818. Haastattelutehtävä

800. Kaveritaidot

Tehtävä

Harjoitellaan erilaisia moikkauksia ja mietitään samalla tervehtimisen merkitystä.

Tila

luokka

Tarvikkeet

haastattelulomake (liite), kyniä

Kesto

15-45 min.

RyhmäytyminenVuorovaikutus
1 - 6 luokatKummitunti

Liitteet

  1. Jaa jokaiselle kummiparille haastattelulomake ja kyniä.
  2. Ohjeista kummioppilaita haastattelemaan omaa oppilastaan ja kirjoittamaan vastaukset ylös.
  3. Tämän jälkeen nuorempi oppilas haastattelee kummioppilasta ja kirjoittaa vastaukset samaan paperiin, tai kummioppilas voi kirjata itse omat vastauksensa.
  4. Keskustelkaa lopuksi vastauksista.
  • Mitä harrastat?
  • Mistä tykkäät?
  • Mikä sinusta on koulussa mukavinta?
  • Mikä sinua jännittää tai mietityttää koulussa?
  • Ketkä ovat sinulle tärkeitä ihmisiä maailmassa?