201. Olenko ainoa?

200. Ryhmän toiminta

Tehtävä

Tutustutaan muihin ryhmäläisiin ja tuodaan esiin jokaisen erilaisia ominaisuuksia kertomalla vuorollaan jotain itsestä.

Tila

Luokkatila, jossa tuolit saa rinkiin.

Kesto

alle 15 min.

Ryhmäytyminen
5 - 9 luokatKummituntiNuorisotyöToinen aste

Osallistujat istuvat tuoleilla ympyrässä. Ohjaaja aloittaa nousemalla seisomaan ja kertomalla itsestään jonkin asian, ominaisuuden tai kokemuksen, jonka luulee olevan ominaista vain hänelle. Esimerkiksi: ”Olenko ainoa, joka tänä aamuna herätessään laittoi radion päälle?” Jos myös joku toinen laittoi aamulla radion päälle, hän nousee seisomaan ja kaikki seisomassa olevat tervehtivät toisiaan nyökkäämällä. Kysely jatkuu, kunnes löytyy ominaisuus, joka on tyypillinen vain kyselijälle. Näin käydään läpi jokainen osanottaja, kunnes jokainen on löytänyt jonkin ikioman asian, tekemisen tai muuta sellaista.

Jos jonkun osallistujista on vaikea keksiä mitään vain hänelle ominaista asiaa, voit auttaa esittämällä apukysymyksiä, esimerkiksi: ”Olisiko sinulla jokin erikoinen ruoka tai juoma, josta pidät? Oletko matkustanut jossain eksoottisessa paikassa? Teitkö eilen illalla / viime kesänä / tänä aamuna jotain erikoista?”

Keskustelukysymyksiä:

  • Oliko vaikea keksiä itsestään jotain ainutlaatuista?
  • Olitko yllättynyt siitä, miten erilaisia ominaisuuksia ja asioita ryhmästä löytyi?
  • Tuliko harjoituksen aikana tutuista kavereista esiin uusia puolia?

 

Taustaa

Ryhmään kuuluminen on tärkeää

Tunne siitä, että kuuluu ryhmään ja on ikätoveriensa arvostama, on lapselle ja nuorelle psyykkisen ja sosiaalisen kasvun kannalta tärkeää. Turvallisessa ryhmässä jokainen voi tuntea itsensä arvostetuksi, uskaltaa osallistua, yrittää ja joskus erehtyäkin.

Ryhmään kuulumisen tunne syntyy toisten tuntemisesta. Yksi tukioppilaiden tärkeimmistä tehtävistä on kouluun tulevien uusien 7.- luokkalaisten ryhmäyttäminen. Siksi on tärkeää pohtia tukioppilaiden kanssa, miten toisiin tutustumista ja turvallisen ryhmän muodostumista voi tukea. Osa oppilaista löytää paikkansa ryhmässä helposti myös ilman ohjausta, mutta tutustumista, omasta itsestä kertomista ja toisen kokemusten kuulemista voidaan tukea. Tutustumisharjoitusten avulla ryhmän muodostuminen lähtee käyntiin ohjatusti. Tutustumisharjoitukset antavat oppilaille mahdollisuuden kertoa itsestään ja kuulla muista sellaisia puolia, jotka muuten ehkä jäisivät pimentoon. On tärkeää huomata, että ryhmän jäsenillä on monia heitä yhdistäviä asioita. Jokainen oppilas on paitsi ryhmänsä jäsen, myös oma ainutlaatuinen itsensä omine erityispiirteineen.

Tukioppilaiden kanssa on tärkeä jutella toiminnallisten harjoitusten tavoitteesta ja merkityksestä. Kummitunteja tai ryhmäytyspäivän leikkejä vetäessään tukioppilaiden on hyvä pitää mielessä, mitä leikeillä oikein tavoitellaan. Tukioppilaita kannattaa kannustaa pohtimaan, millaiset tutustumisleikit ja -toiminnot sopivat mihinkin tilanteisiin. Myötäelämisen taito eli empatia on sitä, että osaa ja empatiaa aikuisten lisäksi myös toisilta nuorilta.

Kerro osallistujille

  • Tunne siitä, että kuuluu ryhmään on jokaiselle tärkeä. Turvallisessa ryhmässä jokainen voi tuntea itsensä arvostetuksi, uskaltaa osallistua, yrittää ja joskus erehtyäkin ilman, että tarvitsee pelätä tulevansa nolatuksi.
  • Turvallisuus edellyttää tutustumista muihin. Tutustumista voidaan auttaa erilaisilla tutustumisharjoituksilla ja leikeillä, joissa tulee samalla juteltua muille ja kerrottua jotain itsestä. Leikkejä ohjatessa on tärkeää pitää mielessä niiden tavoite.

 

Lähteet:

Salovaara R. & Honkonen T. 2011. Rakenna hyvä luokkahenki. PS-kustannus.