Varhaiskasvatuksen aineistot

Kaikki pdf-aineistot voit ladata sivun alareunasta kohdasta
”Ladattavat aineistot”.

Ryhmäyttäminen ja mielenlukutaito

Mielenlukutaitoa. Opas turvallisen päiväkotiryhmän rakentamiseen

Opas tarjoaa ammattikasvattajille päiväkodin arkeen uutta näkökulmaa sekä työkaluja pienten lasten kasvurauhan ja hyvinvoinnin turvaamiseen. Ilmestymisvuosi 2017.

Kaikille kaveri päiväkodissa. Vanhempainilta

Opas auttaa suunnittelemaan ja toteuttamaan teemallisen Kaikille kaveri päiväkodissa -vanhempainillan. Se sopii erityisesti päiväkodin 3−6-vuotiaiden ryhmien vanhempainiltoihin. Ilmestymisvuosi 2017.

Mediakasvatus

Mediatehtäviä varhaiskasvatukseen

Opas tukee varhaiskasvattajia ja työyhteisöjä mediakasvatuksessa, lasten mediakulttuurin kohtaamisessa ja osallisuuden vahvistamisessa. Oppaassa on runsaasti varhaiskasvatussuunnitelman perusteita huomioivia vinkkejä ja käytännöllisiä mediakasvatusharjoituksia lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemiseen.
Ilmestymisvuosi 2018.

Media varhaiskasvatuksessa. Tukea tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen

Opas tukee kasvattajia suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan mediakasvatusta varhaiskasvatuksessa ja päiväkodeissa. Se avaa varhaiskasvatussuunnitelmien perusteita sekä tarjoaa mediakasvatusvinkkejä ja -tehtäviä lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoitteluun. Opas tarjoaa sisältöä varhaiskasvatuksen työyhteisöjen yhteisiin keskusteluihin mediakasvatuksen kehittämiseksi. Ilmestymisvuosi 2017.

Sävyisästi yhdessä

Sävyisästi yhdessä -materiaali on tuotettu inspiraatioksi erityisesti pienten lasten mediakasvatukseen, mutta sen ideoita voi hyvin soveltaa myös isompien lasten kanssa. Materiaali sisältää viisi tehtäväkorttia vuorovaikutuksen ja mediailmaisun monien muotojen toiminnalliseen tutkimiseen yhdessä. Toimintaideoiden toteuttaminen ei edellytä digivälineitä, mutta materiaali tarjoaa myös vinkkejä olemassa olevien mediavälineiden hyödyntämiseen uusien varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti. Ilmestymisvuosi 2016.

Mediatyökaluja varhaiskasvatukseen

Toimintavinkkejä sosiaaliseen kasvatukseen ja kasvatuskumppanuuden tukemiseen. Ilmestymisvuosi 2012.

Mainiot mediaperheet

Mainiot mediaperheet -opas lasten ja vanhempien mediahetkiin. Opas on osa MLL:n, Mediakeskus Metkan ja Suomen Vanhempainliiton koordinoimaa Mainiot Mediaperheet -hanketta. Ilmestymisvuosi 2011.

Kiusaamisen ehkäisy ja turvallisuus

Kiusaamisen ehkäisy varhaiskasvatuksessa

MLL:n ja Folkhälsanin julkaisu kannustaa kiusaamisen ehkäisyn aloittamiseen jo varhaiskasvatuksessa ja antaa tukea kiusaamisen ehkäisyyn ja siihen puuttumisen suunnitelman luomiseen suunnitelmaa valtakunnallisella, kunnallisella sekä yksikkötasolla. Opasta voi tilata myös kirjana (10 e) verkkokaupastamme. Ilmestymisvuosi 2010.

Kiusaavatko pienetkin lapset?

Ilmestymisvuosi 2010.

Turvallisuusopas lapsi- ja perhetoimintaan

Ilmestymisvuosi 2009.

Ladattavat aineistot

Ryhmäyttäminen ja mielenlukutaito

Mediakasvatus

Kiusaamisen ehkäisy ja turvallisuus