802. Kollaasi kaveruudesta

800. Kaveritaidot

Tehtävä

Pohditaan hyvää kaveruutta tekemällä aiheesta kollaasi

Tila

Luokkahuone

Tarvikkeet

Aikakauslehtiä, A3-paperia/kartonkia, saksia, liimaa, kyniä

Kesto

15-45 min.

KohtaaminenVuorovaikutus
1 - 6 luokat

Jaa oppilaat pareiksi. Pyydä oppilaita leikkaamaan aikakauslehdistä sellaisia kuvia, jotka kuvaavat hyvää kaveruutta. Jokainen pari tekee niistä kollaasin, esittelee sen muulle ryhmälle ja kertoo, mitä kuvat kertovat kaveruudesta.

Vinkki: Kollaasit voi esitellä esimerkiksi vanhempainillassa ja keskustella oppilaiden kaverisuhteista.

Taustaa

Hyvään koulupäivään kuuluvat kaverit. Koulussa lapsen keskeisen vertaisryhmän muodostaa oma luokka. Luokkakaverien kanssa opitaan toisten huomioimista ja saadaan palautetta omasta käyttäytymisestä. On tärkeää, että oppilas kokee oman luokkansa turvalliseksi. Ryhmään kuulumisen tunne sekä hyväksytyksi tuleminen mahdollistavat kaveritaitojen opettelemisen.

Lapsi tarvitsee myös kahdenvälisiä vastavuoroisia ystävyyssuhteita, jotka mahdollistavat sitoutumisen, läheisyyden ja luottamuksen harjoittelemisen. Jokainen lapsi tarvitsee tunteen kuulumisesta ryhmään sekä ystävän. Näiden puute aiheuttaa yksinäisyyttä ja on siten riski lapsen itsetunnon kehitykselle ja psyykkiselle terveydelle. Se, että lapsi hyväksytään ryhmässä, on erittäin tärkeää erityisesti lapsille, joilla on ongelmia perhesuhteissa.

Lapsi tarvitsee myönteisiä kokemuksia muiden kanssa toimimisesta. Vertaisten kanssa toimiminen on kuitenkin yksi vaikeimmin opittavista taidoista, minkä vuoksi siihen tarvitaan aikuisen apua. Ongelmia tulee, jos lapsi ei pääse mukaan ryhmään, jossa hänen taidot pääsisivät kehittymään. Yksin ei voi oppia sosiaalisia taitoja ja niiden puute estää mukaan pääsyn tilanteisiin, joissa niitä voisi oppia.