Siirry sisältöön

Ryhmäyttäminen

Lapsen ja nuoren näkökulmasta koulun arki saa merkityksensä pitkälti kavereista ja ystävistä, johonkin ryhmään kuulumisesta. Ryhmän merkitys oppilaan sosiaalisen identiteetin kehittymiselle, hyvinvoinnille, oman ja muiden suhteiden jäsentämiselle sekä oppimiselle on erittäin keskeinen. Ryhmässä lapsi tai nuori saa myös tuntea kuuluvansa johonkin ja tulevansa hyväksytyksi, ja hän pääsee osallistumaan ja vaikuttamaan.

Lasten ja nuorten parissa toimivien ammattilaisten tulee tuntea ja ymmärtää ryhmiin liittyviä ilmiöitä ja prosesseja, ryhmädynamiikkaa sekä ryhmissä esiintyviä rooleja, valtasuhteita ja vuorovaikutusta. Ryhmätyöskentelyn on todettu aktivoivan kouluissa oppilaita, helpottavan opetuksen eriyttämistä sekä edistävän luokan yhteisöllisyyttä.

 

Ladattavat materiaalit

Aiheeseen liittyvät

Takaisin ylös