenäistymistä sekä kasvamista vastuullisuuteen ja aikuisuuteen tulee tukea ja edistää.”

Lastensuojelulaissa (4 a §) on viittaussäännös edellä mainittuun lapsenhuoltolain säännökseen. Varhaiskasvatuksessa lapselle on varmistettava turvallinen varhaiskasvatusympäristö ja turvattava lasta kunnioittava toimintatapa (varhaiskasvatuslain 3 ja 10 §).

Perusopetuslaissa (29 §), lukiolaissa (40 §) ja ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (80 §) säädetään oikeudesta turvalliseen opiskeluympäristöön. Potilaslaissa säädettään oikeudesta hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään kohteluun (3 §). Sosiaalihuollon asiakaslaissa säädetään vastaavalla tavalla oikeudesta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun (4 §).

Aikuisten tehtävänä on varmistaa hyvä kohtelu myös lasten vertaissuhteissa. Kasvatuksessa ja opetuksessa on korostettava paitsi lapsen omia oikeuksia ja niiden loukkaamattomuutta niin myös muiden ihmisten oikeuksien loukkaamattomuutta. Lapsen oikeuksien teemaviikon sosiaalisen median tunnisteet ”Mulla on väliä” ja ”Sulla on väliä” ovat tärkeitä viestejä. Kaikkien oikeuksia tulee kunnioittaa, kenenkään oikeuksia ei saa loukata, ketään ei saa kiusata eikä sulkea porukan ulkopuolelle.

Esa Iivonen

Esa Iivonen

Vaikuttamistyön johtaja

Aiheeseen liittyvät

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Huomioithan, että kommenttisi julkaistaan tarkistuksen jälkeen.

Takaisin ylös