704. Verkkovapaaehtoistyön tekeminen Nuortennetissä

700. Nuortennetti

Tehtävä

Tavoitteena on tuottaa Nuortennetti.fi -sivulle sisältöä ja samalla oppia vapaaehtoistyöstä.   

Tila

Luokkahuone.

Tarvikkeet

Tietokone/älylaite ja internet-selain tiedonhakua ja mediatuotoksen lähettämistä varten, muut tarvittavat välineet oman toiminnan mukaan.

Kesto

yli 45 min.

EmpatiaHyvinvointiKohtaaminenMediakasvatusOsallisuusVuorovaikutus
7 - 9 luokatNuorisotyöToinen aste

Verkkovapaaehtoistyö tarjoaa väylän tuoda esille omia taitoja, harjoitella tiedonhakua tietystä teemasta ja samalla tehdä toisille hyvää.

 • Tutustukaa nuortennetti.fi sivustoon ja sen sosiaalisen median kanaviin esim. Instagramiin. Pyydä jokaista opiskelijaa etsimään Nuortennetistä jokin kiinnostava sisältö ja esittelemään se muille.  
 • Pyydä opiskelijoita pohtimaan puuttuuko Nuortennetistä jotain, mitä heistä siellä pitäisi tai voisi olla? Alla muutamia keskustelukysymyksiä aihealueiden kartoittamiseen.  
 • Kun nuori tai nuorten ryhmä on valinnut aihealueen, on hyvä tutustua tarkemmin mitä teemasta jo Nuortennetistä löytyy.  
 • Katsokaa tarkkaan läpi ohjeet Nuortennetin sisältöjen tekniseen toteutukseen, samalla näette, millaisia tuotoksia Nuortennettiin on mahdollista teknisesti tuottaa.  Muistakaa siis huomioida nimimerkit, tiedostomuodot ja muut, jotka helpottavat julkaisemista.  
 • Kun olette saaneet tuotokset tehtyä, ne voi lähettää Nuortennettiin julkaistavaksi lomakkeen kautta tiedostoina. 
 • Huomioittehan, että tuotokset julkaistaan saapumisjärjestyksessä. Odotattehan siis rauhassa.  

Keskustelukysymyksiä, joiden kautta voitte lähteä miettimään ja suunnittelemaan sisällöntuottamista

 •  Ajattele itseäsi yläkouluikäisenä. Minkälaisista asioista olisit kaivannut tietoa? Entä vielä nuorempana, alakoulun viimeisillä luokilla?
 • Haluaisitko nyt tietoa jostain teemasta, joka voisi sopia Nuortennettiin? Voisiko tuotoksen tekeminen auttaa sinua saamaan kyseisen tiedon?
 • Onko sinulla jokin taito, jota haluaisit tuoda esille? Esimerkiksi piirtäminen, tarinoiden kirjoittaminen, musiikin tekeminen, videoiden tekeminen
 • Mistä voisit saada lisätietoa teemasta, jota aiot käsitellä tuotoksessasi? Muistathan lähdekritiikin ja tekijänoikeudet. Lisätietoa voit aiheista katsoa esimerkiksi Kopiraittilan sivuilta.

Taustaa 

 • Nuortennetti on pääosin yläkouluikäisille suunnattu verkkosivusto ja sen somekanavat. Käyttäjissä on kuitenkin monenikäisiä, 10-25-vuotiaita.  
 • Nuortennetistä löytää ammattilaisten kirjoittamia tietotekstejä, nuorten vertaistukeen tarkoitetun keskustelupalstan, lasten ja nuorten puhelimen palvelut, testejä ja muita tehtäviä sekä nuorten tuottamia sisältöjä.  
 • Nuortennetin aktiivisina sisällöntuottajina toimivat Nuortennetin toimittajat, jotka ovat vapaaehtoisia, 13-25 -vuotiaita nuoria. Kuka vain ikäryhmään kuuluva voi hakea mukaan toimintaan Nuortennetin kautta.
 • Nuortennetin sisältöjä voi tehdä kuka vain nuori myös olematta mukana Nuortennetin toiminnassa muuten. Sisältöjä voi toimittaa Nuortennetin lomakkeen kautta.  
 • Nuortennettiin sopivat kaikkia nuoria kiinnostavat sisällöt, laillisuuden rajoissa.  

 Miten linkitän tämän opetukseen? 

Verkkovapaaehtoisuuteen osallistuminen voi linkittyä hyvin moneen eri oppiaineeseen tai sisältöön. Tässä muutamia nostoja lukion (OPS2015) ja Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon tutkinnonosista, johon toiminnan voi esimerkiksi helposti linkittää.  

 • Toiminta ohjaa aktiiviseen tiedon hankkimiseen, tiedon kriittiseen käsittelyyn, tulkintaan ja eettiseen pohdintaan. Toiminta tukee esimerkiksi vuorovaikutus- ja mediataitoja sekä kriittisen ajattelun, empatian ja identiteetin pohdinnan kehittymistä. (AI) 
 • Toiminnan kautta opiskelija oppii tuntemaan vaikutusmahdollisuutensa demokraattisen yhteiskunnan jäsenenä ja toimii aktiivisena ja vastuullisena kansalaisena. (YH) 
 • Tuottaessaan sisältöjä opiskelija voi edistää muiden nuorten (mielen)terveyttä ja pohtia terveyteen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja osaa perustella niihin liittyvä näkemyksiään. (TE) 
 • Toiminta vahvistaa opiskelijan koulussa hankkiman osaamisen ja arkielämän välistä yhteyttä. Opiskelija kehittää työelämässä tarvittavaa osaamista koulun ulkopuolisissa toimintaympäristöissä. (TO) 
 • Verkkovapaaehtoisuuteen osallistuminen edistää opiskelijan monipuolisia media- ja vuorovaikutustaitoja sekä median välineiden, ilmaisukeinojen ja mahdollisuuksien luovaa käyttöä. (MELD5) 
 • Tuottaessaan sisältöjä opiskelija tuottaa erilaisia tekstejä ja ilmaisee tunteita, ajatuksia, mielipiteitä ja käsitteitä sekä tekee niihin liittyviä valintoja digitaalisiin toimintamahdollisuuksiin liittyen. Toimii tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja tulkitsee erilaisia tekstejä sekä hankkii ja arvioi tietoja eri lähteistä (Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen) 
 • Toiminnassa pääsee toimimaan välillisesti erilaisten yksilöiden kanssa kunnioittaen moninaisuutta ja tukemaan yksilön kasvua ja kehitystä digitaalisen keinoin. (Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla) 
 • Suunnitellessa ja tuottaessaan sisältöjä Nuortennettiin opiskelija hyödyntää tietoa nuoruudesta ja nuoruuden ilmiöistäauttaa ja tukee nuorten kasvua ja hyvinvointiasuunnittelee ja toteuttaa projektimaista toimintaa, edistää osallisuutta ja kannustaa vaikuttamiseen, ohjaa nuoria eettiseen ajatteluun ja arvojen pohtimiseen ja työskentelee hyödyntäen digitaalisia toimintaympäristöjä sekä toteuttaa teknologia- ja mediakasvatusta (Nuoren kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen) 

Valmis projektikurssi ohjeistuksineen

Voit hyödyntää myös valmista materiaaliamme projektikurssista. Projektikurssi rakentuu kolmesta kurssipäivästä (orientaatio, projektin suunnittelu ja arviointi) sekä itse projektitehtävän eli verkkovapaaehtoistyön tekemisestä. Lue ohjeet ja ota käyttöön valmiit materiaalit.