Siirry sisältöön

Perhe- ja vanhempainryhmät

Perheiden hyvinvointia tuetaan parhaiten tarjoamalla vanhemmille riittävää ja varhaista tukea vanhemmuuteen. Panostaminen perheiden voimavaroja vahvistaviin ja ongelmia ennaltaehkäiseviin palveluihin on kannattava investointi, joka tuottaa hyvinvointia ja säästää varoja.

Toisaalta palveluiden vahvistaminen perheille, jotka tarvitsevat erityistä tukea kuormittavaan elämäntilanteeseensa, tuottaa hyötyä pitkälle tulevaisuuteen.

Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmä on tarkoitettu vauvaperheille ja Lapsi mielessä -vanhempainryhmä perheille, joissa on taapero- tai leikki-ikäisiä lapsia.

Perhe- ja vanhempainryhmiä on toteutettu yli 80 kunnassa ympäri Suomen ja ryhmiin on osallistunut useampi tuhat perhettä. 98 prosenttia ryhmiin osallistuneista vanhemmista suosittelisi perhe- tai vanhempainryhmää muille vanhemmille.

Sekä Vahvuutta vanhemmuuteen – että Lapsi mielessä -ryhmämalleja toteutetaan sekä ennaltaehkäisevästä että erityisen tuen näkökulmasta perheille. Perheryhmien ohjaajien koulutuksia tarjotaan molemmista painotuksista käsin hyvinvointialueiden ja järjestöjen työntekijöille.

 

Ryhmään osallistuminen on perheelle maksutonta ja perheet voivat osallistua ryhmiin koko perheen voimin. Monet kahden vanhemman perheestä ovat hyötyneet siitä, että molemmat vanhemmat ovat osallistuneet tapaamisiin. Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmissä vauvat ovat vanhempien kanssa ryhmätapaamisissa ja Lapsi mielessä -vanhempainryhmissä on pyritty järjestämään lastenhoito ryhmätapaamisten ajaksi.

Ryhmien keskeisin tavoite on vahvistaa vanhemman mentalisaatiokykyä eli hänen kykyään pohtia sekä omia että vauvan ajatuksia ja tunteita sekä niiden vaikutusta käyttäytymiseen. Tutkimusnäyttö on osoittanut, että vanhemman mentalisaatiokyky on keskeinen lapsen kehitystä ja perheen vuorovaikutusta suojaava tekijä. Vanhemman hyvä mentalisaatiokyky auttaa vanhempaa toimimaan rauhallisesti myös haastavissa tilanteissa, ja hän pystyy paremmin säätelemään myös omia tunteitaan.

Ryhmässä vanhemmat saavat toisiltaan myös korvaamatonta vertaistukea. Ryhmien muita tavoitteita on muun muassa vahvistaa tasavertaista vanhemmuutta ja vanhempien vuorovaikutussuhdetta lapseen.

Perhe- ja vanhempainryhmät ovat suljettuja ryhmiä, johon osallistuu 4–6 perhettä. Ryhmät kokoontuvat 8–12 kertaa. Tapaamiseen sisältyy perheille yhteinen välipalahetki. Ryhmää ohjaa kaksi MLL:n koulutuksen suorittanutta työntekijää työparina.

Jokaisella tapaamiskerralla on oma teemansa, esimerkiksi Minä olen minä! -tapaamisella pohditaan lapsen ja muiden perheenjäsenten luonteenpiirteistä. Sinun ilosi ja surusi ovat myös minun -tapaamisella keskustellaan lapsen ja vanhempien kokemista erilaisista tunteista ja niiden tarttumisesta perheenjäsenten välillä.

Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmämalli ja Lapsi mielessä -vanhempainryhmämalli perustuvat Yalen yliopistossa kehitettyyn Parents First -ohjelmaan. Ryhmämallit ovat osa Kasvun tuki -tietolähdettä.

Aiheeseen liittyvät

Takaisin ylös