Perheryhmät

Perheiden hyvinvointia tuetaan parhaiten tarjoamalla vanhemmille riittävää ja varhaista tukea vanhemmuuteen. Panostaminen perheiden voimavaroja vahvistaviin ja ongelmia ennaltaehkäiseviin palveluihin on kunnalle kannattava investointi, joka tuottaa hyvinvointia ja säästää varoja.

Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmä on tarkoitettu vauvaperheille. Perheryhmiä on järjestetty lähes 80 kunnassa ympäri Suomen, ja ryhmiin on osallistunut yli 1400 perhettä. 98 prosenttia perheryhmiin osallistuneista vanhemmista suosittelisi perheryhmää muille perheille.

Vauvaperheryhmätoiminta on osa järjestöjen ja Kuntaliiton yhteistyötä näyttöön perustuvien vanhemmuuden tuen mallien levittämiseksi Suomeen. Vahvuutta vanhemmuuteen -menetelmä on arvioitu ja esitelty THL:n Kasvun tuki -sivustolla.

 

Miten perheryhmät toimivat?

Perheryhmä alkaa vauvan ollessa 3–4 kuukauden ikäinen ja ryhmään osallistuu vauvan lisäksi molemmat vanhemmat. Myös yhden vanhemmat perheet ovat tervetulleita ryhmään. Perheryhmään osallistuminen on perheelle maksutonta.

Perheryhmän keskeisin tavoite on vahvistaa vanhemman mentalisaatiokykyä eli hänen kykyään pohtia sekä omia että vauvan ajatuksia ja tunteita sekä niiden vaikutusta käyttäytymiseen. Tutkimusnäyttö on osoittanut, että vanhemman mentalisaatiokyky on keskeinen lapsen kehitystä ja perheen vuorovaikutusta suojaava tekijä. Vanhemman hyvä mentalisaatiokyky auttaa vanhempaa toimimaan rauhallisesti myös haastavissa tilanteissa, ja hän pystyy paremmin hallitsemaan myös omia tunteitaan. Ryhmässä vanhemmat saavat toisiltaan myös korvaamatonta vertaistukea.

Perheryhmien muita tavoitteita on muun muassa vahvistaa tasavertaista vanhemmuutta ja vanhempien vuorovaikutussuhdetta lapseen.

Perheryhmät ovat suljettuja ryhmiä, johon osallistuu 4–6 perhettä. Ryhmät kokoontuvat noin joka toinen viikko 1½–2 tuntia kerrallaan, yhteensä 8–12 kertaa. Tapaamiseen sisältyy perheille yhteinen välipalahetki. Perheryhmää ohjaa työparina kaksi koulutettua kunnan työntekijää.

Jokaisella tapaamiskerralla on oma teemansa, esimerkiksi Minä olen minä!. Silloin pohditaan vauvan ja muiden perheenjäsenten luonteenpiirteistä. Tai Sinun ilosi ja surusi ovat myös minun, jolloin keskustellaan vauvan ja vanhempien kokemista erilaisista tunteista ja niiden tarttumisesta perheenjäsenten välillä.

Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmämalli perustuu Yalen yliopistossa kehitettyyn Parents First -ohjelmaan.

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?

Aiheeseen liittyvät