815. Kuka vei open kynän?

800. Kaveritaidot

Tehtävä

Tutustutaan toisiin, harjoitellaan tuntemaan toisten nimiä ja ryhmäydytään.

Tila

liikuntasali tai muu iso tila

Tarvikkeet

sanomalehtikääre tms.

Kesto

alle 15 min.

RyhmäytyminenYhteishenki
1 - 6 luokatKummitunti
  1. Asettukaa piiriin istumaan. Jos ryhmä on iso, asettukaa kahteen tai useampaan piiriin.
  2. Kukin piiri valitsee aloittajan, joka menee piirin keskelle seisomaan.
  3. Keskellä oleva kysyy joltakin piirissä istuvalta ”Kuka vei open kynän?”. Vastaaja valitsee jonkun omasta piiristään esimerkiksi Elsin ja vastaa ”Open kynän vei Elsi”. Keskellä oleva yrittää ennättää koskea sanomalehdellä Elsiä ennen kuin Elsi ehtii sanoa jonkun toisen nimen.
  4. Jos Elsi ei ehdi sanoa uutta nimeä, siirtyy hän keskelle ja keskellä ollut siirtyy piiriin Elsin paikalle.

Muistuta leikin alussa, että kaikki oppilaat tulisivat valituiksi.