Siirry sisältöön

Aikaseikkailu-kerhossa vahvistetaan luottamusta tulevaan

Lapset ja nuoret tarvitsevat uskoa omaan ja yhteiseen tulevaisuuteen. Sitä on tarjolla MLL:n kehittämässä maksuttomassa koulun kerhossa, Aikaseikkailussa.

Nyt otetaan iisisti. Lapset istuvat lattialla, osa pöydän allakin. Yksi piirtää. Kaikki keskittyvät kuuntelemaan tarinaa ja rentoutuvat samalla koulupäivän kiireistä. On alkamassa Aikaseikkailu-kerho.

Ensimmäisellä kerhokerralla tarinan jälkeen tutustutaan toisiin. Tällä kertaa ei kuitenkaan käytetä sanoja, ujoinkin uskaltaa osallistua. Kukin vastaa kysymyksiin vaikka kertomalla sisarustensa lukumäärän pystyyn nostetuilla sormilla. Samalla voi syrjäsilmällä vilkuilla, mitä vierustoveri vastaa. Yhteinen matka on alkanut.

Aikaseikkailut ovat MLL:n 100-vuotisjuhlansa kunniaksi kehittämiä kerhoja 3.–4.-luokkalaisille. Kaikki ovat tervetulleita ja halutaan mukaan. Erityisesti toiveena on, että oppilashuolto ohjaisi kerhoihin lapsia, joilla on perhetaustaan, oppimiseen tai yksinäisyyteen liittyviä pulmia.

– Ryhmät ovat pieniä, alle kymmenen henkeä, jotta kaikki ehtivät tutustua toisiinsa ja tulevat kuulluiksi, Aikaseikkailun hankekoordinaattori Erja Anttonen MLL:stä kertoo.

Kerhon vetäjänä toimii joku koulun aikuisista, kuten opettaja, koulunkäynninohjaaja tai kuraattori. MLL kouluttaa vetäjät tehtävään. Kaikki on kouluille ja lapsille maksutonta.

Aikaseikkailu-kerhoja on kahta erilaista. Toisessa käsitellään ympäristöä ja luontoa. Toisessa keskitytään tulevaisuuden keksintöihin ja vempaimiin sekä mediataitoihin. Kumpaankin kerhoon kuuluu kymmenen kertaa. Jos koulu tilaa molemmat kerhot, se voi tarjota Aikaseikkailu-kerhoja koko lukuvuoden ajan.

Lasten uskoa omaan tulevaisuuteen vahvistetaan keräämällä osaamismerkkejä. Kunkin tehtävän jälkeen kerholainen saa valita, missä hän oli tällä kertaa hyvä. Kenties hän oli sinnikäs, luova tai osasi kuunnella muita.

– Merkeistä kehittyvä vahvuusjana tekee näkyväksi lapselle sen, missä hän on hyvä, Erja Anttonen toteaa.

Oleellinen osa Aikaseikkailu-kerhon ohjelmaa on aikaseikkailijan hahmo, jota kukin tekee. Se on paperinukketyyppinen hahmo, jolle valitaan joka kerhokerralla uusia ominaisuuksia. Ehkä aikaseikkailija osaa taitoja, joita lapsella ei vielä ole. Tämä pystyy vaikka mihin, ehkä minäkin joskus!

Lapsi on luontaisesti utelias. Aikaseikkailu-kerhossa ruokitaan lapsen uteliaisuutta ja ohjataan sitä sellaisiin suuntiin, jotka vievät lapsen kehitystä eteenpäin. Tulevaisuus nähdään seikkailuna, jonka kyytiin kannattaa hypätä. Kestävä kehitys -kerho käsittelee ympäristöä ja luontoa. Erityisesti keskitytään lapsen lähiympäristöön, arjen toimiin ja kestävään kehitykseen.

Kerhon aikana tutustutaan muun muassa kierrätykseen, pörriäisten merkitykseen luonnon monimuotoisuudelle, tulevaisuuden ruokatrendeihin ja vastuulliseen kuluttamiseen. Lapset pääsevät muun muassa miettimään, onko uuden ostaminen aina tarpeellista, luomaan tulevaisuuden illallisen ja perustamaan hyönteishotellikaupan.

– Lapsi huomaa, ettei tulevaisuus ole vain jotain, mikä otetaan sellaisenaan vastaan vaan se on viime kädessä kiinni meistä itsestämme, Anttonen korostaa.

Tulevaisuudenlukutaitoa tukevassa kerhossa keskiössä ovat teknologiset laitteet ja media. Erityisesti keskitytään lapsen ympäristöön, teknologian kehitykseen ja medialukutaitoihin. Kerhon aikana tutustutaan muun muassa vaikuttamisen keinoihin, erilaisiin keksintöihin ja laitteisiin, maksutapoihin ja hyvän kaverin tuntomerkkeihin. Lapset pääsevät salakuuntelemaan kodin esineiden välistä keskustelua ja ratkaisemaan salaperäisen kaverin jättämää arvoitusta.

