Yhteistyö kuntien nuorisotyössä

Yhteistyö MLL:n Nuorisotoiminnan kanssa tarjoaa apua ja työkaluja kuntien nuorisotyöhön tukien esimerkiksi nuorten osallisuutta ja vertaistukea, kaveritaitoja sekä kiusaamisen ehkäisyä.

Koulutuksia tapahtumiin voi kysyä MLL:n piireiltä. Kuntaa lähinnä oleva yhteistyökumppani on MLL:n paikallisyhdistys, joita on 566 ympäri Suomea.

Kaveriviikko

Kaveriviikko on joka viikko! Kaveriviikko on kaveritaitoja kehittävä ja mukavaa yhdessä tekemistä sisältävä viikko jota koko kunta voi olla mukana tekemässä. Haastakaa mukaan nuorisotilat, koulut, harrastusryhmät sekä muut innokkaat ja asettakaa koko kunnalle yhteinen tavoite tukea lasten ja nuorten kaveritaitoja. Hyvä yhteistyökumppani Kaveriviikossa on MLL:n paikallisyhdistys.

Kiusaamisen ehkäisy

Kiusaamista tapahtuu koulun lisäksi myös vapaa-ajalla. Nuorten kanssa toimijat ovat hyvä kumppani kiusaamisen vastaisessa työssä. MLL:n kouluille suunnatun tukioppilastoiminnan materiaalit toimivat myös koulun ulkopuolella ja ovat vapaasti hyödynnettävissä. Kuntien tukena kiusaamisen ehkäisyssä on myös MLL:n nuorisotyön kouluttajaverkosto.

Verkk@ri- eli verkkotukioppilastoiminta

Tunnetko nuoria, jotka ovat kiinnostuneita tukemaan muita nuoria verkossa, edistämään yhteisöllisyyttä ja tekemään yhdessä parempaa nettiä? Ovatko nuoret kiinnostuneita mediasisältöjen tuottamisesta? Verkkotukioppilaat eli verkk@rit ovat MLL:n kouluttamia nuoria jotka toimivat toisten nuorten tukena muun muassa Nuortennetissä. Kuntien nuorisotyöt voivat perustaa omia verkk@riryhmä MLL:n kanssa!

Päätoimittajaverkosto

MLL:n Nuortennetti on nuorille suunnattu internet-sivusto, josta nuoret löytävät niin aikuisten kuin toisten nuorten tekemiä juttuja arkensa iloksi ja tueksi. MLL tekee Nuortennettiä yhteistyössä nuorten kanssa. Mikäli alueellanne on mediasisältöjen teosta kiinnostuneita nuoria, mutta ei mahdollisuuksia verkk@riryhmän perustamiseen, voitte ohjata nuoret osaksi päätoimittajaverkostoa.

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?

Aiheeseen liittyvät