202. Vaihda paikkaa

200. Ryhmän toiminta

Tehtävä

Tutustutaan muihin ryhmäläisiin ja tuodaan esiin jokaisen erilaisia ominaisuuksia.

Tila

Luokkatila, jossa tuolit saa rinkiin. Ringissä tulee olla yksi tuoli vähemmän, kuin mitä on osallistujia.

Kesto

alle 15 min.

Ryhmäytyminen
5 - 9 luokatKummituntiNuorisotyöToinen aste

Aseta tuolit rinkiin niin, että niitä on yksi vähemmän kuin osallistujia. Yksi osallistujista menee ringin keskelle, muut istuvat tuoleihin. Keskellä oleva esittää ”Vaihda paikkaa, jos”…-kehotuksen, johon myös hän itse pystyy vastaamaan myönteisesti. Kehotukset voivat olla esimerkiksi ”vaihda paikkaa, jos sinulla on keltaista vaatteissasi” tai ”vaihda paikkaa, jos sinulla on sisko”. Samalla kun kaikki myönteisesti vastaavat vaihtavat keskenään paikkoja, kysyjä koettaa ehtiä jollekin vapautuvista tuoleista. Paikkaa ei saa vaihtaa vierustoverin kanssa eikä omalle tuolille saa istua uudestaan.

Keskustelukysymyksiä:

  • Oliko vaikea keksiä itsestään jotain asioita tai ominaisuuksia, joita löytyy myös muilta?
  • Olitko yllättynyt siitä, miten erilaisia ominaisuuksia ja asioita ryhmästä löytyi?
  • Tuliko harjoituksen aikana tutuista kavereista esiin uusia puolia

 

Taustaa

Ryhmään kuuluminen on tärkeää

Tunne siitä, että kuuluu ryhmään ja on ikätoveriensa arvostama, on lapselle ja nuorelle psyykkisen ja sosiaalisen kasvun kannalta tärkeää. Turvallisessa ryhmässä jokainen voi tuntea itsensä arvostetuksi, uskaltaa osallistua, yrittää ja joskus erehtyäkin.

Ryhmään kuulumisen tunne syntyy toisten tuntemisesta. Yksi tukioppilaiden tärkeimmistä tehtävistä on kouluun tulevien uusien 7.- luokkalaisten ryhmäyttäminen. Siksi on tärkeää pohtia tukioppilaiden kanssa, miten toisiin tutustumista ja turvallisen ryhmän muodostumista voi tukea. Osa oppilaista löytää paikkansa ryhmässä helposti myös ilman ohjausta, mutta tutustumista, omasta itsestä kertomista ja toisen kokemusten kuulemista voidaan tukea. Tutustumisharjoitusten avulla ryhmän muodostuminen lähtee käyntiin ohjatusti. Tutustumisharjoitukset antavat oppilaille mahdollisuuden kertoa itsestään ja kuulla muista sellaisia puolia, jotka muuten ehkä jäisivät pimentoon. On tärkeää huomata, että ryhmän jäsenillä on monia heitä yhdistäviä asioita. Jokainen oppilas on paitsi ryhmänsä jäsen, myös oma ainutlaatuinen itsensä omine erityispiirteineen.

Tukioppilaiden kanssa on tärkeä jutella toiminnallisten harjoitusten tavoitteesta ja merkityksestä. Kummitunteja tai ryhmäytyspäivän leikkejä vetäessään tukioppilaiden on hyvä pitää mielessä, mitä leikeillä oikein tavoitellaan. Tukioppilaita kannattaa kannustaa pohtimaan, millaiset tutustumisleikit ja -toiminnot sopivat mihinkin tilanteisiin.

 

Kerro osallistujille

  • Tunne siitä, että kuuluu ryhmään on jokaiselle tärkeä. Turvallisessa ryhmässä jokainen voi tuntea itsensä arvostetuksi, uskaltaa osallistua, yrittää ja joskus erehtyäkin ilman, että tarvitsee pelätä tulevansa nolatuksi.
  • Turvallisuus edellyttää tutustumista muihin. Tutustumista voidaan auttaa erilaisilla tutustumisharjoituksilla ja leikeillä, joissa tulee samalla juteltua muille ja kerrottua jotain itsestä. Leikkejä ohjatessa on tärkeää pitää mielessä niiden tavoite.

 

Lähteet:

Salovaara R. & Honkonen T. 2011. Rakenna hyvä luokkahenki. PS-kustannus.