215. Autiolle saarelle

200. Ryhmän toiminta

Tehtävä

Pohditaan omaa toimintaa ryhmässä ja ryhmäpaineen vaikutusta neuvottelemalla pienryhmissä siitä, millainen olisi yhteinen varustelista autiolle saarelle.

Tila

Pienryhmätyöskentelyn mahdollistava tila.

Tarvikkeet

Paperia ja kyniä.

Kesto

15-45 min.

Ryhmän dynamiikka
5 - 9 luokatKummituntiNuorisotyöToinen aste

Jaa jokaiselle osallistujalle paperi. Osallistujien tehtävänä on ensiksi laatia itsenäisesti lista kymmenestä tavarasta, jotka ottaisivat autiolle saarelle mukaan. Kun jokainen on kirjoittanut oman listansa, muodostetaan parit lähekkäin istuvista oppilaista. Parit esittelevät oman listansa toisilleen ja neuvotellen laativat yhden yhteisen listan, johon on valittu 10 tärkeintä tavaraa. Tämän jälkeen muodostetaan pienryhmät niin, että kaksi lähekkäin istuvaa paria liittyvät ryhmäksi. Parit esittelevät jälleen omat varustelistansa toisilleen ja muodostavat tämän jälkeen listoja yhdistellen yhden yhteisen 10 tavaran listan tärkeimmistä autiolle saarelle tarvittavista tavaroista.

Lopuksi jokainen pienryhmä esittelee oman listansa muille ja yhdessä vertaillaan, kuinka erilaisia listoista tuli. Jokainen voi myös verrata omaa alkuperäistä listaansa ryhmän listaan.

Keskustelukysymyksiä:

  • Miten ryhmässä päädyttiin ratkaisuun?
  • Mitkä asiat vaikuttivat siihen, että omista ideoista luovuttiin ryhmän hyväksi tai siihen, että jonkun oman listan suosikit olivat myös yhteisen listan kärjessä?
  • Millaisissa tilanteissa olette kokeneet painetta toimia ryhmän mukaisesti, vaikka itse olisi tehnyt mieli toimia toisin?

 

Taustaa

Ryhmäpaine

Ryhmä vaikuttaa voimakkaasti yksilön käyttäytymiseen, sillä jokaisella on tarve tulla hyväksytyksi ja kuulua joukkoon. Asiayhteydestä riippuen ryhmäpaine voi olla positiivista tai negatiivista. Ryhmä voi kannustaa nuoren upeisiin suorituksiin, joihin hän ei olisi uskonut pystyvänsä. Toisaalta ryhmä voi pahimmillaan tiivistää tyhmyyden ja painostaa vahingoittaviin tekoihin. Ryhmä voi luoda yhteenkuuluvuutta, mutta sillä on myös voima nujertaa. Nuori voi jopa toimia omien periaatteidensa vastaisesti saadakseen hyväksyntää ryhmältä tai päästäkseen osaksi ryhmää. Se, ettei tule hyväksytyksi, on aina jonkinasteinen isku nuoren itsetunnolle.

Jotkut ovat alttiimpia ryhmäpaineelle ja enemmän ryhmän vietävissä kuin toiset. Mukautuminen ryhmän toimintaan voi olla myös tiedostamatonta. Toisaalta mukautuminen voi joskus olla myös tärkeää, jotta ryhmän toiminta sujuu ja päätös saadaan aikaan. Tällöin kyse on kyvystä joustaa tarvittaessa ja tehdä kompromisseja.

Toimintaan lähtiessään tukioppilaat sitoutuvat kunnioittamaan toiminnan päämääriä ja arvoja. On hyvä muistaa, että myös tukioppilaat ovat nuoria, jotka vielä harjoittelevat jämäkkyyttä, oman mielipiteen ilmaisua ja muita huomioivaa käytöstä. Tukioppilaan ei tarvitse olla mallioppilas, joka osaa jokaisessa tilanteessa käyttäytyä oikein. Itsetuntemusta edistää se, että pohtii, mitkä kaikki asiat omaan käytökseen vaikuttavat. Kun on tietoinen ryhmän vaikutuksesta, on helpompi pohtia rakentavia ratkaisuehdotuksia tilanteisiin, joissa tuntuisi olevan helpompaa vain mennä ryhmän mukana, vaikka se olisikin oman arvomaailman tai oikeustajun vastaista.

Kerro osallistujille

  • Ryhmäpaine vaikuttaa yksilön käyttäytymiseen, sillä ihmisillä on tarve tuntea kuuluvansa yhteisöön.
  • Ryhmäpaine voi olla positiivista ja kannustaa yksilöä ylittämään itsensä.
  • Ryhmäpaine voi olla myös vahingollista silloin, kun se ohjaa ryhmän jäsentä toimimaan omien periaatteidensa vastaisesti.
  • Kyky mukautua ja tehdä kompromisseja on ryhmän toimimisen kannalta tärkeää.

 

Lähteet:

Aaltonen J. 2012. Turvataitoja nuorille. Opas sukupuolisen häirinnän ja seksuaalisen väkivallan ehkäisyyn. THL. Sainio, M., Kaukiainen, A., Willför-Nyman, U., Annevirta, T., Pöyhönen, V., & Salmivalli, C. 2009. KiVa –koulu. Opettajan opas yläkoululle. Turun yliopiston psykologian laitoksen tutkimuksesta käytäntöön -julkaisusarja, 4.