602. Kolme toivomusta

600. Hyvinvointitaidot

Tehtävä

Mielikuvaharjoituksen tavoitteena on itselle tärkeiden asioiden kirkastaminen ja havainnollistaminen.

Tila

Luokka tai muu rauhallinen tila.

Kesto

15-45 min.

ArvotHyvinvointiKeskittyminen
5 - 9 luokatKummituntiNuorisotyöToinen aste

Pyydä oppilaita miettimään seuraavaa asiaa: Kuvittele, että hyvä haltija on antanut sinulle kolme toivomusta. Mitä toivoisit elämässäsi tapahtuvan?

  • Hyvinvoinnin kannalta on tärkeää kysyä: Mitä haluan? Miten voin? Mitä tarvitsen? Miten haluan kehittyä? Pohdi, millaisissa tilanteissa saattaisit kysyä itseltäsi näitä kysymyksiä.
  • Jos haluat, voit kertoa, mitä toivoisit. Voit pitää toiveesi myös salaisuutena. Miksi on hyödyllistä joskus pohtia, mitä elämältä toivoo? Mitä toiveesi kertovat siitä, mikä sinulle on tärkeää? Miten omia toiveita voi huomioida, kun tekee elämässään käytännön ratkaisuja?

Kerro osallistujille

Elämässä toiveet ja haaveet auttavat hahmottamaan sitä, mitä todella haluamme ja toivomme tulevaisuudelta. Itselle tärkeiden asioiden tunnistaminen auttaa tekemään valintoja, jotka ovat toiveiden ja haaveiden suuntaisia.

Taustaa

Käyttäytymisen valintoihin vaikuttavat esimerkiksi senhetkiset ajatukset ja tuntee, käsitys itsestä ja kaverit, perhe, koulu tai media. Toiminta tai käyttäytyminen voi olla joskus hyvin tietoista, tarkalleen mietittyä ja suunniteltua. Toisinaan taas ihminen saattaa toimia rutiinilla ja huomaa vasta jälkikäteen, miten tuli toimittua.

Hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että omaa toimintaa ohjaavat itselle tärkeät asiat eivätkä jonkun muun odotukset.  Hyvä esimerkki tästä on auton navigaattori. Se on usein näppärä apu perille löytämiseen. On helppoa kuunnella laitteen ohjeita ja seurata niitä. Joskus navigaattori jostain syystä ohjaa meitä väärään paikkaan. Epäilys väärästä suunnasta voi herätä jo matkalla. Navigaattoria voisi verrata oman mielen puheeseen, joka joskus saa meidät liikkeelle yhteen suuntaan, jolloin emme huomaa muita mahdollisuuksia, jotka voisivat edistää hyvinvointiamme. Tunnistatko sinä oman navigaattorisi puhetta? Tunnistatko tilanteita, joissa navigaattori olisi syytä laittaa pois päältä? Hyvinvoinnin näkökulmasta on tärkeää oppia tunnistamaan ja suuntaamaan huomiota siihen, mikä on itselle tärkeää. Omien arvojen mukainen toiminta lisää tyytyväisyyttä omaan elämään. On kuitenkin hyvä muistaa, että tärkeiden asioiden toteutuminen vaatii ponnisteluja tai epämukavuusalueelle menemistä. Joskus on hyvä uskaltaa myös kokeilla ja oppia oman kokemuksen kautta.

Myönteinen ja kannustava ympäristö rohkaisee toimimaan kohti sitä, mitä itse pidämme tärkeänä. Muiden ihmisten vähättelevä tai lannistava suhtautuminen puolestaan saattaa estää tavoittelemasta itselle tärkeitä asioita tai ne lakkaavat tuntumasta tavoittelemisen arvoisilta. Me voimme itse vaikuttaa siihen, että olemme muille osa kannustavaa ympäristöä.