Mediakasvatusaineistot oppitunneille

MLL:n tuottamien mediakasvatusaineistojen tarkoituksena on antaa perustietoa mediaan ja nettiin liittyvistä ilmiöistä sekä valmiuksia käsitellä näitä ilmiöitä omassa työssään lasten ja nuorten parissa. Aineistot ovat maksuttomia, ellei toisin mainita. Osan aineistoista saa printtiversiona MLL:n verkkokaupasta.

Mediakasvatusta oppitunneille ja nuorisotyöhön

Oppituntipakettiemme ja oppimistehtäviemme avulla tarjoavat perustietoa sosiaaliseen mediaan liittyvistä ilmiöistä sekä valmiuksia käsitellä näitä ilmiöitä omassa työssäsi lasten ja nuorten kanssa.

Mediakasvatuksen tehtäväkortit

Tutustu myös MLL:n mediakasvatuksen tehtäväkortteihin. Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaaleiksi suunnattuja tehtäväkortteja voi hyödyntää myös oppitunneilla ja muussa työssä ja toiminnassa lasten ja nuorten parissa.

Tehtäväkorttihaku

Ei nettikiusaamiselle -opetusmateriaali 4.-6.-luokille

Opetusmateriaalissa on tietoa nettikiusaamisesta ja sen ehkäisemistä sekä toiminnallisia harjoituksia perusasteen 4.-6. luokkien opetukseen. Aineisto antaa ammattikasvattajille perustiedot nettikiusaamisesta. Sisältää käytännön harjoituksia, joiden avulla aihetta voi käsitellä lasten kanssa.

Viisaasti verkossa – opas tukioppilastoimintaan antaa välineet yksityisen ja julkisen viestinnän rajojen, tietotulvan hallitsemisen sekä henkilötietojen jakamisen mekanismien opettamiseen sekä auttaa toimimaan nuoren tukena ja keskustelukumppanina.  Oppaassa olevien harjoitusten pohjalta nuoret voivat kartuttaa tietoisuuttaan netin eri ilmiöistä, kehittää mediataitojaan ja opastaa nuorempiaan viisaassa verkon käytössä.

Laki, nuoret ja netti – oppituntipaketti 8.-9. -luokkalaisille

Viiden oppitunnin kokonaisuus yläkouluikäisille, erityisesti 8.−9.-luokkalaisille nuorille. Oppitunnit perehdyttävät nuoret verkon käyttäjien oikeuksiin ja velvollisuuksiin ja viisaaseen nettikäyttäytymiseen. Pääteemoina ovat lasten ja nuorten netin käyttöön liittyvät ongelmakohdat, joissa henkilökohtaiset oikeudet ovat usein uhattuna: toisen kunniaa loukkaavan materiaalin julkaiseminen ja levittäminen, yksityiselämää loukkaavien tietojen levittäminen, tekijänoikeuden loukkaaminen ja perättömät vaarailmoitukset. Oppitunneilla käsitellään myös nuorten rikosoikeudellista vastuuta, nuoriin kohdistettavia oikeudellisia toimenpiteitä ja seuraamuksia. Huom! Aineisto on julkaistu 2011 ja lakien sisällöt ovat sen jälkeen voineet muuttua.

Ladattavat materiaalit

Aineistoja alakouluille

Aineistoja tukioppilastoimintaan

Aineistoja yläkouluille

Aiheeseen liittyvät

Videoita mediakasvatuksen tueksi