419. Erilaiset netinkäyttäjät

400. Mediakasvatus

Tehtävä

Keskustellaan mediataidoista piirroshahmojen avulla.

Tila

Luokkahuone tai vastaava.

Tarvikkeet

Hahmot sekä sanakortit valmiiksi leikattuna jokaiselle pienryhmälle.

Kesto

15-45 min.

HyvinvointiMediakasvatus
5 - 9 luokat7 - 9 luokatToinen asteVanhemmat

Ladattavat materiaalit

Jaa oppilaat noin neljän hengen ryhmiin. Jaa jokaiselle ryhmälle hahmot ja asiasanat, jotka löytyvät ladattavasta materiaalista. Pyydä oppilaita tutustumaan hahmoihin ja keskustelemaan niiden mediankäytöstä. Pyydä oppilaita asettelemaan sanakortit eri hahmojen lähelle niin, että sana, joka heidän mielestään kuvaa tietyn ha hmon mediankäyttöä, asetetaan hahmon lähelle. Kun ryhmät ovat asetelleet korttinsa, oppilaat voivat käydä katsomassa muiden ryhmien pöydissä, ovatko sanakortit asettuneet samalla vai eri tavalla.

Sen jälkeen keskustellaan yhdessä jokaisesta hahmosta yksi kerrallaan:
• Mihin ja miksi hän käyttää mediaa?
• Mitä iloa tai hyötyä siitä on hänelle?
• Millaisia hankaluuksia hänelle voi tulla?
• Miten netinkäyttö vaikuttaa hänen kaverisuhteisiinsa?
• Mitä ohjeita (sääntöjä) antaisitte hahmolle?

Keskustellessamme kerroimme omista mediakulttuuria koskevista käsityksistämme ja siitä, mitä vaatii olla aktiivinen erilaisissa mediaympäristöissä. Piirroshahmoihin oli yhdistetty sellaisia ääripäihin viittaavia piirteitä, jotka on helppo tunnistaa. Toki esim. pelata voi yksin tai yhdessä, paljon tai vähän ja eri päivinä eri tavalla. Moni ottaa selfieitä silloin tällöin, vaikka se ei olekaan hänelle kovin tärkeää. Tubettaja saattaa pitää taukoja, vaikka tubekulttuurissa odotetaankin, että videoita tehdään säännöllisesti. Ihminen voi itse vaikuttaa siihen, millaista oma mediankäyttö on ja kuinka sitä säätelee.

Taustaksi keskustelun ohjaamiseen eri netinkäyttäjähahmoista

Hahmo 1. Pelaaja
• Antoisaa: hauskaa ajanvietettä, harrastus, kavereita netissä tai pelaaminen omien kavereiden kanssa.
• Haasteita: liiallinen pelaaminen, muun hyvinvoinnin ja muiden kaverisuhteiden unohtuminen, yhteisen peliajan löytäminen pelikavereiden kanssa (pelaajat voivat olla eri puolilta maailmaa, kodeissa erilaiset peliajan säännöt…)
• Vuorovaikutus: viestitään muiden pelaajien kanssa, mutta myös kasvotusten esim. kavereiden kanssa, jotka pelaavat samaa peliä.
• Arki: pelaaminen ja oman pelaamisen jakaminen voi viedä paljon aikaa. Moni seuraa myös muuta peleihin liittyvää sisältöä (Twitch, YouTube).

Hahmo 2. “Snäppääjä”
• Antoisaa: hauskanpito, vuorovaikutus kavereiden kanssa, muiden elämän seuraaminen.
• Haasteita: tunne, että pitää olla koko ajan läsnä, ettei snäppiketju katkea.
• Vuorovaikutus: hetkessä eläminen, nopeaa viestittelyä, viestien hetkellisyys, yksityisviestit, kaikille jaettu sisältö ja sijaintitiedot.
• Arki: puhelin koko ajan läsnä.

Hahmo 3. Selfien ottaja
• Antoisaa: itseilmaisu, itsetutkiskelu.
• Haasteita: voi luoda ulkonäköpaineita.
• Viestintäkulttuuri: nopea otos tai tarkkaan harkittu kuva itsestä, vuorovaikutus seuraajien kanssa.
• Arki: puhelin koko ajan läsnä.

Hahmo 4. Keskustelupalstojen seuraaja
• Antoisaa: tiedon hakeminen ja löytäminen, muiden kokemusten kuuleminen, mahdollisuus seurata sivusta tai osallistua itse, vapaus olla oma itsensä nimimerkin takana, voi löytää saman kiinnostuksen kohteen omaavia ympäri maailman (esim. tiettyyn harrastukseen keskittyvät foorumit).
• Haasteita: keskustelijat eri aikaan paikalla, vihapuhe nimimerkkien takaa. Mahdollisuus osallistua nimettömästi ja seurata sivusta muiden osallistumista (motiivista riippuen tämä voi olla myös uhka muille).
• Arki: keskustelupalstoilla saatetaan käydä päivittäin. Joskus tiiviimpiä hetkiä esim. tietyn keskustelun seuraaminen, joskus satunnaisia käyntejä.

Hahmo 5. Tubettaja
• Antoisaa: oman sisällön tekeminen ja itseilmaisu, hauskuus, oppiminen ja kehittyminen.
• Haasteita: julkisuus ja sen hallinta, mahdolliset ulkonäkö- ja muut paineet.
• Vuorovaikutus: itseilmaisu, tuottaminen, sisällön työstäminen vie aikaa, sisältö kuitenkin voi olla hetkessä elämistä, esim. Myday, vuorovaikutus seuraajien kanssa.
• Arki: aktiivinen sisällön tekeminen vaatii rutiinia, aktiivinen vuorovaikutus seuraajien kanssa.