511. Jos olisin joku muu kuin minä -eläytymisharjoitus

500. Yhdenvertaisuus

Tehtävä

Eläytyä toisen ihmisen elämäntilanteeseen roolileikin avulla.

Tila

Luokkahuone, jossa tilaa liikkua, tai sali.

Tarvikkeet

Roolikortit tulostettuna (liite 5).

Kesto

yli 45 min.

EmpatiaYhdenvertaisuus
7 - 9 luokatNuorisotyöToinen aste

Liitteet

Kerro, että seuraavassa harjoituksessa on tarkoitus asettua toisen ihmisen rooliin. Jaa osallistujille laput, joissa on roolihahmojen kuvaukset. Lappuja ei näytetä toisille. Varmista, että kaikki ymmärtävät, mitä lapuille on kirjoitettu. (Ennen kuin jaat roolit, varmista, ettei ryhmässäsi ole juuri keksittyjen roolien kaltaisia henkilöitä. Voit muokata kuvauksia niin, etteivät ne suoraan kohdistu keneenkään ryhmäläiseesi.)

Vinkki: Jos ryhmä on suuri, voit keksiä lisää rooleja tai käyttää samaa roolikorttia kahdesti. Saman roolin saaneet saattavat sijoittua loppuasetelmassa eri kohtiin sen mukaan, millaiseksi he kokevat roolihahmonsa.

1. Pyydä aluksi osallistujia ottamaan mahdollisimman rento asento ja eläytymään roolihenkilöönsä seuraavien kysymysten avulla. Kaikki vastaavat kysymyksiin hiljaa mielessään.

 • Kuka olet?
 • Millainen oli lapsuutesi?
 • Millaiset vanhemmat sinulla on/oli? Mitä he ovat tehneet työkseen?
 • Oletko käynyt koulua tai opiskellut?
 • Millaista arkielämäsi on nyt?
 • Mitä pelkäät?
 • Mitä odotat tulevaisuudelta?

 

2. Seuraavaksi pyydä osallistujia asettumaan riviin. Kerro, että luet ääneen erilaisia väitteitä yksi kerrallaan. Kunkin osallistujan pitää harkita, pitävätkö ne paikkansa hänen roolinsa kohdalla. Jos pitävät, osallistuja ottaa pienen askeleen eteenpäin. Mikäli osallistuja on epävarma tai hän ei voi vastata myönteisesti, hän pysyy paikallaan. Kun olet lukenut kaikki väittämät, pyydä jokaista katsomaan ympärilleen ja huomioimaan oma paikkansa suhteessa muihin.

Väittämät

Siirry eteenpäin, jos:

 • et ole kokenut syrjintää taustasi, uskontosi, värin, syntyperän tai minkään muun ominaisuutesi tai vanhempiesi ominaisuuden takia.
 • voit luottaa siihen, että maasi viranomaiset eivät yritä tahallaan vahingoittaa sinua tai perhettäsi.
 • mahdollisuutesi saada aikuisena töitä eivät ole huonommat nimesi tai syntyperäsi takia.
 • sinulla ei ole todennäköistä vaaraa joutua sotimaan.
 • sinun ei ole tarvinnut pelätä väkivaltaisuuksien takia oman tai läheistesi hengen puolesta.
 • sinun on mahdollista päästä opiskelemaan ja käymään koulua haluamallasi paikkakunnalla.
 • sinun ei tarvitse pelätä syntyperäsi takia kiusatuksi tai syrjityksi tulemista koulussa, mediassa tai harrastuksissa.
 • et ole joutunut väkivallan kohteeksi.
 • olet saanut elää aikuisten kanssa, jotka rakastavat sinua ja ajattelevat sinun parastasi.
 • koet, että sinulla on mahdollisuus saavuttaa unelmiasi.
 • kukaan ei ole kysynyt sinulta, mistä oikeasti olet kotoisin.
 • ihmiset eivät yleensä vilkuile sinua epäluuloisesti kadulla.
 • sinulla on säännölliset terveystarkastukset, vaikka et olisi sairas.
 • sinulla on turvallinen ja kelvollinen koti.
 • kodissasi on puhelin, televisio, tietokone ja muut riittävät mukavuudet.
 • saat syödä päivittäin vatsasi täyteen ruokaa.
 • voit peseytyä päivittäin.
 • sinun ei tarvitse pohtia päivittäin hengissä pysymistä.
 • vaikka vanhempasi eivät olisi töissä, pystyisitte säilyttämään kotinne.
 • lomailet perheesi kanssa ainakin kerran vuodessa.
 • jos haluat, voit käydä elokuvissa, eläintarhassa, huvipuistossa tai muussa hauskassa paikassa.
 • sinulla on ikääsi sopivia virikkeitä, kuten pelejä tai harrastuksia.

