Siirry sisältöön

Vinkkilista kummioppilastoimintaan

 • Tutustukaa toisiinne kummioppilastoiminnan työparina. Aloittakaa toiminnan suunnittelu mahdollisimman hyvissä ajoin.
 • Aloittakaa toiminta jo keväällä. Tutustukaa tuleviin 1.luokkalaisiin keväällä, kun 1.luokkalaiset tulevat vanhempineen tutustumaan kouluun. Kummioppilaat voivat tehdä kortit oppilaille.
 • Laatikaa luokan yhteinen esittelykirje omalle kummiluokalle ja heidän vanhemmilleen. Luokanopettaja voi myös vierailla 1.luokkalaisten vanhempainillassa kertomassa kummioppilastoiminnasta.
 • Järjestäkää välituntileikkejä heti ensimmäisenä koulupäivänä. Samalla voidaan käydä läpi koulun rajat ja säännöt.
 • Järjestäkää mahdollisuuksien mukaan kouluruokailu kummiluokan kanssa yhdessä ensimmäisinä päivinä.
 • Valakaa kummivala, jossa kummioppilaat lupaavat toimia esimerkkeinä pienemmille.
 • Järjestäkää oppilasvetoista kerhotoimintaa välitunneilla. Tehkää kirjallinen suunnitelma: milloin, missä ja minkä kokoiselle ryhmälle kerhot ovat. Tehkää mainos ja sopikaa ilmoittautumisohjeista. Kerhojen sisällöstä päättävät oppilaat ja opettaja yhdessä. Opettaja myös valvoo toimintaa. Kerhoja voi olla esimerkiksi liikuntakerho, pihaleikkikerho, ilmaisukerho, laulukerho, nikkarointikerho, tanssikerho jne.
 • Kokeilkaa frendivälkkää, jossa kummioppilaat kutsuvat oman kummiluokan oppilaat yhteisen tekemisen pariin. Järjestäkää kummiluokkalaisille kysely siitä, mitä välitunnilla olisi mukava tehdä yhdessä.
 • Pyörittäkää välituntikioskia, josta saa lainata pelivälineitä ja välituntikaverin. Välituntikavereina voivat olla kummioppilaat aina vuorotellen. Kummioppilaiden on hyvä sopia välituntikioskivuorot
 • Yhteinen luontoretki
 • Pulkkamäkireissu
 • Vappujuhla
 • Lukutaitojuhla
 • Kummioppilaat haastattelevat pieniä ja haastattelun pohjalta rakentavat tarinan, jossa pieni oppilas seikkailee
 • Yhteiset päivänavaukset
 • Piknik
 • Yhteinen uintijakso
 • Minikielikylvyt pienemmille

Aiheeseen liittyvät

Takaisin ylös