813. Kaikki samaan veneeseen

800. Kaveritaidot

Tehtävä

Pohditaan mitä kummioppilastoiminnassa voidaan tehdä, jottei kukaan jää koulussa yksin.

Tila

luokka

Tarvikkeet

ruskeaa, mustaa ja oranssia kartonkia, saksia, kyniä, teippiä tai sinitarraa, pieniä valkoisia paperilappuja

Kesto

yli 45 min.

EmpatiaKaveritaidotKohtaaminenVuorovaikutus
1 - 6 luokat

Harjoituksessa on 3 vaihetta, joiden tuloksena syntyy taideteos veneestä, köysitikkaista ja pelastusrenkaasta.

Vaihe 1. Askartelu

  1. Askarrelkaa A3-kokoisesta kartongista vene, köysitikkaat ja pelastusrengas.
  2. Kiinnittäkää ne seinälle tai asettakaa pöydille.
  3. Keskustelkaa, millaisia yhteistyötaitoja teoksen tekemisessä tarvittiin.

 

Vaihe 2. Pohdinta ja purku

Pyydä oppilaita pohtimaan pienryhmissä:

  1. Miten kummioppilas voi auttaa oppilasta tutustumaan muihin?
  2. Mitä kummioppilas voi tehdä, jos huomaa jonkun oppilaan jääneen yksin koulussa?
  3. Miten koulun opettajat voivat auttaa oppilasta, joka on jäänyt yksin?

Pyydä ryhmiä kirjoittamaan vastaukset pienille valkoisille paperilapuille (1 vastaus / lappu). Kiinnittäkää vastaukset sinitarralla veneeseen (ensimmäinen kysymys), köysitikkaisiin (toinen kysymys) ja pelastusrenkaaseen (kolmas kysymys). Vene kuvaa sitä, miten kaikki saadaan ”samaan veneeseen”, mukaan ryhmään. Köysitikkaita tarvitaan silloin, kun joku on tippumassa veneestä. Jos joku on pudonnut veneestä, tarvitaan pelastusrengasta. Silloin tarvitaan jo aikuisen apua. Keskustelkaa vastauksista.

Vaihe 3. Jatkotyöstäminen

Suunnitelkaa toimintaa, jonka avulla voi toteuttaa edellä pohdittuja asioita. Sopikaa, järjestetäänkö esim. kummitunti, toteutetaanko välituntitoimintaa, tehdäänkö yhteinen retki jne.