803. Hyvän kaverin tuntomerkit

800. Kaveritaidot

Tehtävä

Pohditaan hyvän kaverin tuntomerkkejä ja keskustellaan siitä, miten toimitaan silloin, jos hyvän kaveruuden tuntomerkit eivät toteudu.

Tila

Luokkahuone

Tarvikkeet

Taulu ja kynä

Kesto

15-45 min.

KohtaaminenTunteetVuorovaikutus
1 - 6 luokat

Ohjeet

Kysy oppilailta hyvän kaverin tuntomerkkejä ja kirjoita ne ylös taululle. Pohtikaa seuraavaksi, millainen ei ole hyvä kaveri. Kirjoita nämä toiselle puolelle taulua. Keskustelkaa siitä, miten toimitaan silloin, jos hyvän kaveruuden tuntomerkit eivät toteudu. Mitä tehdään esimerkiksi silloin, jos joku sanoo ilkeästi, kiusaa tai ei ota mukaan peliin.

Pyydä oppilaita valitsemaan hyvän kaverin tuntomerkeistä 3 sellaista asiaa, joita he itse haluavat noudattaa. Oppilaat voivat kirjoittaa ne omiin vihkoihinsa. Valitkaa vielä lopuksi yhteisesti 3 tärkeintä hyvän kaverin tuntomerkkiä (esimerkiksi äänestämällä). Laittakaa ne esille luokkaan.