– Lapset huomaavat, että ihmiset ovat ennenkin keksineet ratkaisuja maapallon ongelmiin, miksi emme sitten nyt.

Jokainen kerho päättyy johonkin toiminnalliseen. Tekemisen päättävät lapset. Se voi olla jalkapallopeli tai vaikka lasten toisilleen tekemiä toimintaratoja. MLL toivoo, että koulut innostuisivat tilaamaan Aikaseikkailu-kerhon osaksi koulun omaa kerhotoimintaa. Kaikki materiaali tehtävävihkoineen, tarroineen ja peleineen tulee valmiina pakettina. Koulun tarvitsee vain valita kerholle ohjaaja, joka osallistuu MLL:n järjestämään verkkokoulutukseen. Erja Anttonen tietää pilottiseikkailusta saamallaan kokemuksella, että kerhon ohjaaminen on älyttömän hauskaa.

– Ei tarvitse olla niin aikuinen vaan saa heittäytyä yhdessä lasten kanssa leikkimään ja tutkimaan.

Kerholukukauden päätteeksi jokaiselle kerholaiselle jaetaan kunnialaatta. Aikaseikkailun toteuttaneille kerrotaan, että he ovat hienoja ja ainutlaatuisia, eräänlaisia tulevaisuuden lähettiläitä. Kerholaisilta saatu palaute on ollut hyvää. Kivaa on ollut. Lisäksi on opittu asioita, joista ei ole aiemmin tiennyt ja taitoja, joista on apua jatkossa. Tulevaisuudenuskoa on kertynyt, ja näin sen tiivisti yksi kerholaisista.

– Opin, että tulevaisuus on jännä.

Innostus ja itseluottamus ovat asioita, joita lapsi tarvitsee luottaakseen omaan tulevaisuuteensa osana yhteistä tulevaisuutta. Tässä Aikaseikkailu-kerhon aikuiset ja toiset lapset voivat olla apuna.

– Lapsen itseluottamus kasvaa, kun hän näkee toisten huomaavan asioita, jotka menevät hyvin, kasvatustieteen tohtori ja erityispedagogi Erja Sandberg toteaa. Hän on ollut Aikaseikkailu-hankkeen ohjausryhmässä ja asiantuntijana.

Palaute tulisi antaa heti, kun siihen on aihetta eikä vasta päivän päätteeksi. Näin lapsi ei ole unohtanut, mistä häntä kiitellään. Ylisanoja tulee välttää, realistinen palaute menee parhaiten perille. Palautetta tulisi antaa ensisijaisesti hyvästä yrittämisestä, ei hienosta lopputuloksesta. Näin lapsi saa varmuuden, että hän on ymmärtänyt jotain oikein ja menee oikeaan suuntaan. Onnistumisia on monenlaisia – välillä hiirenaskeleita ja välillä jättiläisen harppauksia. Myönteisen palautteen ei tarvitse aina olla sanallista. Peukku ylös, hymy, katsekontakti tai kehonkieli kertoo lapselle, että hän on oikeilla jäljillä.

Kaikki tarvitsevat onnistumisen kokemuksia. Olemme kehuvetoisia, Sandberg muistuttaa. Hyvä palaute vierii lumipallon lailla eteenpäin ja näkyy vähitellen lapsen toiminnassa ja käytöksessä. Onnistumiset siivittävät hakemaan seuraavaa onnistumista. Mutta entä ne lapset, joilla on vaikeuksia keskittymisessä, paikallaanolossa tai muuten sopeutumisessa ryhmän toimintaan?

Sandberg toteaa, että aikuisilla on kaksi vaihtoehtoa toimia: joko huomata huono ja antaa negatiivista palautetta tai ohjata oikeaan suuntaan. Sanomattakin on selvää, että jälkimmäinen keino toimii paremmin.

Tutkimusten mukaan jokainen ihminen, aikuinen ja lapsi, tarvitsee kolme kehua yhtä kritiikkiä kohti. Näin itsetunto saa vahvistusta. Mielellään suhdeluku saisi olla jopa viiden suhde yhteen.

Aikuisen kannattaa jättää osa lapsen ei-toivotusta toiminnasta huomaamatta ja keskittyä vaikka kuinka pieniin hyviin asioihin. Kun kehuu lasta siitä, että tämä istui hienosti minuutin paikallaan, lapsi jää odottamaan sitä toista kehua keräävää minuuttia.

– Aikuisen pitää tiedostaa, että lapsi ei ole pieni aikuinen. Hän on lapsi ja opettelee vielä.

Aikaseikkailu-kerhossa lasten motivaatiota ja minäkuvaa vahvistetaan monin tavoin. Hälyä ja touhua on vähemmän kuin suurissa ryhmissä, ja jokaiselle lapselle riittää enemmän aikuisten huomiota.

