Siirry sisältöön

Tukioppilastoiminta koulun voimavarana – kohti yhteisöllisyyttä ja yksinäisyyden ehkäisyä

Vuonna 2023 tukioppilastoimintaa toteutti 93 % suomenkielisistä ylä- ja yhtenäiskouluista. Tukioppilaina toimi 10 823 oppilasta ja tukioppilasohjaajia oli 1 002. Yhä useampi koulu on kehittänyt toimintaa laatusuositusten mukaiseksi, mikä näkyy hyvinä tuloksina tukioppilastoiminnan vuotuisessa toiminnan arvioinnissa. 

MLL suosittelee tukioppilaille vähintään 12 tunnin peruskoulutusta, mikä toteutuu ainoastaan noin 53 %:ssa kouluista. Tukioppilaat itse kokevat, että koulutuksista saa valmiuksia etenkin ryhmän ohjaamiseen ja vuorovaikutustaitoihin. Haastavimmaksi koetaan kiusattujen ja yksinäisten tukena oleminen.

MLL:n hyvinvointikyselyssä kysytään oppilaiden ajatuksia koulun tukioppilastoiminnasta. Oppilaat toivovat, että tukioppilastoiminta keskittyy erityisesti kiusaamisen ehkäisyyn ja koulun ilmapiirin parantamiseen. Kyselyyn vastanneista huomattavan iso osa koki, että tukioppilaat eivät ole kovin helposti lähestyttäviä.

Tukioppilaiden koulutuksessa onkin tärkeä pohtia, millä tavoin tukioppilaat tulisivat koulun muille oppilaille tutuiksi ja helposti lähestyttäviksi ja miten järjestää sellaista matalan kynnyksen toimintaa, johon kaikkien olisi helppo osallistua.

MLL kouluttaa tukioppilasohjaajat työhönsä. Vuoden 2023 aikana järjestettiin kuusi tukioppilasohjaajan peruskoulutusta ja viisi jatkokoulutusta.

Koulutuksessa oli paljon asiaa, mutta jaksotettu hyvin ja selkeä rakenne. Monipuoliset opetustavat piristi. Sain lisämotivaatiota viedä asiaa eteenpäin.

Palaute koulutuksista on erinomaista. Ne tarjoavat mahdollisuuksia päivittää omaa osaamista, saada uusia ideoita ja jakaa kokemuksia. Lisäksi koulutukset antavat kimmokkeita oman koulun tukioppilastoiminnan kehittämiseen.

MLL:n materiaaleja hyödynnetään laajasti kouluissa ja ohjaajat ovat tyytyväisiä laadukkaaseen, helppokäyttöiseen ja monipuoliseen materiaaliin.

Tukioppilaat ovat erittäin tyytyväisiä ohjaajilta saamaansa tukeen. Kyselyn mukaan tukioppilaista 88 % kokee, että he saavat riittävästi tukea tukioppilasohjaajalta. Tukioppilasohjaajalla koetaan myös olevan riittävästi aikaa tukioppilaille (86 %).

Osallisuus on yksi tukioppilastoiminnan keskeisistä periaatteista. Kuitenkin vuonna 2023 tukioppilastoiminnan kyselyyn vastanneiden tukareiden kokemus vaikuttamismahdollisuuksistaan tukioppilastoimintaan oli laskenut.

Kouluissa onkin hyvä pysähtyä miettimään, uusinnetaanko kouluissa tukioppilastoiminnan vanhoja perinteitä. Onko sen vuoden tukioppilailla aito mahdollisuus itse vaikuttaa, minkä näköistä toiminta kyseisenä vuonna on? 

Tukioppilastoimintaa arvioidaan laajasti vuosittain. Arviointitieto raportoidaan rahoittajalle (STEA), mutta sitä hyödynnetään laajasti myös valtakunnallisen tukioppilastoiminnan kehittämisessä.

Tukioppilaat toivoivat lisää valmiuksia yksinäisten kohtaamiseen ja yksinäisyyden ehkäisyyn. Vuonna 2024 tukioppilastoiminnan teemana on yksinäisyyden ehkäisy. Tukioppilasohjaajien ja tukareiden koulutukset sekä teemamateriaali auttavat kouluja toteuttamaan tukaritoimintaa, jossa oppilaat tulevat kohdatuksi – jotta kukaan ei jäisi yksin.


Tukioppilaat toimivat koulussa silminä ja korvina. He rakentavat koulussa hyvää ryhmähenkeä ja kiusaamisen vastaista normia sekä huolehtivat, ettei kukaan jäisi yksin.  MLL on kehittänyt tukioppilastoimintaa jo yli 50 vuoden ajan. 93 % suomalaisista ylä- ja yhtenäiskouluista toteuttaa tukioppilastoimintaa.

Lisätietoa tukioppilastoiminnasta

Aiheeseen liittyvät

Ammattilaisille

Nuorille

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Huomioithan, että kommenttisi julkaistaan tarkistuksen jälkeen.

Takaisin ylös