Siirry sisältöön

Lasten ja nuorten ilmastohuoli on otettava vakavasti 

Kestävä kehitys on muutosta, joka turvaa nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen edellytykset. Tämän päivän hyvinvointia on rakennettava tavalla, joka varmistaa, että lapsillamme, ja myös tulevaisuuden sukupolvien lapsilla, on mahdollisuus puhtaaseen juomaveteen, turvalliseen ympäristöön tai laadukkaaseen koulutukseen.

Suomi on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Kestävän tulevaisuuden rakentaminen edellyttää päättäjiltä päätöksiä ja toimintatapoja, jotka turvaavat niin ekologisen, sosiaalisen, kulttuurisen kuin taloudellisen kestävyyden.

Tässä hetkessä etenkin ilmasto- ja ympäristöasiat huolestuttavat monia lapsia ja nuoria.  Ilmastonmuutos ja luontokato uhkaavat maapallon tulevaisuutta ja lisäävät näköalattomuutta –  tunnetta, että käsissä on ongelma, joka tulee annettuna ja johon ei voi vaikuttaa. Nuorten kokema ympäristöahdistus ja ympäristöhuoli ovat kasvaneet tutkimustenkin mukaan huolestuttavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana (Nuorisobarometri 2021).  

Nyt tehtävillä päätöksillä on valtava merkitys lapsille, nuorille ja heidän tulevaisuususkolleen. On tärkeää, että Suomi toimii niin kansallisesti kuin kansainvälisesti aktiivisella tavalla ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjumiseksi.  

Tärkeää on osallistaa lapset ja nuoret päätöksentekoon. Tapoja tähän on monia, niin kyselyin, työpajoin tai esimerkiksi nuorisovaltuustojen ja koulujen oppilaskuntien kautta.  Lapsilla ja nuorilla on näkemyksiä ja halu toimia. Kun lapset ja nuoret pyrkivät vaikuttamaan ilmasto- ja ympäristöasioissa, heitä on tuettava ja heille on luotava osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Lasten ja nuorten kokemuksia ja näkemyksiä tulee kuulla, kuunnella ja ottaa huomioon päätöksiä tehtäessä. Tärkeää on myös viestiä lapsille ja nuorille, miten heidän kuulemisensa on vaikuttanut päätöksentekoon. 

Ilmastouutiset piirtävät juuri nyt lohdutonta tulevaisuudenkuvaa, mutta kun mieli maalaa synkkää kuvaa tulevaisuudesta, on tärkeä ylläpitää toivoa.  

Toivo ei ole sormet ristissä istumista, vaan toivo on toimintaa. Sille on syynsä, että nuori ruotsalainen aktivisti Greta Thumberg on noussut lasten, nuorten ja vanhempienkin ilmastoaktiivien esikuvaksi. Toiminta luo toivoa. Osa nuorista vaikuttaa osoittamalla mieltä, toiset ruokavaliovalinnoillaan ja kolmannet kulutusvalinnoillaan. Yhdessä tekeminen, yhteisöön liittyminen ja päätöksentekoon osallistaminen antavat kokemuksen siitä, että asioihin on mahdollista vaikuttaa.  

Nyt vaaditaan päättäjiltäkin rohkeutta toimia. Se minkälaisia kipeitäkin päätöksiä tehdään kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi, määrittää, minkälaisessa elinympäristössä lapsemme ja heidän lapsensa pääsevät rakentamaan omaa tulevaisuuttaan. 

Kevään 2023 eduskuntavaalit lähestyvät ja MLL:n vaaliblogeissa nostetaan esille lasten, nuorten ja lapsiperheiden etua edistäviä aiheita. Ne nousevat MLL:n eduskuntavaaliohjelman teemoista. Tutustu MLL:n eduskuntavaalisivuihin ja anna äänesi lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia edistävälle ehdokkaalle! 

Anna-Kaisa Hiedanniemi

Anna-Kaisa Hiedanniemi

kouluyhteistyön asiantuntija

Eevamaija Paljakka

Eevamaija Paljakka

vaikuttamistyön asiantuntija

Aiheeseen liittyvät

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Huomioithan, että kommenttisi julkaistaan tarkistuksen jälkeen.

Takaisin ylös