Purku: Pyydä osallistujia jäämään hetkeksi paikoilleen. Pyydä jokaista kertomaan, mitä omaan roolikorttiin oli kirjoitettu ja millainen oli roolihenkilön tarina. Miten hyvin erilaiset väitteet sopivat häneen ja miksi. Miltä tuntui nähdä oman roolihahmon paikka suhteessa muihin? Miltä tuntui astua askel eteenpäin tai kun ei päässyt etenemään? Miltä tuntui eläytyä toisen henkilön asemaan?

Keskustelkaa, mitkä asiat erilaisissa tilanteissa olevilla henkilöillä oli hyvin. Entä millaisten haasteiden kanssa he joutuivat kamppailemaan? Miten oman roolihenkilöiden kohdalla toteutui lapsen oikeuksien sopimuksen kohta: ”Lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle. Lasta ei saa syrjiä hänen tai hänen vanhempiensa ulkonäön, alkuperän, mielipiteiden tai muiden ominaisuuksien vuoksi.”

3. Pyydä osallistujia palaamaan roolista omaksi itsekseen.

 

Taustaa

Ihmiset ympäri maailmaa rakentavat elämää hyvin erilaisista lähtökohdista ja elävät hyvin erilaisissa tilanteissa. Kaikkia ihmisiä yhdistää samanlaiset perustarpeet ja samanlaiset ihmisyyden lähtökohdat. Jokaisella lapsella on ihmisoikeudet ja myös velvollisuus kunnioittaa toisten oikeuksia. YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus sekä Euroopan ihmisoikeussopimus ovat kansainvälisiä asiakirjoja, joiden tarkoitus on suojella ihmisoikeuksia. Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen mukaan jokaisella pitäisi olla oikeus elää, olla vapaa ja tuntea olevansa turvassa. Jokainen ihminen tarvitsee ruokaa, kodin, turvallisen paikan ja hänestä välittävien ihmisten läsnäoloa. Nämä perustarpeet eivät kuitenkaan ole läheskään kaikille itsestäänselvyyksiä tai tavoitettavissa.

Elämän perusasioita ovat elintärkeät asiat, jotka auttavat ihmistä pysymään hengissä. Jos perusasiat (ruoka, juoma, turvallisuus) ovat täyttyneet, voi olla mahdollista tavoitella asioita, jotka auttavat saamaan hyvän tulevaisuuden (hyvä koulutus, terveys, perhe). Tärkeysjärjestyksessä vasta tämän jälkeen tulevat asiat, jotka tekevät meidän elämästä mukavampaa, mutta jotka eivät ole välttämättömiä elämisen kannalta (harrastukset, mukava asuminen, huvitukset).

Empatia tarkoittaa kykyä ymmärtää, mitä toinen ihminen tuntee ja kokee, sekä taitoa asettua toisen henkilön asemaan. Ihmisten erilaisiin tilanteisiin eläytyminen voi auttaa ymmärtämään syvemmin sitä, kuinka eriarvoisessa asemassa elämme. Eriarvoisuuden ymmärtäminen voi avata ajatuksia ja halua pohtia sitä, miten eriarvoisuutta voisi vähentää ja miten auttaa niitä, jotka joutuvat sinnittelemään haastavissa elämäntilanteissa. Toisaalta on myös hyvä huomata, että yltäkylläisyys ei välttämättä takaa onnellista elämää. Siksi onkin tärkeää pohtia, mikä oikeasti on tärkeää ja mitä hyvä elämä vaatii.

Keskustellaan yhdessä

 • Mitkä asiat teille ovat oikeasti tärkeitä? Mitä asioita hyvä elämä vähintään vaatii?
 • Millaiset asiat ovat elintärkeitä asioita, jotka pitävät ihmisen hengissä ja jotka pitäisi turvata kaikille (turvallisuus, ruoka, juoma)?
 • Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen mukaan jokaisella on olla oikeus elää, olla vapaa ja tuntea olevansa turvassa. Miten tämä oikeus toteutuu eri puolilla maailmaa?

Lähteet:

Nielikäinen, J. 2009. Oikeesti! Menetelmäopas lapsen oikeuksien käsittelyyn kouluissa.
Flowers, N. 2012. Compasito. Lasten ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja.