Siirry sisältöön

Lapsen kaverisuhteet

Hyvillä kaverisuhteilla on suuri merkitys lapsen kasvulle ja kehitykselle. Vanhemman ja lapsen välinen hyvä vuorovaikutus luo pohjan lapsen sosiaalisille taidoille.

Kahdenvälisten kaverisuhteiden lisäksi kaveritaitoja tarvitaan ryhmässä toimimiseen ja ystävyyssuhteiden ylläpitämiseen. Kaveritaidot auttavat lasta onnistumaan kaverisuhteissa ja viihtymään muiden lasten seurassa. Hyvät kaverisuhteet helpottavat myös siirtymiä päiväkodista kouluun ja alakoulusta yläkouluun.

Vanhemmat ovat esikuvia lapselleen toisten ihmisten kanssa toimimisesta. Vanhemman tehtävä on tukea ja mahdollistaa lapsen kaverisuhteita.

Mitä vanhemmaksi lapsi kasvaa, sitä tärkeämmän roolin kaverisuhteet elämässä saavat. Murrosikäinen irtautuu vanhemmistaan itsenäistyessään, mutta ystävät eivät korvaa vanhempia eivätkä vanhemmat ystäviä. Vanhempien on hyvä tukea lapsen yhteyttä ikätovereihinsa ja olla silti läsnä lapsen elämässä, harrastaa ja tehdä asioita yhdessä.

Aiheeseen liittyvät

Päiväkoti-ikäisen lapsen kaverisuhteet

Koululaisen ja murrosikäisen kaverisuhteet

Lue myös

Takaisin ylös