Skip to content

Mediakasvatus

Jokaisella lapsella on oikeus mediakasvatukseen. Aikuisilla on velvollisuus ohjata ja tukea lapsen mediankäyttöä ja mediataitojen kehittymistä.

Tältä sivulta löydät ajankohtaista ja ikätasoista tietoa lasten ja nuorten mediankäyttöön ja mediakasvatukseen liittyvistä asioista, kuten sopivasta ruutuajasta, sosiaalista medioista, digitaalisesta pelaamisesta, nettikiusaamisesta ja häirinnästä. Lisäksi saat vinkkejä kasvattajalle miten hyödyntää MLL:n mediakasvatussisältöjä kodin, varhaiskasvatuksen, koulun ja vapaa-ajan mediakasvatuksessa.

Nuoret ja nettikiusaaminen -kyselyn tulokset julkaistu

Nuoret ja nettikiusaaminen -kyselyn raportti avaa 12–17-vuotiaiden näkemyksiä netissä, sosiaalisessa mediassa ja peleissä tapahtuvasta kiusaamisesta ja siihen puuttumisesta. MLL:n kyselyyn vastasi 1123 nuorta.

Lue kyselyn tuloksia ja nuorten kertomuksia nettikiusaamisesta.

Nuoret ja nettikiusaaminen -kyselyn tulossivu

Kiusaaminen netissä

Mitä vanhemman kannattaa tietää netissä tapahtuvasta kiusaamisesta? Millaista lasten ja nuorten kohtaama kiusaaminen netissä on ja milloin se täyttää rikoksen tunnusmerkit? Miten ehkäistä nettikiusaamista ja puuttua asiaan? MLL:n mediakasvatusvideolla haastattelussa asiantuntijat Jenni Kreivi Rikosuhripäivystyksestä ja Jenni Helenius Mannerheimin Lastensuojeluliitosta.

Katso video YouTubessa tästä

Tilaa tai tulosta DIGIFIT-kirppu

DIGIFIT-kirppu on paperista taiteltava perinteinen peli, joka sisältää mediankäyttöön liittyviä kysymyksiä, tehtäviä ja vinkkauksia. DIGIFIT-kirppua pelaamalla pohditaan minkälaiset asiat mediankäytössä voivat lisätä tai vähentää mielen hyvinvointia. DIGIFIT-kirppu sopii ala- ja yläkouluikäisille, kouluun ja harrastustoimintaan, kavereiden tai perheen kanssa pelattavaksi.

Tutustu DIGIFIT-kirppuun

Stop nettikiusaamiselle ja ilkeilylle -oppituntimalli

Oppituntimallin tavoitteena on tukea toisia kunnioittavaa mediankäyttöä sekä vahvistaa mediavälitteisissä kohtaamisissa tarvittavia media-, tunne-, ja vuorovaikutustaitoja. Mallia voi käyttää alakoulun 5.-6. sekä yläkoulun 7.-9. vuosiluokille. Se soveltuu myös tukioppilastoiminnan kummitunniksi.

Oppituntimallin löydät tästä

Tilaa MLL:n mediakasvatuskoulutus

MLL koordinoi valtakunnallista nuorisotyön ammattitaitoista kouluttajaverkostoa, joka järjestää mediakasvatustilaisuuksia paikan päällä ja etänä oppilaille, vanhemmille ja ammattilaisille eri puolilla Suomea. Tältä sivulta löydät eri alueiden yhteystiedot sekä lisätietoa mediakasvatuskoulutusten aihealueista.

Lue lisää MLL:n mediakasvatuskoulutuksista tästä

Hyvinvointia digiajassa

Ajankohtaista tietoa lasten, nuorten ja lapsiperheiden tasapainoisesta media-arjesta, mediaympäristöjen toimintalogiikoista, lasten omista laitteista ja ruutuajasta, digitaalisesta mediasta ja sen vaikutuksesta oppimiseen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Vinkkejä miten oma ja perheen mediankäyttö valjastetaan omaksi iloksi ja hyödyksi, haittoja ennakoiden ja minimoiden.

Lue lisää hyvinvoinnista digiajassa tästä

Ruutujen lumo- uutiskirje

Ruutujen lumo -uutiskirje on MLL:n mediakasvatuksen uutiskirje hyvinvoinnin teemoista digiarjessa vanhemmille, ammattikasvattajille ja nuorisotyöntekijöille.

  • Miten medioiden käyttö vaikuttaa lapsen kehitykseen ja hyvinvointiin?
  • Miten valjastaa digi iloksi ja hyödyksi?
  • Miten toteuttaa mediakasvatusta kotona, koulussa ja kerhoissa?
Tilaa Ruutujen lumo -uutiskirje tästä

Copyright 2020 Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the ”License”);
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an ”AS IS” BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.

Creative Commons -lisenssi

Back to top