Varhaiskasvatuksen aineistot

Kaikki pdf-aineistot voit ladata sivun alareunasta kohdasta
”Ladattavat aineistot”.

Ryhmäyttäminen ja mielenlukutaito

Mielenlukutaitoa. Opas turvallisen päiväkotiryhmän rakentamiseen

Opas tarjoaa ammattikasvattajille päiväkodin arkeen uutta näkökulmaa sekä työkaluja pienten lasten kasvurauhan ja hyvinvoinnin turvaamiseen. Ilmestymisvuosi 2017.

Kaikille kaveri päiväkodissa. Vanhempainilta

Opas auttaa suunnittelemaan ja toteuttamaan teemallisen Kaikille kaveri päiväkodissa -vanhempainillan. Se sopii erityisesti päiväkodin 3−6-vuotiaiden ryhmien vanhempainiltoihin. Ilmestymisvuosi 2017.

Mediakasvatus

Mediatehtäviä varhaiskasvatukseen

Opas tukee varhaiskasvattajia ja työyhteisöjä mediakasvatuksessa, lasten mediakulttuurin kohtaamisessa ja osallisuuden vahvistamisessa. Oppaassa on runsaasti varhaiskasvatussuunnitelman perusteita huomioivia vinkkejä ja käytännöllisiä mediakasvatusharjoituksia lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemiseen.
Ilmestymisvuosi 2018.

Media varhaiskasvatuksessa. Tukea tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen

Opas tukee kasvattajia suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan mediakasvatusta varhaiskasvatuksessa ja päiväkodeissa. Se avaa varhaiskasvatussuunnitelmien perusteita sekä tarjoaa mediakasvatusvinkkejä ja -tehtäviä lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoitteluun. Opas tarjoaa sisältöä varhaiskasvatuksen työyhteisöjen yhteisiin keskusteluihin mediakasvatuksen kehittämiseksi. Ilmestymisvuosi 2017.

Kiusaamisen ehkäisy ja turvallisuus

Kiusaamisen ehkäisy varhaiskasvatuksessa

MLL:n ja Folkhälsanin julkaisu kannustaa kiusaamisen ehkäisyn aloittamiseen jo varhaiskasvatuksessa ja antaa tukea kiusaamisen ehkäisyyn ja siihen puuttumisen suunnitelman luomiseen suunnitelmaa valtakunnallisella, kunnallisella sekä yksikkötasolla. Opasta voi tilata myös kirjana (10 e) verkkokaupastamme. Ilmestymisvuosi 2010.

Kiusaavatko pienetkin lapset?

Ilmestymisvuosi 2010.

Turvallisuusopas lapsi- ja perhetoimintaan

Ilmestymisvuosi 2009.

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?

Ladattavat aineistot

Ryhmäyttäminen ja mielenlukutaito

Mediakasvatus

Kiusaamisen ehkäisy ja turvallisuus