Siirry sisältöön

Pidäthän huolta sateenkaarinuorista?  

Kesäkuussa on jälleen vietetty kansainvälistä Pride-kuukautta, joka Suomessa huipentuu näin kesäkuun lopussa vietettävään Pride-viikkoon. Tapahtuman keskeiseksi viestiksi on vuosien saatossa muotoutunut jokaisen ihmisen yhdenvertainen ja tasa-arvoinen oikeus olla oma itsensä, riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuolesta.   

Tänä Pride-kuukautena iloitsen siitä, että yhä useampi lapsi ja nuori saa läheisiltä aikuisilta varauksetonta tukea ja on rakastettu ja arvostettu juuri omana itsenään. Iloitsen jokaisesta MLL:n Vanhempainpuhelimen ja digipalveluiden yhteydenotosta, jossa rohkea, lapsen parasta ajatteleva aikuinen hakee itselleen tukea, jotta pystyisi paremmin tukemaan läheistä sateenkaarinuorta.  

Iloitsen jokaisesta Lasten ja nuorten puhelimen ja chatin palvelussa vastatusta sateenkaarinuoren yhteydenotosta, vaikka niihin usein sisältyy paljon surullisia asioita – yksinäisyyttä, kaltoinkohtelua, aikuisten tuen puutetta. Jokaisen yhteydenoton aikana saamme mahdollisuuden omalta pieneltä osaltamme kulkea hetken vierellä ja tarjota yhteydenottajalle aikuisen kiireetöntä aikaa, varauksetonta tukea ja uskoa parempaan huomiseen.  

MLL:n vanhemmille, lapsille ja nuorille suunnatuissa tukipalveluissa sateenkaarinuorten arki kuuluu kaikissa väreissään. Osalla yhteyttä ottavista nuorista on elämässään läheisiä aikuisia, jotka tukevat heitä varauksetta. Osa nuorista pohtii, onko omille lähiaikuisille turvallista kertoa omasta seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuolesta.  

Osalle yhteydenottajista sateenkaarinuoruuteen liittyy pitkäkestoisia ajanjaksoja, jolloin esimerkiksi kodin ihmissuhteissa saattaa olla jännitteitä, elämässä voi olla syvää yksinäisyyttä tai koulupäivien arkeen voi sisältyä toistuvia nuorta satuttavia tilanteita. Näiden vuosien aikana moni sateenkaarinuori turvautuu pidempiaikaisesti anonyymin auttavan palvelun tukeen, erityisesti silloin kun lähiaikuisiin tukeutuminen on jostain syystä vaikeaa.  

Vanhemmuuden tuen palveluissa sateenkaarinuoruus kuuluu aiheena useimmiten tilanteissa, joissa vanhempi on oppinut lapsestaan jotain sellaista, jota ei ole aiemmin tiennyt. Yhteydenotoissa mietitään joskus omia kipeitä tunteita, esimerkiksi huolta, tuleeko lapsella olemaan edessään raskas elämä. Joskus yhteydenottajaa voi mietityttää, miten toimia, jos oman lapsen seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuoli herättää itsessä tai läheisessä, esimerkiksi kumppanissa tai isovanhemmissa, kielteisiä tunteita.  

Sateenkaarinuorten hyvinvointia on 2010-luvulta alkaen tutkittu Suomessa aikaisempaa enemmän. Suomalaiset tutkijat esittävät, että tämän päivän vanhemmilla on aikaisempaa enemmän tietoa seksuaalisten suuntautumisten ja sukupuolten moninaisuudesta ja aikaisempaa useampi vanhempi suhtautuu myönteisesti sateenkaarinuoriin¹.  

Samalla THL:n Kouluterveyskyselyn 2019 työraportissa todetaan, että sateenkaarinuorten ja muiden nuorten vastausten välillä havaittiin lähes joka osa-alueella eroja². Sateenkaarinuoret kokivat muita useammin tyytymättömyyttä elämään, yksinäisyyttä ja vähemmän osallisuuden kokemuksia. Sateenkaarinuoret kokivat myös muita harvemmin saavansa tukea vanhemmiltaan ja kohtasivat muita useammin vanhempien tai huoltajien tekemää kaltoinkohtelua.

Hyvää kehitystä on tapahtunut, mutta paljon on tehtävänä. On vielä pitkä matka siihen kesään, jona Pride-kuukauden keskiössä ei enää tarvitse olla vähemmistön aseman ja oikeuksien puolustaminen ja edistäminen. 

Läheisten aikuisten tuki edistää lasten ja nuorten hyvinvointia. Lapsen hyvinvointia edistää, kun hänellä on turvallisia aikuisia, joiden kanssa pohtia omia ajatuksia ja kokemuksia ja joille puhua esimerkiksi yksinäisyydestä, kaverihuolista, ihastumisista ja romanttisista ihmissuhteista. Lapsen hyvinvointia edistää, kun hän on rakastettu ja hänet otetaan osaksi läheisistä koostuvaa yhteisöä, perhettä. Lapsen hyvinvointia tukee, kun aikuinen tarvittaessa auttaa häntä selviytymään vaikeiden tilanteiden keskellä.  

Vastaavasti kun lapsi tai nuori jää vaille aikuisen tukea näissä asioissa, sillä on usein heikentävä vaikutus lapsen hyvinvointiin.  

Vaikka Pride-kuukauden ja Pride-tapahtumien keskiössä on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen aseman ja oikeuksien edistäminen, koskettaa kuukauden teema meistä ihan jokaista. Keskiössä on unelma tulevaisuudesta, jossa asiat ovat joiltain osin eri tavoin kuin ne tänä päivänä ovat.  

Viime vuosikymmeninä olemme kaikki saaneet seurata, kuinka osia tästä unelmasta on Suomessa toteutunut. Tämän päivän lapset ja nuoret kasvavatkin hyvin toisenlaiseen maailmaan kuin heidän vanhempansa ovat aikanaan kasvaneet. Lapsemme kasvavat yhteiskuntaan, jossa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjintä on laissa kielletty.  Tämän päivän lapset tietävät, että aikuisena he voivat lain silmissä solmia avioliiton rakastamansa ihmisen kanssa, sukupuolesta riippumatta. 

Vaikka matka on vielä kesken, voimme kenties Pride-kuukauden aikana hetken iloita kaikesta hyvästä, jota olemme saavuttaneet. Voimme hetken myös tarkemmin muistaa, mitä kaikkea on vielä saavuttamatta ja minkä eteen meidän jokaisen pitää vielä tehdä kovasti töitä.  

MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja chatin ja Vanhempainpuhelimen ja digipalveluiden puolesta haluan toivottaa jokaiselle hyvää Pride-kuukautta!  

¹ Taavetti, Riikka & Alanko, Katarina & Hästbacka, Noora & Lehtonen, Jukka & Palojärvi Inka 2020. Sateenkaareva nuoruus ja merkitykselliset ihmissuhteet. Teoksessa Lahti, Annukka & Aarnio, Kia & Moring, Anna & Kerppola, Jenni (toim.) 2020. Perhe- ja läheissuhteet sateenkaaren alla. Tallinna: Gaudeamus Oy. 31–46. 

² Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019. Työpaperi 38/2020. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien nuorten hyvinvointi. Kouluterveyskyselyn tuloksia 2019.  Saatavana sähköisesti, linkki alla. 

Heidi Holappa

Heidi Holappa

Suunnittelija, auttavat puhelimet ja digitaaliset palvelut (opintovapaalla)

Aiheeseen liittyvät

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Huomioithan, että kommenttisi julkaistaan tarkistuksen jälkeen.

Takaisin ylös