203. Tutustumisruudukko

200. Ryhmän toiminta

Tehtävä

Tutustutaan muihin ryhmäläisiin ja ollaan vuorovaikutuksessa kaikkien kanssa.

Tila

Luokkatila tai muu avara tila, jossa mahtuu liikkumaan. 

Tarvikkeet

Tutustumisruudukko-monistepohja kopioituna kaikille osallistujille, kyniä.

Kesto

alle 15 min.

KohtaaminenRyhmäytyminen
5 - 9 luokatNuorisotyöToinen aste

Ladattavat materiaalit

Jaa jokaiselle osallistujalle tutustumisruudukko. Pyydä osallistujia liikkumaan tilassa ruudukon kanssa. Osallistujien tehtävänä on selvittää, keneen osallistujista mikäkin ruudukon väittämä sopii. Tämän henkilön nimi kirjoitetaan kyseiseen ruutuun ruudukossa. Osallistujien tavoitteena on kerätä ruudukkoon mahdollisimman monta nimeä. Jokaisessa ruudussa on oltava ainakin yksi nimi, ja mahdollisuuksien mukaan jokaisen nimi on oltava ruudukossa ainakin kerran.

Harjoituksen voi tehdä myös bingon tapaan. Se osallistujista, joka saa ensimmäiseksi täyteen pysty- tai vaakarivin, huutaa bingo. Harjoitusta jatketaan keräämällä kuitenkin koko ruudukko täyteen.

  • Olitko yllättynyt siitä, miten erilaisia kokemuksia ja taitoja ryhmäläisiltä löytyi?
  • Tuliko harjoituksen aikana tutuista kavereista esiin uusia puolia?
  • Oliko helppo keksiä, keneltä mitäkin asiaa kysyy?
  • Millä tavalla harjoitus edistää tutustumista ja ryhmähengen luomista?

Taustaa

Tutustuminen tuo turvallisuutta

Ryhmän muodostuminen lähtee käyntiin toisiin tutustumisesta. Uudessa ryhmässä puhuminen ja toimiminen saattavat jännittää ja tutustumiskierrokset koko ryhmän kesken menevät hukkaan omaa vuoroa hermoillessa.  Suurryhmä myös synnyttää helposti vastakkainasettelua (ne-me, puhujat – ei puhujat). Jokainen liittyykin ryhmään ensisijaisesti toisen ihmisen kautta. Suurta määrää vuorovaikutussuhteita ei pysty heti hallitsemaan vaan tärkeää olisi, että jokaiselle löytyisi ryhmästä joku mukava kaveri, turvahenkilö, jonka kautta ryhmään voi liittyä ja jonka kanssa voi rauhassa luoda vuorovaikutussuhteita muihin.

Mitä isompi ryhmä on, sitä enemmän on tarvetta selkeille rakenteille ja ohjatulle tutustumiselle. Ryhmän koko vaikuttaa suoraan ryhmässä olevien vuorovaikutussuhteiden määrään (ks. viereinen taulukko).

Jo neljän hengen ryhmässä on 25 mahdollista vuorovaikutussuhdetta. Tätä vuorovaikutussuhteiden suurta määrää on hyvä avata tukioppilaille, jotta he osaavat ottaa huomioon ryhmäyttämistä ja kummitunteja suunnitellessaan sen, että pari- ja pienryhmätyöskentelyn avulla tehdään usein paremmin mahdolliseksi kaikkien osallistuminen kuin koko suuren ryhmän kanssa toimiessa. Osa nuorista on uusissa ryhmätilanteissa heti kuin kotonaan. Toisten taas on vaikeampi lähestyä muita, tehdä aloitteita ja kertoa itsestään.

Tutustumisharjoitusten avulla voidaankin helpottaa kaikkien mahdollisuuksia päästä ryhmään. Ohjatun harjoituksen kautta on helpompi kertoa itsestään, saada tietoa muista ja löytää ryhmästä niitä ihmisiä, joiden kanssa yhteistyö sujuu ja yhdessä oleminen on mukavaa.

Kerro osallistujille

  • Uuteen ryhmään liittyessä eteen tulee valtava määrä uusia ihmisiä ja erilaisia kohtaamistilanteita. Tunne siitä, että ryhmässä on turvallista ja mukavaa olla syntyy helpommin silloin, kun onnistuu löytämään isosta joukosta ensin muutaman kaverin, joiden kanssa on mukava viettää aikaa.
  • Tutustumisharjoitukset ovat tärkeitä etenkin niille nuorille, jotka eivät ole niin rohkeita tutustumaan ja kertomaan itsestään. Ohjatun harjoituksen avulla on helpompi tuoda itseään monipuolisesti esiin ja näin löytää ryhmästä sellaisia ihmisiä, joiden kanssa yhdessäolo on mukavaa.