Neuvoloiden aineistot

Kaikki aineistot voit ladata sivun alareunasta.

Vauvana ja taaperona digiajassa

Vauvana ja taaperona digiajassa -esite ja juliste pienten lasten vanhemmille ja ohjaavat vauvana ja taaperona -digiajassa -sivustolle, joka tarjoaa runsaasti tietoa ja tukea median käyttöön ja lapsen kehitykseen.

Neuvola lapsiperheen mediakasvatuksen tukena

Terveydenhoitajille suunnattu opas auttaa neuvolan työntekijää pohtimaan lapsen kasvua ja kehitystä mediaympäristössä sekä kannustaa puhumaan perheiden kanssa heidän mediankäyttötavoistaan. Ilmestymisvuosi 2016.

Nettineuvola

Terveydenhoitajille suunnattu opas sopii työvälineeksi nettineuvoloiden ja laajempien verkkofoorumeiden suunnitteluun ja toteutukseen. Ilmestymisvuosi 2013.

Mitä vauva miettii?

Mitä vauva miettii? Vanhempien mentalisaatiokyvyn vahvistaminen -opas on tarkoitettu neuvolatyöntekijöille, jotka kohtaavat odottavia perheitä. Siinä tarkastellaan äitiysneuvolatoiminalle asetettuja kansallisia tavoitteita vanhempien mentalisaatiokyvyn edistämisen näkökulmasta.

Lapsi eri ikäkausina

Lapsen iän mukaan tehdyissä oppaissa käydään lävitse ikäkaudelle tyypillistä kehitystä ja annetaan tukea ja vinkkejä lapsen vanhemmille.

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?

Ladattavat aineistot