Siirry sisältöön

Mentalisaatioperustainen toiminta

Mentalisaatio tarkoittaa kykyä eläytyä sekä omiin että toisen ihmisen kokemuksiin. Vanhemmuudessa se tarkoittaa vanhemman halua ja kykyä pohtia sekä omaa että lapsensa kokemusta ja näkökulmaa. Se tarkoittaa huomion suuntaamista lapsen sekä vanhemman oman käyttäytymisen taustalla oleviin tarpeisiin, aikeisiin, ajatuksiin ja tunteisiin sekä siihen, miten ne vaikuttavat toisiinsa. Hyvä mentalisaatiokyky auttaa vanhempaa pitämään mielessä sen, että lapsen tunteet ja kokemukset ovat syntymästä lähtien ainutlaatuisia ja erillisiä vanhemman tunteista.

Vanhemman mentalisaatiokyky auttaa säätelemään omia ja lapsensa tunnetiloja.  Se tukee perheen hyvää vuorovaikutusta ja vähentää vanhemmuuteen liittyvää stressiä. Mentalisaatiokyky on yhteydessä lapsen turvalliseen kiintymykseen, suotuisaan kognitiiviseen ja tunne-elämän kehitykseen sekä hyvään vuorovaikutukseen lapsen kanssa.  Mentalisaatiota pidetään psyykkisen hyvinvoinnin kulmakivenä.

MLL kouluttaa sosiaali-, terveys-, ja kasvatusalan ammattilaisia mentalisaatioon perustuvien perhe- ja vanhempainryhmien ohjaajiksi sekä Jututtamoiden ohjaajiksi. Jututtamoa voi ohjata myös vapaaehtoinen. Lisäksi mentalisaatio on lähestymistapana monissa MLL:n koulutuksissa ja toiminnoissa.

Ladattavat aineistot

Aiheeseen liittyvät

Takaisin ylös