636. Koulua vaihtavan oppilaan ajatuksia: Ajatuskuplat

600. Hyvinvointitaidot

Tehtävä

Pohdintatehtävä, pienryhmätehtävä

Tila

Luokkatila

Tarvikkeet

Liite
Sinitarraa ajatuskuplien kiinnittämiseen
Iso fläppipaperi tai tussitaulu

Kesto

15-45 min.

HyvinvointiRyhmän dynamiikka
5 - 9 luokat7 - 9 luokat

Ladattavat materiaalit

Jaa osallistujat 4-5 hengen ryhmiin. Anna ryhmille tyhjiä uuden oppilaan ajatuskuplia (liite 2).

Pyydä osallistujia kuvittelemaan, että he ovat joutuneet vaihtamaan koulua kesken lukuvuoden sisäilmasta oireilun vuoksi ja että he ovat aloittamassa ensimmäistä koulupäiväänsä uudessa koulussa tuntematta ketään.

 • Mitä ajatuksia uudella oppilaalla on?
 • Mitä toiveita hänellä on?
 • Mitä pelkoja hänellä on?
 • Mitä havaintoja hän tekee?

Ryhmittele ryhmien tuottamat ajatuskuplat fläppitaululle piirtämäsi oppilaan (tikku-ukko) ympärille.

Purkakaa harjoitus keskustelemalla oppilaiden esille tuomista uuden oppilaan ajatuksista.

Tehtävän purku: Keskustellaan yhdessä

 • Mitä ajatuksia, toiveita ja pelkoja uudella oppilaalla on?
 • Mitä havaintoja hän tekee uudesta koulusta?
 • Miksi uuteen kouluun tuleminen kesken lukuvuoden voi olla vaikeaa?
 • Onko jollakin kokemusta uuteen kouluun menemisestä tai oppilaasta, joka tulee uuteen kouluun kesken lukuvuoden?
 • Miten tukioppilas voisi auttaa siinä, että uusi oppilas tuntee olonsa tervetulleeksi?
 • Miten tukioppilas voi auttaa uusiin koulukavereihin tutustumisessa?

Taustaa

Uuteen kouluun tuleminen on aina jännittävä tilanne oppilaalle. Syitä oppilaan koulun vaihtamiseen on monia. Koulua vaihdetaan esimerkiksi perheen muuton vuoksi, kiusaamisen vuoksi tai valinnaisten opintojen vuoksi.

Myös koulun sisäilmasta oireilun vuoksi joudutaan joskus vaihtamaan koulua. Sisäilmasta oireileva oppilas saattaa uudessa koulussa seurata muita enemmän omaa vointiaan. Hän saattaa myös miettiä, pystyykö käymään koulua uudessakaan koulussa vai joutuuko hän vielä vaihtamaan koulua uudestaan.

Mistä tahansa syystä uuteen kouluun vaihtavan oppilaan tavallisia ajatuksia ovat: Saanko kavereita? Hyväksytäänkö minut tällaisena? Minkälaisia opettajia täällä on? Miten täällä koulussa toimitaan?

Kerro tukioppilaille

 • Koulun vaihtaminen on aina iso muutos ja jännittävä tilanne. Oppilas joutuu tutustumaan nopeasti uusin koulutiloihin, luokkakavereihin ja opettajiin.
 • On täysin luonnollista, että ensimmäinen koulupäivä uudessa koulussa jännittää. Kaikki tunteet ovat sallittuja.
 • Pienet ystävälliset eleet kuten hymy, moikkaaminen, jutteleminen, mukaan pyytäminen ja tutustuminen auttavat uutta oppilasta alkuun.

Nämä tukioppilaiden tehtäväkortit on laadittu Hengitysliiton Ratkaistaan yhdessä! -hankkeessa.