703. Oma osaamisperustainen CV

700. Nuortennetti

Tehtävä

Tavoitteena on analysoida jokin työpaikkailmoitus, selvittää omaa osaamista ja tehdä jokaiselle oma osaamisperustainen CV.

Tila

Luokkahuone

Tarvikkeet

Tietokone CV:n kirjoitusta varten, internet-selain tiedonhakua varten

Kesto

yli 45 min.

ItsetuntemusVuorovaikutus
Toinen aste
 1. Pyydä opiskelijoita etsimään esimerkiksi Duunitori-sivustolta itseä aidosti kiinnostava työpaikkailmoitus. Ilmoituksen työtehtävän tulisi olla sellainen, että opiskelijalla olisi nopeasti arvioituna todellisuudessa mahdollisuus saada kyseinen työ (ei siis pörssiyrityksen toimitusjohtajan työ tai vastaava, vaan esimerkiksi asiakaspalveluun tai rakentamiseen liittyvä tehtävä). Voit myös etsiä muutaman työpaikkailmoituksen valmiiksi, jos se tuntuu helpommalta.
 2. Pyydä opiskelijoita analysoimaan ilmoitusta: minkälaisia osaamisvaatimuksia siinä on listattu? Tätä varten opiskelijat on hyvä jakaa 3-4 hengen ryhmiin.
 3. Pyydä opiskelijoita miettimään, miten oma osaaminen sopii työtehtävän vaatimuksiin.
 4. Seuraavaksi luodaan osaamisperustaisen CV:n keskeisin osa, eli listataan oma osaaminen 3-5 laajan otsikon alle, pitäen mielessä, mitä työpaikkailmoituksessa vaadittiin.

Oman osaamisen listaaminen

 • Otsikoista 1-3 kpl voisi liittyä substanssiosaamiseen, kuten “Kokkaus”, “Myynti ja asiakaspalvelu”, “Puutyöt” tai “Hoitoalan työt”. Niiden alle kirjoitetaan jo hankittu käytännön osaaminen ja taidot. Otetaan huomioon myös vapaa-ajalla hankittu osaaminen.
 • Otsikoista 2-3 kpl voisi liittyä yleisiin työelämätaitoihin, joita arvioidaan tarvittavan halutussa työssä, esim: “Organisointitaidot”, “Itsenäinen työskentely”, “Yhteistyötaito”, “Oppimiskyky”, “Luovuus”, “Monikulttuurisuustaito”, “Digiosaaminen” tai “Viestintäosaaminen”. Näidenkin otsikoiden alle laitetaan paitsi omasta persoonasta löytyviä vahvuuksia, myös konkreettisia (työ)kokemuksia, esim “digiosaamisen” alle mahtuu myös kokemus yrityksen some-tilien päivittämisestä. 
 • On erittäin tärkeää kannustaa opiskelijoita miettimään osaamistaan 1) formaalissa koulutuksessa opittujen taitojen kautta, 2) työssä ja työharjoitteluissa opitun kautta, 3) Harrastuksissa tai vapaaehtoistyössä opitun kautta. Lisäksi osaamisperustaiseen CV:hen voi ja kannattaa kirjoittaa omista tulevaisuuden suunnitelmistaan sekä asioista, joita haluaa oppia.
 • Jos omaa osaamista on vaikea määrittää, pyydä opiskelijaa kysymään opiskelukaveriltaan, mitä vahvuuksia kaveri hänessä näkee. Voit myös itse kertoa, mitkä mielestäsi ovat opiskelijan keskeisimmät osaamisalueet.
 • Kaikkea mahdollista osaamista ei ole mitään paineita kirjoittaa ylös, vaan pitäytyä koko ajan siinä ajatuksessa, mistä taidoista ja osaamisesta potentiaalinen työnantaja on kiinnostunut. Keskeistä on myös tuoda esiin motivaatio ja oppimishalukkuus etenkin niiltä osin, joilta osaamista ei vielä ole.

Extratehtäviä

 1. Jos aikaa jää, luokaa CV:n alkuun vielä kyseiseen työpaikkailmoitukseen sopiva profiiliteksti, joka kertoo 2-4 virkkeellä sen, kuka olet, mitä olet tehnyt ja mistä olet kiinnostunut. Lisätietoja profiilitekstistä esimerkiksi Nuortennetistä.
 2. Kannusta opiskelijoita viemään osaamisperustaisen CV:n teko loppuun itsenäisesti. Lisää vinkkejä esimerkiksi täältä Nuortennetistä. 
 3. Jos mahdollista, valmiit CV:t voi vielä pyytää näyttämään ja voit oikolukea ne ennen työnantajille lähettämistä.