Lasten yhdessä luomat kerhosäännöt ovat myös tärkeitä. Niihin sitoudutaan hyvin, koska jokainen on itse osallistunut sääntöjen luomiseen ja vahvistanut ne puumerkillään. Rajat luovat turvallisen ilmapiirin.

Lasten kiinnostusta tulevaisuuteen herätellään heille tutuin keinoin: tarinoin, pelein ja ongelmia yhdessä ratkaisten. Pulmat, visat ja muistipelit tarjoavat tietoa kerhon aiheista. Jokainen voi pelata omaan tahtiin, myös kotona. Pelien antamat äänimerkit kannustavat jatkamaan eteenpäin.

Kerhossa opetellaan pieninä palasina tulevaisuudentaitoja, kuten ekologisten valintojen tekemistä ja kierrätystä. Näistä hyötyvät niin lapsi itse kuin maapallo, Sandberg muistuttaa.

– Lapset ovat niitä, jotka tekevät päätöksiä tulevaisuudessa.


Aikaseikkailu-kerhot kehitettiin osana MLL:n 100-vuotisjuhlintaa. Samalla tavalla lasten parasta MLL ajoi tuodessaan 50 vuotta sitten kouluihin tukioppilastoiminnan.

YK:n Lapsen oikeuksien komitea on korostanut, että lapsuus on ainutlaatuinen ajanjakso. Sitä tulee tukea ottamalla huomioon jokaisen lapsen erityiset kiinnostuksen kohteet, kokemukset ja haasteet. Lapsen oikeudet eivät toteudu itsestään. Niitä pitää toteuttaa joka päivä.

MLL vastaa haasteeseen Aikaseikkailu-kerhoilla. Lapsi tarvitsee harrastuksen voidakseen hyvin. Jokaisella tulisi olla ryhmä, jossa on mieluisaa tekemistä ja saa pärjäämisen kokemuksia. Näin lapsen luottamus itseen ja tulevaisuuteen vahvistuu: yhdessä me onnistumme.

Taustalla on tutkimustieto siitä, että nykynuorten usko tulevaisuuteen on heikko. Luottamusta tulevaisuuteen ja turvallisuuden tunnetta on vahvistettava jo aikaisessa vaiheessa.

– Aiemmin nuoret kokivat ahdistusta ilmastonmuutoksesta ja turvattomuutta maailmanpoliittisen tilanteen takia. Nyt näyttää siltä, etteivät he oikein usko edes omaan pärjäämiseensä, hankekoordinaattori Erja Anttonen toteaa.

Aikaseikkailu-kerhot räätälöitiin 3.–4.-luokkalaisille siksi, että he ovat vielä aika pieniä viettämään pitkiä iltapäiviä yksin kotona. Samaan aikaan osuu siirtyminen alkuopetuksesta hieman vaativampaan vaiheeseen koulussa: uusia aineita tulee lukujärjestykseen, päivät pitenevät ja kotiläksyjä tulee aiempaa enemmän. Kerho loiventaa siirtymää.

Lasten turvallisuuden tunnetta lisää se, että kerhoja vetävät koulusta tutut aikuiset. Jos kerhon ohjaajaksi tulee joku muu kuin oma opettaja, lapsi saa koulusta toisenkin aikuisen, jolle voi kertoa murheitaan tai kysellä kuulumisia.

Tutustumisesta on Anttosen mukaan sekin etu, että kerhon päätyttyä ohjaaja voi ohjata lasta eteenpäin koulun muihin kerhoihin tai alueen muihin harrastuksiin.

– Haluamme tarjota alakoululaisille koulun jälkeen rentoutumista ja palautumista, leikkiä ja iloa sekä hauskaa yhteistä tekemistä.


  • Aikaseikkailu-kerhot ovat 3.–4.-luokkalaisille tarkoitettuja koulun kerhoja, joita on pilotoitu vuosina 2020–2021 eri puolella Suomea. Tällä hetkellä kerhoissa on käynyt noin 500 lasta.
  • Kerhoon kuuluu 10 kokoontumiskertaa, joiden pituus on noin 1,5 tuntia. Kerhot ovat kouluille ja lapsille maksuttomia.
  • Kerhon tavoitteena on luoda lasten luottamusta omaan ja yhteiseen tulevaisuuteen. Tätä tavoitellaan positiivisella pedagogiikalla, tulevaisuuslukutaidolla, pelillisyydellä ja leikillisyydellä.
  • Kerholaiset ovat antaneet Aikaseikkailulle arvosanaksi 9+.
  • Vuonna 2022 koulut voivat tilata järjestettäväksi kahta erilaista Aikaseikkailu-kerhoa. Vetäjinä toimivat koulun aikuiset, esimerkiksi opettaja tai koulunkäynninohjaaja.
  • Kerhojen pääyhteistyökumppanina on IKEA.

Nina Riihimaa

Kirjoittaja

Heidi-Hanna Karhu

Valokuvaaja

Aiheeseen liittyvät

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Huomioithan, että kommenttisi julkaistaan tarkistuksen jälkeen.

Takaisin ylös