Kummioppilastoiminta

Kummioppilastoiminta tukee alakoulun oppilaiden osallisuutta ja kouluviihtyvyyttä. Kummioppilaat ovat yleensä 5.–6.-luokkalaisia, jotka auttavat ensimmäisen luokan oppilaita tutustumaan kouluun ja luokkatovereihin. Tavoitteena on luoda kouluun yhteisöllisyyttä ja edistää uusien oppilaiden turvallista koulun alkua ehkäisemällä kiusaamista ja yksinäisyyttä. Lapsen ensimmäinen kouluvuosi luo pohjaa koko kouluajalle.

Kummioppilaat voivat lukuvuoden aikana osallistua yhteisille oppitunneille ekaluokkalaisten kanssa ja järjestää heille esimerkiksi välituntileikkejä, retkiä, juhlia ja askarteluhetkiä. Kummioppilaat saavat tehtäväänsä perehdytyksen.

MLL on kehittänyt ja tukenut kummioppilastoimintaa 1970-luvun lopulta lähtien. Toiminnan juuret ovat yläkoulujen tukioppilastoiminnassa.

Ajankohtaista

  • Kummioppilastoiminnan opas on julkaistu! Opas sisältää tietoa ja vinkkejä kummitoiminnantavoitteista ja toteuttamisesta sekä koulutusmallin 4.–6.-luokkalaisten perehdyttämiseen koulunsa aloittavien oppilaiden kummeiksi. Harjoituksissa pohditaan kummioppilaan roolia ja tehtäviä sekä harjoitellaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja.
  • Kaveritaidot kaikille – opas on opetusmateriaali luokanopettajille. Lue miten kummioppilastoiminnassa voidaan tukea kaveritaitoja ja toisen huomioimista.
  • Tilaa MLL:n opettajan uutiskirje niin saat kuusi kertaa vuodessa ajankohtaista tietoa MLL:n aineistoista ja koulutuksista opettajille.

Aiheeseen liittyvät