805. Ystävä hädässä

800. Kaveritaidot

Tehtävä

Pohditaan miten voi auttaa ja osoittaa empatiaa toiselle sarjakuvaharjoituksen avulla.

Tila

Luokka

Tarvikkeet

Ystävät-sarjakuva ja Ullan mielen tähystin, kyniä

Kesto

15-45 min.

EmpatiaTunteetVuorovaikutus
1 - 6 luokat

Liitteet

Vaihe 1: Heijasta Ystävät-sarjakuva oppilaiden nähtäville tai kopioi se kaikille. Käykää lyhyesti läpi, mitä sarjakuvassa tapahtuu: Tyttö istuu penkillä ja itkee. Poika huomaa tilanteen ja menee kysymään, mikä hätänä. Tyttö kertoo, että hänen hyvä kaverinsa on muuttanut toiselle paikkakunnalle. Poika auttaa tyttöä sanomalla jotakin. Oppilaiden tehtävänä on keksiä sarjakuvalle hyvä loppu ja täydentää lause ”Auttaisiko yhtään, jos…”

 

 

Harjoituksen voi tehdä yksin tai parin kanssa. Jos teette sen paritehtävänä, jaa parit arpomalla esimerkiksi siten, että jokainen tuo jonkun oman tavaransa pussiin. Opettaja nostaa sieltä kaksi tavaraa kerrallaan ja tavaroiden omistajista tulee pari.

Pyydä oppilaita täydentämään sarjakuvan viimeisen ruudun vuorosanat. Pyydä sen jälkeen heitä kirjoittamaan sarjakuvan juoni omin sanoin. Nopeille voi antaa lisätehtäväksi keksiä sarjakuvaan vielä seuraavan ruudun tapahtumat. Sarjakuvan voi myös värittää.

Pyydä lopuksi oppilaita esittelemään omat ratkaisunsa siitä, miten tarina päättyi. Keskustelkaa ratkaisuista. Pohtikaa, mistä muista asioista aiheutuu surua ja mitä niissä tilanteissa voi tehdä.

Vaihe 2: Jatkakaa harjoitusta pohtimalla sarjakuvan päähenkilön, Ullan, tuntemuksia sarjakuvan ensimmäisessä ruudussa. Heijasta näkyville Ullan mielen tähystin (liite) tai tarkastelkaa siitä kopioimiasi monisteita. Kerro, että mielen tähystimen avulla voidaan eläytyä toisen ajatuksiin, tunteisiin ja toiveisiin.

Pyydä oppilaita eläytymään Ullan tilanteeseen sarjakuvan siinä kohdassa, jossa Ulla istuu penkillä ja itkee. Oppilaat kirjoittavat paperille ajatuksia, tunteita ja toiveita. Käykää yhdessä läpi oppilaiden kirjoittamat Ullan ajatukset, tunteet ja toiveet.

 

Keskustelkaa lopuksi koko sarjakuvasta:

  • Mitä luulette, että poika ajattelee nähdessään tytön itkevän penkillä?
  • Mitä luulette, miltä pojasta tuntui silloin?
  • Mitä luulette, miltä tytöstä tuntui, kun poika tuli kysymään, mikä hätänä?
  • Mitä luulette tytön ajattelevan tarinan lopussa?
  • Jos sarjakuva jatkuisi, mitä seuraavassa ruudussa voisi tapahtua?
  • Mitä viikon päästä voisi tapahtua?

Lopuksi voit vielä keskusteluttaa ryhmää. Korosta, että pienet asiat ja teot voivat olla merkittäviä yksittäiselle oppilaalle. Esimerkiksi hymy, moikkaus tai kysymys ”mitä kuuluu?” ovat helppoja tapoja huomioida toisia. Sopikaa yhteiseksi tavoitteeksi, että jokainen moikkaa vähintään yhtä sellaista henkilöä päivässä, jota ei ole aiemmin moikannut. Jokapäiväinen ”moi” on myös hyvä tapa muistaa omaa kummiparia!